languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Jesteś tutaj:Start/Baza wiedzy/Instrukcje, czynności, poradniki/Subwencje od Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach tarczy finansowej – szczegóły programu wsparcia MŚP
czwartek, 30 kwiecień 2020 11:24

Subwencje od Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach tarczy finansowej – szczegóły programu wsparcia MŚP

upklyak - pl.freepik.com upklyak - pl.freepik.com

Od środy 29 kwietnia mikro, małe i średnie firmy zatrudniające od 1 do 249 pracowników mogą składać wnioski o dotacje w ramach do tzw. tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju.

Obsługą dotacji zajmuje się 17 banków komercyjnych i większość spółdzielczych. Łączna wartość pomocy ma wynieść 100 mld zł, z czego do firm mikro, małych i średnich trafi 75 mld zł (reszta przeznaczona jest na pomoc dużym). PFR szacuje, że ze wsparcia może skorzystać nawet 670 tysięcy MŚP, które ucierpiały w wyniku pandemii koronawirusa.

Specjalne subwencje finansowe przeznaczone są dla przedsiębiorców, którzy odnotowali spadek obrotów na poziomie min. 25%. W stosunku do tych subwencji przedsiębiorca będzie mógł starać się nawet o 75% umorzenie w zakresie uzyskanych środków.

Uwaga!!! Subwencje będą wypłacane w kolejności złożenia wniosków, do wyczerpania środków w programie dlatego warto już dziś rozważyć złożenie wniosku.

Poniżej prezentujemy główne założenia dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców.

Główne założenia programu skierowanego dla mikroprzedsiębiorców

 1. Subwencje przeznaczone są dla przedsiębiorców zatrudniających co najmniej 1 pracownika z wyłączeniem właściciela oraz nie więcej niż 9 pracowników, z rocznym obrotem lub sumą bilansową nie przekraczającą 2 mln euro (którzy prowadzili działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.).
 2. Przedsiębiorców, którzy zanotowali spadek obrotów w wysokości min. 25 % (im większy tym większa kwota przyznanej subwencji) w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19.
 3. Przedsiębiorcy, który na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość.
 4. Beneficjent rzeczywisty przedsiębiorcy korzystający ze wsparcia finansowego w ramach Programu musi posiadać rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczać podatki za ostatnie 2 lata obrotowe.
 5. Wobec przedsiębiorstwa nie może być  otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne ani – postępowanie restrukturyzacyjne, a sam przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie może zalegać z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość. 

Przeznaczenie subwencji:

 • pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni  innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji);
 • dopuszczalna spłata kredytów: możliwość wykorzystania subwencji na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki;
 • rozliczenia z podmiotami powiązanymi: zakaz przeznaczania środków z subwencji na płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa.

Obliczenie maksymalnej kwoty subwencji finansowej dokonuje się w oparciu o iloczyn liczby pracowników oraz kwoty bazowej subwencji finansowej w wysokości 12, 24 lub 36 tys. zł na zatrudnionego pracownika w zależności od skali spadku obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19 (odpowiednio co najmniej 25%, co najmniej 50%, co najmniej 75%), jednak nie więcej niż 324 tys. zł.

Maksymalne kwoty dostępnych subwencji finansowych dla mikroprzedsiębiorców określa poniższa tabela:

Otrzymana przez mikroprzedsiębiorcę pożyczka preferencyjna może być umorzona do wysokość 75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki na następujących zasadach:

 • 25% wartości subwencji jest bezzwrotna pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia;
 • dodatkowe 50% subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. W przypadku zmniejszenia   zatrudnienia procent zwrotu subwencji jest odpowiednio wyższy, co stanowi silny bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy.

Wniosek o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej PFR dla mikro firm, zatrudniających od 1 do 9 pracowników można złożyć wyłącznie drogą online w następujących bankach:

https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp.html

Główne założenia programu skierowanego dla małych i średnich przedsiębiorców

 1. Subwencje przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorców tj. zatrudniających od 10 do 249 pracowników, których roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro, (którzy prowadzili działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.).
 2. Przedsiębiorców, którzy zanotowali spadek obrotów w wysokości min. 25 % (im większy tym większa kwota przyznanej subwencji)  w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19.
 3. Przedsiębiorcy, który na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość.
 4. Beneficjent rzeczywisty przedsiębiorcy korzystający ze wsparcia finansowego w ramach Programu ma posiadać rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczać podatki za ostatnie 2 lata obrotowe.
 5. Wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne a sam przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość.

Przeznaczenie subwencji:

 • pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni  innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji);
 • dopuszczalna spłata kredytów: możliwość wykorzystania subwencji na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki;
 • rozliczenia z podmiotami powiązanymi: zakaz przeznaczania środków z subwencji na płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa.

Maksymalna kwota o jaką można się ubiegać w ramach subwencji jest wyliczana procentowo i jest uzależniona od poziomu przychodów w 2019 r. oraz od spadku obrotów związanym z wystąpieniem stanu epidemii. Najogólniej wskazując, wysokość przyznanej subwencji może sięgać:

 • 4% wartości przychodu – przy spadku obrotów o min. 25 %;
 • 6% wartości przychodu - przy spadku obrotów o min. 50 %;
 • 8% wartości przychodu – przy spadku obrotów o min. 75%.

Warunki umorzenia subwencji obejmują:

1. Przy zaprzestaniu prowadzenia działalności w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji – konieczność zwrotu w wysokości 100% subwencji;

2. Zwrot subwencji do

 • 25 % otrzymanych środków przy kontynuowaniu prowadzenia działalności przez okres min. 12 mies od otrzymania subwencji;
 • 25 % otrzymanych środków przy poniesionej stracie ze sprzedaży;
 • 25% otrzymanych środków przy utrzymaniu średniego stanu zatrudnienia (przy zmniejszaniu stanu zatrudnienia proporcjonalne zmniejszanie procentu zwrotu subwencji wyliczane w oparciu o podane przez PRF wskaźniki).

Co daje łącznie max 75 % umorzenia spłaty otrzymanych środków.

3. Spłaty odbywać się będą po 12 miesięcznym okresie karencji spłat.

Wniosek o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej PFR dla  małych i średnich firm, zatrudniających od 10 do 249 pracowników można złożyć wyłącznie drogą online w następujących bankach:

https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp.html

Autor: Ernest Bucior, radca prawny Russell Bedford Poland

 

 

Nasze publikacje

rbiuletyn

 

lipiec-wrzesień 2023

RB Biuletyn numer 44

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi