languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Jesteś tutaj:Start/Baza wiedzy/Instrukcje, czynności, poradniki/Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – listopad 2023
środa, 27 grudzień 2023 15:12

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – listopad 2023

Obraz autorstwa Freepik Obraz autorstwa Freepik

Ministerstwo Finansów opublikowało informacje o szacunkowym wykonaniu budżetu państwa w okresie od stycznia do listopada 2023 r. Przedstawione dane obrazują, iż w tym okresie dochody budżetu państwa wyniosły 530,3 mld zł i były wyższe o 65,8 mld zł (tj. 14,2%) w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Po jedenastu miesiącach deficyt pozostaje na poziomie poniżej 50% planowanego deficytu na cały bieżący rok.

Należy podkreślić bardzo dobrą i stabilną sytuację na rynku pracy, która przekłada się na dobrą kondycję finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i znacznie niższe zapotrzebowanie na finansowanie uzupełniające FUS z budżetu państwa. Dotacja do FUS wyniosła po listopadzie 2023 r. 44,4 mld zł (w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2023 zaplanowano na ten cel łącznie 59,8 mld zł). Ponadto niższe niż planowano o ok. 2,7 mld zł są wydatki z tytułu środków Własnych Unii Europejskiej – tj. składki członkowskiej Polski do UE. Powyższe oznacza, że w perspektywie całego roku można szacować istotne naturalne oszczędności z ww. tytułów. Równocześnie jednak w ostatnim miesiącu roku dochodzi do realizacji dużej części wydatków, zwłaszcza inwestycyjnych oraz ostatecznych rozliczeń zadań.

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – listopad 2023 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2023 r. (po nowelizacji) wyniosło:

  • dochody 530,3 mld zł, tj. 88,2 %
  • wydatki 573,0 mld zł, tj. 82,6 %
  • deficyt 42,6 mld zł, tj. 46,4 %

Dochody budżetu państwa w okresie styczeń – listopad 2023 r.

W okresie styczeń – listopad 2023 r. dochody budżetu państwa wyniosły 530,3 mld zł i były wyższe o 65,8 mld zł (tj. 14,2%) w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego.

Dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 468,5 mld zł i były wyższe w stosunku do okresu styczeń – listopad 2022 r. o ok. 39,8 mld zł (tj. 9,3%), w tym:

  • dochody z podatku VAT wyniosły 232,3 mld zł i były wyższe o ok. 20,5 mld zł (tj. 9,7%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – listopad 2022 r.,
  • dochody z podatku akcyzowego wyniosły 77,3 mld zł i były wyższe o ok. 4,6 mld zł (tj. 6,4%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – listopad 2022 r.,
  • dochody z podatku PIT wyniosły 79,3 mld zł i były wyższe o ok. 15,8 mld zł (tj. 24,8%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – listopad 2022 r.,
  • dochody z podatku CIT wyniosły 62,8 mld zł i były niższe o ok. 2,2 mld zł (tj. 3,3%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – listopad 2022 r.

W okresie styczeń – listopad 2023 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło 59,3 mld zł i było wyższe o ok. 25,5 mld zł (tj. 75,4%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – listopad 2022 r.

Wydatki budżetu państwa w okresie styczeń – listopad 2023 r.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń – listopad 2023 r. wyniosło 573,0 mld zł, tj. 82,6% planu. W stosunku do tego samego okresu roku 2022 (446,3 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 126,7 mld zł, tj. 28,4 %.

Wyższe wykonanie wydatków odnotowano w części 73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych (więcej o ok. 26,3 mld zł), co związane było z przejęciem od jednostek samorządu terytorialnego od czerwca 2022 r. zadania związanego z wypłatą świadczenia 500+. Jednocześnie, głównie w wyniku tej zmiany, niższe wykonanie odnotowano w budżetach wojewodów (mniej o 17,4 mld zł). Natomiast w zakresie dotacji przekazanej do FUS na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo wykonanie wyniosło 44,4 mld zł i było wyższe od wykonania w tym samym okresie roku 2022 o 9,1 mld zł tj. ok 25,9%.

Ponadto w ramach części 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego wykonanie było wyższe o 22,4 mld zł, w związku ze wzrostem wydatków na część oświatową subwencji ogólnej. Związane to było m.in. z wejściem w życie przepisów „Ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2023 z dnia 7 lipca 2023 r.” zwiększającej środki dla jednostek samorządu terytorialnego. Uruchomiono trzy dodatkowe transze środków, w sierpniu, wrześniu i listopadzie (łącznie w wys. ok 11,6 mld zł) dla samorządów w ramach części 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego.

Nasze publikacje

rbiuletyn

 

lipiec-wrzesień 2023

RB Biuletyn numer 44

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi