languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Jesteś tutaj:Start/Baza wiedzy/Instrukcje, czynności, poradniki/Przedawnienie roszczenia z tytułu opłaty za jazdę bez ważnego biletu komunikacyjnego
piątek, 09 październik 2020 07:03

Przedawnienie roszczenia z tytułu opłaty za jazdę bez ważnego biletu komunikacyjnego

by freepik - www.freepik.com by freepik - www.freepik.com

Pasażerowie zobowiązani są posiadać podczas każdego przejazdu komunikacją miejską ważny bilet oraz w przypadku m.in. uczniów czy seniorów dokument uprawniający do przejazdów ulgowych bądź dokument uprawniający do bezpłatnego przejazdu. Przejazd komunikacją miejską bez ważnego biletu czy wymaganych dokumentów może zakończyć się otrzymaniem mandatu.

W przypadku stwierdzenia przez kontrolera braku ważnego biletu lub uprawnień do bezpłatnego bądź ulgowego przejazdu pobiera on właściwą należność za przewóz oraz opłatę dodatkową bądź wystawia wezwanie do zapłaty. Można je zapłacić na miejscu bądź w późniejszym, wskazanym na dokumencie terminie w ciągu 7 bądź 14 dni. W przypadku, w którym kwota nie zostanie jednak uregulowana w terminie, należy zdawać sobie sprawę, że w najbliższym czasie zostanie do nas skierowane wezwanie do zapłaty bądź nawet sądowy nakaz zapłaty.

Przedmiotowy roczny termin może jednak ulec przerwaniu i musi wtedy zostać liczony na nowo w przypadku czynności takich jak m.in. uznanie długu w postaci pisma z prośbą o rozłożenie zaległości na raty, odpowiedzi z informacją o możliwym terminie wpłaty, mediacja czy złożenie pozwu

Na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 8) roszczenia dochodzone na podstawie tej ustawy, co do zasady przedawniają się z upływem roku. Oznacza to, że przewoźnik w ciągu roku, licząc od ostatniego dnia, w którym zapłata powinna nastąpić, może skierować sprawę na drogę sądową i skutecznie dochodzić należności.

Przedmiotowy roczny termin może jednak ulec przerwaniu i musi wtedy zostać liczony na nowo w przypadku czynności takich jak m.in. uznanie długu w postaci pisma z prośbą o rozłożenie zaległości na raty, odpowiedzi z informacją o możliwym terminie wpłaty, mediacja czy złożenie pozwu.

W przypadku, w którym otrzymamy wezwanie do zapłaty czy sądowy nakaz zapłaty, w pierwszej kolejności powinniśmy zweryfikować czy nie nastąpiło przedawnienie roszczenia zgodnie z powyższą podstawą prawną. W takim wypadku należy sporządzić odpowiedź bądź sprzeciw w zależności od tego na jakim etapie znajduje się postępowanie, wskazując jednocześnie na przedawnienie roszczenia.

Gdyby podniesiony w piśmie zarzut przedawnienia nie został uwzględniony, kwota należności zostanie powiększona o odsetki, a w przypadku postępowania sądowego dodatkowo o koszty procesu. Może również zostać zwiększona o wynagrodzenie prawnika drugiej strony.

Natomiast brak złożenia sprzeciwu spowoduje, że nakaz uprawomocni się, zostanie nadana klauzula wykonalności, a wtedy sprawa może zostać przekazana bezpośrednio do komornika, który rozpocznie procedurę egzekucyjną z majątku. Kwota dochodzonego roszczenia zostanie powiększona o koszty postępowania oraz koszty egzekucyjne.

Częstą jednak praktyką jest przeniesienie należności z tytułu nieopłaconego mandatu na firmę windykacyjną, która bez pośrednictwa przewoźnika będzie dokonywała windykacji należności nierzadko przedawnionych, licząc na brak znajomości prawa przez dłużnika i skuteczne odzyskanie kwoty.

Zatem konsekwencje beztroskiego krótkiego przejazdu bez ważnego biletu mogą być mocno odczuwalne jeszcze długo w przyszłości, warto więc zawsze pamiętać o zakupie biletu.

Autor: Nikol Małaszewska-Dąbrowska

Manager w Departamencie Prawnym. Od 2011 roku zajmuje się doradztwem dla wiodących firm z różnych sektorów gospodarki. Wieloletni praktyk, posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu kompleksowych projektów z zakresu prawa krajowego i międzynarodowego.  Uczestniczy w przeglądach prawnych i podatkowych prowadzonych pod kątem identyfikacji ryzyka. Jest także autorem licznych artykułów o tematyce podatkowej, publikowanych w prasie branżowej.

 

Nasze publikacje

rbiuletyn

 

lipiec-wrzesień 2023

RB Biuletyn numer 44

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi