languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Jesteś tutaj:Start/Baza wiedzy/Instrukcje, czynności, poradniki/Odwołanie od decyzji KAS – co należy wiedzieć?
poniedziałek, 31 sierpień 2020 21:08

Odwołanie od decyzji KAS – co należy wiedzieć?

Markus Winkler, Pixabay Markus Winkler, Pixabay

Zgodnie z wyrażoną w ustawie zasadniczej zasadą, że  „każda ze stron ma prawo do zaskarżania orzeczeń i decyzji wydanych w I instancji”, podatnikom przysługuje prawo do odwołania się od decyzji urzędu skarbowego.

Artykuł 127 ordynacji podatkowej wnosi, że postępowanie podatkowe jest dwuinstacyjne. Podatnik może odwołać się od rozstrzygnięcia wniesionego przez organ II instancji do organu I instancji, co czasami prowadzi do tego, że odwołuje się od decyzji organu, kierując skargę do tego samego organu.

Do kogo kierować odwołanie od decyzji organów KAS?

A zatem do dyrektora izby administracji skarbowej można zaskarżyć decyzję naczelnika urzędu, do dyrektora lub do tego samego naczelnika można skierować odwołanie od decyzji naczelnika urzędu celno-skarbowego, do samorządowego kolegium odwoławczego kierujemy odwołanie od decyzji marszałka województwa, prezydenta miasta, marszałka województwa, burmistrza lub wójta. Natomiast jeśli chcemy zaskarżyć decyzję Szefa KAS, dyrektora izby skarbowej, samorządowego kolegium odwoławczego, Ministra Finansów lub Dyrektora KIS, to skargę składamy ponownie na biurko tych organów. Przy czym organ odwoławczy ma obowiązek ponownie rozpatrzyć sprawę, w pełnym zakresie.

Tryb odwoławczy

Jeśli nie zgadasz się z decyzją w postępowaniu, masz 14 dni od dnia jej otrzymania, na złożenie od niej zażalenia do stosownej instancji. W piśmie odwoławczym powinna znaleźć się następująca formuła: „wnoszę odwołanie od stanowiska........................(tutaj nazwa instytucji) z dnia..........................(data wystawienia decyzji) w sprawie...............................(zwięzłe określenie istoty)”. Należy wskazać z czym się nie zgadzamy, powołując się przy tym na stosowne akty prawne. Podajemy dowody, argumenty i przedstawiamy oczekiwania. Artykuł 139 w paragrafie 3 ordynacji podatkowej określa terminy rozpatrzenia odwołania:

Załatwienie sprawy w postępowaniu odwoławczym powinno nastąpić nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania odwołania przez organ odwoławczy, a sprawy, w której przeprowadzono rozprawę lub strona złożyła wniosek o przeprowadzenie rozprawy – nie później niż w ciągu 3 miesięcy.

Chcesz złożyć skargę na działanie organów podatkowych? Powierz to ekspertom Russell Bedford. Od lat wygrywamy sprawy wynikające z zaniedbań urzędniczych. Zapraszamy do kontaktu.

 

Nasze publikacje

rbiuletyn

 

lipiec-wrzesień 2023

RB Biuletyn numer 44

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi