wtorek, 22 wrzesień 2020 06:27

Nieskładanie sprawozdań może się skończyć nawet likwidacją spółki – postępowanie przymuszające z KRS

zdjęcie utworzone przez rawpixel.com - pl.freepik.com zdjęcie utworzone przez rawpixel.com - pl.freepik.com

Grzywna za zaniedbanie obowiązków związanych z wnioskami o wpisy, zmiany wpisów czy ich wykreślenie lub zaniechania obowiązku złożenia dokumentacji sprawozdawczej do Krajowego Rejestru Sądowego, to nie jedyne konsekwencje jakie mogą spotkać zapominalskich przedsiębiorców.

Sąd rejestrowy dysponuje także instrumentami prawnymi umożliwiającymi rozwiązanie spółki oraz ustanowienie likwidatorów, a w niektórych przypadkach nawet rozwiązania spółki bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

Przymusowe rozwiązanie spółki osobowej z likwidacją dopiero po grzywnie

Co do zasady, sąd rejestrowy w pierwszej kolejności dokonuje wezwania do wykonania obowiązków, pod rygorem zastosowania grzywny przewidzianej w przepisach ustawy z dnia 17 listopada 1964 - Kodeks postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych.

Sąd rejestrowy będzie wszczynał z urzędu postępowanie o rozwiązanie podmiotu wpisanego do KRS bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w przypadku gdy mimo wezwania sądu rejestrowego nie złożono rocznych sprawozdań finansowych za 2 kolejne lata obrotowe

Niemniej jednak, jeżeli pomimo stosowania grzywny, o której mowa powyżej, osobowa spółka handlowa (czyli na przykład spółka jawna lub komandytowa) w dalszym ciągu nie wykonuje obowiązków, do spełnienia których jest zobowiązana i do spełnienia których wezwał ją sąd rejestrowy, sąd rejestrowy może z urzędu i z ważnych powodów orzec o rozwiązaniu spółki oraz ustanowić likwidatora.

Przymusowe  rozwiązanie bez postępowania likwidacyjnego

Katalog przypadków, na podstawie których sąd rejestrowy wszczyna z urzędu postępowanie o rozwiązaniu podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, został ustanowiony w art. 25a ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Dla zapominalskich przedsiębiorców istotne znaczenie ma jednak przede wszystkim art. 25a pkt 4ustawy o KRS. W myśl przywołanego przepisu sąd rejestrowy będzie wszczynał z urzędu postępowanie o rozwiązanie podmiotu wpisanego do KRS bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w przypadku gdy mimo wezwania sądu rejestrowego nie złożono rocznych sprawozdań finansowych za 2 kolejne lata obrotowe.

Żeby uwolnić się z takiej niekorzystnej sytuacji, wezwany podmiot powinien wykazać, dysponuje majątkiem w ramach działalności majątek lub faktycznie nadal ją prowadzi, ponieważ sąd rejestrowy umarza postępowanie o rozwiązanie podmiotu wpisanego do rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego w przypadku ustalenia, że podmiot względem którego toczy się postępowanie, posiada zbywalny majątek lub faktycznie prowadzi działalność.

Dogrywka ze Skarbem Państwa

Mając powyższe na uwadze, warto pamiętać o wypełnieniu obowiązków wynikających z bycia przedsiębiorcą wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, zwłaszcza że w przypadku wykreślenia podmiotu z rejestru, Skarb Państwa nabywa nieodpłatnie z mocy prawa mienie pozostałe po wykreślonym z rejestru podmiocie, bez względu na przyczynę wykreślenia. Z chwilą wykreślenia z rejestru Skarb Państwa ponosi też odpowiedzialność z nabytego mienia za zobowiązania podmiotu wykreślonego z rejestru.

Niemniej jednak wspólnicy, członkowie spółdzielni i inne osoby uprawnione do udziału w majątku likwidacyjnym mogą dochodzić swoich praw dopiero gdy reprezentują łącznie co najmniej dwie trzecie głosów i wykażą, że wszyscy wierzyciele zostali zaspokojeni lub zabezpieczeni.

Autor: Michał Skwarek - aplikant radcowski w departamencie prawnym Russell Bedford Poland. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 

 

Masz pytanie z zakresu prawa?

andrzej dmowski1

Warszawa

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej.dmowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Rozliczanie środków z tarczy antykryzysowej

poradnik

Po ponad roku pandemii trwa już proces rozliczania środków pozyskanych między innymi z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Warto zabezpieczyć się na tę okoliczność i dowiedzieć na co zwrócić uwagę przy rozliczaniu subwencji i w jaki sposób przygotować dokumentację ujmującą jej wydatkowanie.

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Co należy wiedzieć o prostej spółce akcyjnej oraz jakie są jej wady i zalety? - Russell Bedford https://t.co/0CxNXkMN1o
RB__Poland Przedsiębiorcy dyskutowali na temat zmian podatkowych Polskiego Ładu – nowe zasady rozliczania składki zdrowotnej w… https://t.co/ju5uHHU8AI
RB__Poland Nowe formy zwolnień z kas w związku pakietem e-commerce - Russell Bedford https://t.co/jmQrLTffGs