środa, 09 styczeń 2019 12:33

Warunek niezbędny do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej dla mundurowych 

Dyrektor KIS wydał interpretację, zgodnie z którą do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej dla mundurowych nie wystarczą orzeczenia komisji lekarskich MON i MSWiA, a także organów orzeczniczych KRUS. Niezbędne jest do tego uzyskane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

W dniu 24 października 2018 r. do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej. Z wnioskiem o indywidualną interpretację wystąpiła była policjantka, która chciała skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej w związku z użytkowaniem samochodu osobowego, który służy jej do dojazdów do lekarzy i na zabiegi lecznicze. Stan zdrowia wnioskodawczyni ciągle się pogarsza i jest ona pod stałą kontrolą lekarską. Pojazd służy jej także do załatwiania zwykłych czynności życiowych. Byłej policjantce stan zdrowia nie pozwala na podjęcie dodatkowej pracy zarobkowej, nie prowadzi także żadnej działalności gospodarczej a utrzymuje się wyłącznie z policyjnej renty inwalidzkiej przyznanej decyzją Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego. Kobieta posiada orzeczenie Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej MSWiA o całkowitej niezdolności do służby w policji, orzeczenie to zalicza ją do III grupy inwalidzkiej w związku ze służbą oraz przyznaje rentę.

Była policjantka chciała dokonać odliczenia od podatku ulgi z tytułu używania samochodu osobowego, stanowiącego własność osoby niepełnosprawnej, wydatków w wysokości nieprzekraczających w roku podatkowym kwoty 2 280 zł. Wydatki jakie opłacała w związku z użytkowaniem samochodu ponosiła z własnych środków finansowych. Kobieta wyjaśniła, że wydatki nie były sfinansowane lub dofinansowane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych czy zakładowego funduszu aktywności, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, nie były także finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ani ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, oraz, że koszty nie zostały jej zwrócone w jakiejkolwiek innej formie. Roczne dochody wnioskodawczyni pozwalają na ulgi z tytułu użytkowania samochodu, a odliczenia chciała dokonać za 2017 rok, składając stosowną korektę. Była policjantka przedstawiła, że ponosi w związku z użytkowaniem samochodu osobowego koszty, które jest w stanie udokumentować, gdyż opłaca je przy pomocy karty bankowej (opłaty za obowiązkowe ubezpieczenie, przeglądy oraz paliwo). Wydatki za 2017 rok na użytkowanie samochodu osobowego nie przekroczyły kwoty 2 280 zł.

Obowiązujące rodzaje orzecznictwa

Wyjaśnić należy, że obecnie obowiązują dwa rodzaje orzecznictwa, regulowane różnymi ustawami i prowadzone przez różne instytucje:

  1. tzw. orzecznictwo do celów rentowych, które prowadzą – lekarze orzecznicy ZUS oraz komisje lekarskie ZUS. Szczególnymi grupami są rolnicy i ich rodziny - podlegają oni lekarzom rzeczoznawcom i komisjom lekarskim Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), a także tzw. służby mundurowe (policjanci, żołnierze, celnicy) i ich rodziny – podlegają oni komisjom lekarskim MON lub MSWiA;

  2. tzw. orzecznictwo do celów pozarentowych – prowadzone przez powiatowe lub miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Podatnik posiadający decyzję wymienioną w art. 26 ust. 7d pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wydaną przez uprawniony organ, w tym również przez MSWiA, spełnia warunki do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej, niezależnie od tego do którego z trzech stopni niepełnosprawności został zaliczony. Natomiast należy zwrócić uwagę na fakt, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2018 r., poz. 132, z późn. zm.) ustala się trzy grupy inwalidztwa funkcjonariuszy całkowicie niezdolnych do służby:

  1. I grupa - obejmującą całkowicie niezdolnych do pracy;

  2. II grupa - obejmującą częściowo niezdolnych do pracy;

  3. III grupa - obejmującą zdolnych do pracy.

Tym samym przepisy ww. ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy policji […] oraz ich rodzin, przyznają rentę inwalidzką, inwalidom zaliczonym do jednej z trzech ww. grup. Aczkolwiek z ulgi rehabilitacyjnej nie mogą skorzystać osoby, które pomimo otrzymania renty inwalidzkiej są zdolne do pracy, czyli osoby zaliczone do III grupy inwalidztwa w rozumieniu przepisu art. 20 ust. 1 ww. ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy policji […] oraz ich rodzin.

Interpretacja KIS

Orzeczenie komisji lekarskiej podległej MSWiA w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie może stanowić podstawy do zaliczenia byłej policjantki do osób niepełnosprawnych. Jeśli kobieta chce być traktowana jako osoba niepełnosprawna według ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, powinna wystąpić z wnioskiem do powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności o ustalenie stopnia niepełnosprawności. W przypadku inwalidztwa III grupy z tytułu niezdolności do służby według art. 20 ust. 1 pkt 3 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji […] oraz ich rodzin, oznacza zdolność do pracy poza służbą, a posiadaczy tych orzeczeń nie traktuje się jako osoby niepełnosprawne a osoby legitymujące się takim orzeczeniem mogą wystąpić z wnioskiem o ustalenie stopnia niepełnosprawności do powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Interpretacja Indywidualna Dyrektora KIS z 19 grudnia 2018 r., nr 0113-KDIPT2-2.4011.524.2018.2.SŻ

Autor: Paweł Boś, student prawa na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, pracownik Russell Bedford

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Rozliczanie środków z tarczy antykryzysowej

poradnik

Po ponad roku pandemii trwa już proces rozliczania środków pozyskanych między innymi z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Warto zabezpieczyć się na tę okoliczność i dowiedzieć na co zwrócić uwagę przy rozliczaniu subwencji i w jaki sposób przygotować dokumentację ujmującą jej wydatkowanie.

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Co należy wiedzieć o prostej spółce akcyjnej oraz jakie są jej wady i zalety? - Russell Bedford https://t.co/0CxNXkMN1o
RB__Poland Przedsiębiorcy dyskutowali na temat zmian podatkowych Polskiego Ładu – nowe zasady rozliczania składki zdrowotnej w… https://t.co/ju5uHHU8AI
RB__Poland Nowe formy zwolnień z kas w związku pakietem e-commerce - Russell Bedford https://t.co/jmQrLTffGs