poniedziałek, 06 sierpień 2018 06:58

Neutralność podatku VAT – praktyka stosowania

Jedną z podstawowych zasad konstrukcyjnych podatku VAT jest zasada neutralności. Zobacz jak wygląda ona w praktyce. 

Zasada neutralności wyrażona jest w art. 1 ust. 2 Dyrektywy VAT 2006/112/WE, zgodnie, z którym zasada wspólnego systemu VAT polega na zastosowaniu do towarów i usług ogólnego podatku konsumpcyjnego dokładnie proporcjonalnego do ceny towarów i usług, niezależnie od liczby transakcji, które mają miejsce w procesie produkcji i dystrybucji poprzedzającym etap obciążenia tym podatkiem. VAT, obliczony od ceny towaru lub usługi według stawki, która ma zastosowanie do takiego towaru lub usługi, jest wymagalny od każdej transakcji, po odjęciu kwoty podatku poniesionego bezpośrednio w różnych składnikach kosztów. Wspólny system VAT stosuje się aż do etapu sprzedaży detalicznej włącznie. Zasada ta znajduje odzwierciedlenie w art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług.

Neutralność podatku VAT zarezerwowana jest dla podatników, którzy nabywają towary i usługi wykorzystywane do celów działalności opodatkowanej. Przejawia się w możliwości obniżenia podatku należnego od sprzedaży towarów i usług o podatek naliczony przy zakupach oraz możliwości uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Prawo do odliczenia od podatku należnego podatku naliczonego w poprzednich fazach obrotu stanowi jeden z podstawowych elementów konstrukcyjnych podatku VAT odróżniających go od innych podatków obrotowych. W praktyce zasadę neutralności można przedstawić na następującym przykładzie:

Podatnik prowadzi działalność handlową – sprzedaż materiałów budowlanych,opodatkowaną co do zasady stawką podstawową 23% VAT. Przyjmijmy, że miesiącu lipcu jego obrót netto wyniósł 100 000 zł. W związku z tym, podatek należny od sprzedaży wyniesie 23 000 zł. Jednocześnie w miesiącu lipcu podatnik dokonał zakupu towarów na magazyn na 80 000 zł netto plus podatek VAT naliczony 23% w wysokości 18 400 zł, co oznacza że łącznie za dostawy zapłacił swoim kontrahentom 98 400 zł brutto. 

W lipcowej deklaracji VAT składanej do 25 sierpnia podatnik wykaże:

  • 23 000 zł podatku należnego (wykazana w pozycji 20 deklaracji VAT-7)

  • 18 400 zł podatku naliczonego (wykazana w pozycji 46 deklaracji VAT-7)

Wpłacie od urzędu skarbowego będzie podlegała różnica pomiędzy podatkiem należnym a naliczonym w wysokości: 23 000zł -18 400zł = 4 600 zł (wykazana w pozycji 54 deklaracji VAT-7).

Z zaprezentowanego przykładu wynika, że większa cześć podatku należnego została skompensowana z podatkiem naliczonym, a więc nie obciążyła bezpośrednio przedsiębiorcy. W sytuacji, w której wartość zakupów byłaby większa niż wartość sprzedaży (sytuacja odwrotna sprzedaż 80 000 zł, zakup 100 000 zł) podatnik byłby całkowicie uwolniony od obowiązku podatku, jednocześnie ze względu na to, że podatek naliczony przewyższyłby podatek należny pojawiłaby się nadwyżka (4 600 zł), którą podatnik mógłby przenieść na kolejny okres rozliczeniowy, lub o której zwrot mógłby wystąpić do organów podatkowych. 

Końcowo warto zauważyć, że zasada neutralności podatkowej była wielokrotnie przedmiotem orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dawniej: Europejski Trybunał Sprawiedliwości – ETS). Z orzecznictwa tego wynika, że wszelkie ograniczenia tego prawa, które ze swej natury niweczą neutralność, mają charakter wyjątkowy i muszą mieć wyraźne oparcie w przepisach art. 167-192 Dyrektywy VAT 2006/112/WE. Zasada neutralności jest fundamentem konstrukcji podatku VAT. W związku z powyższym prawa do odliczenia nie można traktować jako formy ulgi czy przywileju podatnika. 

Autor:

Marcin Kołkowicz

Doradca podatkowy, konsultant podatkowy w Russell Bedford Poland Sp. z o.o., absolwent Administracji, Zarządzania oraz Marketingu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. Tematyką prawa podatkowego zajmuje się od 2012 roku. Doświadczenie zdobywał w lubelskich oraz w warszawskich kancelariach doradztwa podatkowego. Autor i współautor wielu publikacji podatkowych, w szczególności dla portalu prawno-podatkowego TaxFin.pl. W swojej karierze zajmował się zarówno zagadnieniami dotyczącymi podatków bezpośrednich jak i pośrednich, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT).Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Rozliczanie środków z tarczy antykryzysowej

poradnik

Po ponad roku pandemii trwa już proces rozliczania środków pozyskanych między innymi z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Warto zabezpieczyć się na tę okoliczność i dowiedzieć na co zwrócić uwagę przy rozliczaniu subwencji i w jaki sposób przygotować dokumentację ujmującą jej wydatkowanie.

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Co należy wiedzieć o prostej spółce akcyjnej oraz jakie są jej wady i zalety? - Russell Bedford https://t.co/0CxNXkMN1o
RB__Poland Przedsiębiorcy dyskutowali na temat zmian podatkowych Polskiego Ładu – nowe zasady rozliczania składki zdrowotnej w… https://t.co/ju5uHHU8AI
RB__Poland Nowe formy zwolnień z kas w związku pakietem e-commerce - Russell Bedford https://t.co/jmQrLTffGs