languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Jesteś tutaj:Start/Baza wiedzy/Instrukcje, czynności, poradniki/Udział biegłego psychologa w przesłuchiwaniu małoletnich
czwartek, 13 styczeń 2022 08:20

Udział biegłego psychologa w przesłuchiwaniu małoletnich

Dziecko w postępowaniu sądowym może występować w roli świadka lub ofiary przestępstwa. W takich sytuacjach nieunikniony jest ich udział w przesłuchaniu. Małoletni biorący dział w tej czynności procesowej mogą liczyć na specjalne traktowanie.

Wynika to przede wszystkim z wczesnego etapu rozwoju dziecka oraz nie w pełni rozwiniętych właściwości psychofizycznych. Dla jego dobra podczas przesłuchania właściwego może być obecny biegły z zakresu psychologii. Poniżej opisane zostały cele stawiane przed takim specjalistą.

Podstawowym zadaniem stawianym przed biegłym z zakresu psychologii jest ocena wiarygodności zeznań świadka. Na ich podstawie wydawane są orzeczenia w sądzie, dlatego nie można bezkrytycznie uznawać je za prawdziwe

Biegły psycholog podczas czynności wstępnych

To od przygotowania małoletniego do przesłuchania zależy, jak przebiegnie samo składanie zeznań. Podczas takiego spotkania z biegłym psychologiem, dziecko otrzymuje komplet informacji na temat procedury przesłuchania. Szczegółowo przedstawiane są mu jego prawa i obowiązki. Świadek informowany jest też o tym, kto weźmie udział w późniejszym przesłuchaniu. Ekspert powoływany w postępowaniu sądowym zazwyczaj przeprowadza też z dzieckiem szereg zadań mających na celu poprawę koncentracji uwagi. Działania te mają na celu zmniejszyć stres u świadka podczas przesłuchania właściwego i nakłonić dziecko do złożenia precyzyjnych zeznań. Podkreślić należy fakt, że biegły psycholog nie może korygować sposobu myślenia świadka, poprawiać stylistyki jego wypowiedzi oraz rozmawiać z nim na tematy związane z prowadzonym postępowaniem.

Dalsze zadania biegłego

Podstawowym zadaniem stawianym przed biegłym z zakresu psychologii jest ocena wiarygodności zeznań świadka. Na ich podstawie wydawane są orzeczenia w sądzie, dlatego nie można bezkrytycznie uznawać je za prawdziwe. Ekspert podczas rozmowy z małoletnim określa jego zdolności do postrzegania i zapamiętywania określonych sytuacji. Weryfikuje, jakie relacje wiążą świadka z innymi ludźmi, w tym z uczestnikami podstępowania karnego. Biegły psycholog sądowy sprawdza, czy dziecko jest podatne na sugestie ze strony innych i czy może mu towarzyszyć silna lojalność wobec oprawcy. Upewnia się także co do tego, czy małoletni świadek ma tendencję do fantazjowania i kłamstwa. Biegły podczas przeprowadzania swoich czynności dba o dobro dziecka. Dlatego do jego zadań należy również ocena stanu psychicznego małoletniego po przeżytych traumach. Określa, czy dziecko jest w stanie bez narażenia na wtórną wiktymizację uczestniczyć w kolejnych etapach postępowania.

 

Nasze publikacje

rbiuletyn

 

lipiec-wrzesień 2023

RB Biuletyn numer 44

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi