languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Jesteś tutaj:Start/Baza wiedzy/Instrukcje, czynności, poradniki/Mikropożyczka i jej skutki w podatku dochodowym oraz w VAT
wtorek, 25 maj 2021 07:04

Mikropożyczka i jej skutki w podatku dochodowym oraz w VAT

Na co zwrócić uwagę w kontekście ujmowania mikropożyczki w w sprawozdaniu finansowym za 2020 r.?

Uzyskane na podstawie art. 15 zzd ust. 10 specustawy w sprawie COVID-19 przychody z tytułu umorzenia 5.000 zł mikropożyczki dla mikroprzedsiębiorców otrzymanej z funduszu pracy są neutralny podatkowo, nie stanowią przychodu podatkowego zarówno na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, jak również osób prawnych. Zakupy finansowane z mikropożyczki dają podatnikowi VAT prawo do odliczenia VAT z uwzględnieniem ustawowego wyłączenia oraz ograniczeń (np. 50% – w zakresie używania samochodu osobowego, dla którego podatnik nie prowadzi ewidencji przebiegu pojazdu). Od nabytych towarów i usług w zakresie, w jakim służą one wykonywaniu czynności opodatkowanych podatnik ma prawo do odliczenia VAT – art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Zaznaczenia wymaga, i ż jeśli otrzymana mikropożyczka istotnie wpływa na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, to sporządzając sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości, informacje o kwocie otrzymanej mikropożyczki oraz jej charakteru ujawnia się w ustępie 2 pkt 10 dodatkowych informacji i objaśnień. W punkcie tym ujawnia się bowiem kwotę i charakter poszczególnych pozycji kosztów i przychodów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie. Do zdarzeń incydentalnych w 2020 r. można zaliczyć pojawienie się pandemii koronawirusa oraz skutki gospodarcze nią wywołane. Komitet Standardów Rachunkowości w swoich rekomendacjach pozostawia jednak tę decyzję dla samej jednostki.

 

Nasze publikacje

rbiuletyn

 

lipiec-wrzesień 2023

RB Biuletyn numer 44

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi