languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Jesteś tutaj:Start/Baza wiedzy/Instrukcje, czynności, poradniki/Ubezpieczenie na wyjazd – na co zwrócić uwagę
czwartek, 11 sierpień 2022 07:08

Ubezpieczenie na wyjazd – na co zwrócić uwagę

Sezon wakacyjny mamy w pełni, niektórzy z nas planują urlop bądź już wybierają się na zagraniczne wakacje i właśnie dlatego warto zastanowić się nad tym, czy jesteśmy przygotowani w 100% do zagranicznych wojaży. Dla bezpieczeństwa swojego i swoich najbliższych warto zadbać o zakup dodatkowego ubezpieczenia turystycznego.

Niemal co roku całym krajem wstrząsa informacja o bardzo poważnym bądź nawet śmiertelnym wypadku turysty i konieczności zorganizowania zbiórki, która pozwoli na leczenie danej osoby ewentualnie zebrana kwota będzie potrzebna do sprowadzenia ciała do Polski. W tym krótkim artykule opisujemy kilka ale istotnych zagadnień, na które należy zwrócić uwagę wybierając ubezpieczenie i odpowiadamy na pytanie, czy ubezpieczenie jest „zbędnym” wydatkiem czy koniecznością.

Dlaczego warto kupić dodatkowe ubezpieczenie?

Wybierając wczasy za granicą starannie śledzimy oferty biur podróży bądź samodzielnie planujemy każdy szczegół wycieczki. Czy aby na pewno? Czy bierzemy pod uwagę możliwość udział np. w wypadku komunikacyjnym, czy zakładamy, że nasz bagaż zostanie skradziony? Znaczna część odpowiedzi będzie z pewnością przeczącą ale zdroworozsądkowe myślenie nakazywałoby zadać pytanie – „ok, ale co wtedy? Na co mam zwrócić uwagę wybierając ubezpieczenie?”

Odpowiadając na tak zadane pytanie należy wskazać, że działające na polskim rynku ubezpieczeń towarzystwa ubezpieczeń poza ofertą ubezpieczeń obowiązkowych posiadają także zróżnicowaną ofertę ubezpieczeń dobrowolnych – jednym z przykładów ubezpieczeń dobrowolnych jest ubezpieczenie turystyczne.  Trzeba pamiętać, że zakres ubezpieczenia turystycznego w każdym z towarzystw ubezpieczeniowych może być odmienny. Najczęściej występującym na rynku krajowym zakresem ubezpieczenia jest m.in. ubezpieczenie odpowiedzialności OC, ubezpieczenie dot. kosztów leczenia za granicą, ubezpieczenie związane ze skutkami następstw nieszczęśliwych wypadków. Oczywistym jest również, iż ubezpieczenia turystyczne swoim zakresem mogą obejmować również ubezpieczenie sprzętu sportowego oraz innych bagaży.

Ubezpieczenie turystyczne – postanowienia OWU

Zapoznając się z ofertą towarzystwa ubezpieczeń, zwróćmy szczególną uwagę na postanowienia OWU tj. ogólnych warunków umowy. Jest to dokument zawierający opis wszystkich istotnych kwestii dotyczących umowy czyli definicja zdarzeń losowych, okres trwania ubezpieczenia, wyłączenia odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeń, procedurę zgłoszenia zdarzenia szkodowego, określenie sumy ubezpieczenia.

Szczególną uwagę należy zwrócić na sumę ubezpieczenia, ponieważ jest to kwota określającą górną granicę odpowiedzialności finansowej towarzystwa ubezpieczeń[1]. Im wyższa suma ubezpieczenia, tym szerszy zakres ubezpieczenia w ofercie towarzystw ubezpieczeń. Jeżeli uprawiamy kontuzjo-genne sporty lub wyjeżdżamy poza obszar państw UE bezpieczniej jest ubezpieczyć się na wyższą kwotę, gdyż koszty leczenia mogą być znaczne i niemieszczące się w standardowym ubezpieczeniu turystycznym.

Istotna jest również kwestia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, bowiem w przypadku, gdy uszkodzimy bądź zniszczymy czyjąś własność, to wówczas nasze towarzystwo ubezpieczeń wypłaci stosowne odszkodowanie. Natomiast w sytuacji, gdybyśmy nie posiadali takiej polisy, musielibyśmy naprawiać szkodę z własnych środków pieniężnych.

Warto zwrócić również uwagę na ubezpieczenie związane z następstwem nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie to obejmuje zdarzenia powodujące uszczerbek na zdrowiu bądź śmierć ubezpieczonego. W trosce o zdrowie, życie swoich najbliższych oraz własne warto zatroszczyć się o wyższą kwotę ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków i sprawdzić czy zakres ubezpieczenia obejmuje także koszty transportu poszkodowanego do Polski.

Jeżeli jesteśmy osobami lubiącymi aktywnie spędzać czas w trakcie wyjazdu, tj. korzystamy ze specjalistycznego sprzętu sportowego, to powinno nas zainteresować ubezpieczenie ów sprzętu, jak i całego bagażu. W przypadku tego ubezpieczenia ważne jest to, aby zwrócić uwagę czy suma ubezpieczenia jest redukcyjna tzn. pomniejszana o każde wypłacone odszkodowanie aż do jej wyczerpania. Zasadnicze znaczenie ma również sprawdzenie w OWU czy odszkodowanie jest naliczane na podstawie wartości rzeczywistej sprzętu, czy odtworzeniowej. Niejednokrotnie oferta ubezpieczenia turystycznego obejmuje swoim zakresem sprzęt sportowy, jednakże jeżeli jesteśmy użytkownikami sprzętu o znacznej wartości lepiej wykupić całkowicie odrębne ubezpieczenie sprzętu sportowego o wyższej sumie ubezpieczenia.

Czy karta EKUZ nie jest wystarczająca?

Posiadanie karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) w trakcie wyjazdu poza granicę Polski jest niemal konieczne – w oparciu o ten dokument zostanie udzielona nam pomoc medyczna w placówce medycznej. Jednakże należy zdawać sobie sprawę z tego, że nie we wszystkich krajach państwach członkowskich UE świadczenie pomocy medycznej obejmuje ten sam przedmiot świadczeń medycznych. Co oznacza, że istnieje możliwość częściowej odpłatność za wykonane badania medyczne. Na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia znajduje się informacja , w których krajach korzystanie ze świadczeń medycznych wiąże się z odpłatnością[2].

Ważne: karta EKUZ obowiązuje jedynie w krajach UE oraz Szwajcarii, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie, karta jest honorowana w Wielkiej Brytanii. Oznacza to tyle, że w krajach takich jak np. Turcja, Egipt nie będziemy mogli skorzystać z karty EKUZ i jeżeli nie mamy wykupionego ubezpieczenia obejmującego pomoc medyczną, to będziemy musieli opłacać ją z własnych środków finansowych.

Każde zdarzenie szkodowe (wypadek, kolizja) wiąże się ze znacznymi nerwami, siłą rzeczy ten odczuwamy znacznie bardziej, jeżeli ma on miejsce w innym kraju i w sytuacji, gdy służby ratunkowe nie mówią w naszym języku. Stosunkowo niewielki wydatek na zakup dodatkowego ubezpieczenia może się nam znacząco zwrócić, ale przede wszystkim zapewnić niebywały komfort w niespodziewanej sytuacji.

[1] art. 824 § 1 k.c.

[2] https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/nasze-zdrowie-w-ue/leczenie-w-krajach-unii-europejskiej-i-efta/wyjezdzam-do/

Autor: Michał Pankiewicz

Autor jest absolwentem KUL na kierunku Prawo. Od 2022 r. związany z Kancelarią Russell Bedford. Przedmiotem jego zainteresowań jest prawo cywilne, w szczególności prawo spółek handlowych oraz prawo odszkodowań. Prywatnie pasjonat geopolityki.

 

Nasze publikacje

rbiuletyn

 

lipiec-wrzesień 2023

RB Biuletyn numer 44

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi