piątek, 16 listopad 2018 13:39

Wnioskowanie o wpis do Wiążącej Informacji Stawkowej 

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT. Jednym z jej elementów ma być Wiążąca Informacja Stawkowa w skrócie WIS. Zmiany w tym zakresie przewiduje projekt ustawy z dnia 8 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa. 

Podatnicy często zastanawiają się jaka stawka VAT będzie właściwa dla sprzedawanych towarów lub świadczonych usług. Na pierwszy rzut oka problem może wydawać się błahy, jednakże zastosowanie niewłaściwej stawki VAT może nieść za sobą szereg negatywnych konsekwencji, w szczególności gdy zamiast stawki podstawowej podatnik wybierze jedną ze stawek obniżonych. Powstaje wówczas zaległość podatkowa, od której trzeba zapłacić odsetki za zwłokę, a w niektórych przypadkach podatnikowi mogą grozić sankcje w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego. Wybranie właściwej stawki VAT może być trudne, szczególnie w przypadku towarów do siebie podobnych. Rozwiązania problemu nie ułatwia również stosownie dla celów VAT, w zakresie klasyfikacji towarów i usług, przestarzałej już PKWiU 2008, do której nie ma żadnych dodatkowych wyjaśnień. W związku z tym podatnicy często w interpretacjach indywidualnych pytają o właściwą stawkę dla danego towaru lub usługi. Niestety organy podatkowe często odmawiają wypowiadania się w tej sprawie, twierdząc że nie mają takich kompetencji, oraz, że to podatnik powinien sam klasyfikować prowadzoną działalność, ponieważ jest najlepiej zorientowany jakie towary i usługi sprzedaje. Podatnikom pozostaje zwrócić się z wnioskiem o nadanie symbolu klasyfikacyjnego do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi. Niestety wydana w tym trybie informacja nie stanowi decyzji administracyjnej i nie ma charakteru wiążącego ani dla podatnika, ani dla organów podatkowych. 

Zgodnie z projektowanym przepisami WIS będzie decyzją wydawaną przez wyznaczonego do tego zadania (na podstawie rozporządzenia wykonawczego) dyrektora izby administracji skarbowej na potrzeby opodatkowania VAT

Wiążąca Informacja Stawkowa ma być odpowiedzią na pojawiające się w tym zakresie wątpliwości, zapewniając podatnikom i organom podatkowym większą pewność co do prawidłowości zastosowanych stawek VAT. „Zgodnie z projektowanym przepisami WIS będzie decyzją wydawaną przez wyznaczonego do tego zadania (na podstawie rozporządzenia wykonawczego) dyrektora izby administracji skarbowej na potrzeby opodatkowania VAT dostawy, importu, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług” – informuje Ministerstwo Finansów. Projekt zakłada, że decyzja co do wpisu do WIS będzie wydawana na wniosek podatnika przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej. Wniosek będzie mógł złożyć podatnik posiadający numer NIP lub zamawiający, w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. We wniosku konieczne będzie szczegółowe opisanie towaru lub usługi. Do wniosku będzie można dołączyć dokumenty pomocnicze w szczególności fotografie, plany, schematy, katalogi, atesty, instrukcje, informacje od producenta lub inne dostępne dokumenty, umożliwiające organowi wydającemu WIS dokonanie właściwej klasyfikacji towaru albo usługi. Wniosek będzie wydawany dla pojedynczego towaru bądź usługi. Wiążąca informacja stawkowa będzie wiązała organy podatkowe wobec podatnika, dla którego została wydana w odniesieniu do usługi lub towaru będącego przedmiotem dostawy, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia, dokonanych po dniu, w którym zostanie doręczona podatnikowi. Po animizacji danych wrażliwych wydane WIS będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i będą miały walor ochronny również dla podatników innych niż wnioskodawca, którzy się do nich zastosują. Sam wniosek będzie podlegał opłacie w wysokości 40 zł. Jednakże, jeśli wydanie WIS będzie wymagało przeprowadzenia dodatkowych badań lub analiz, organ wezwie podatnika do wniesienia dodatkowej opłaty na pokrycie tych wydatków. 

Decyzja będzie zawierała:

1) opis towaru albo usługi będących przedmiotem WIS;

2) klasyfikację tego towaru według działu, pozycji, podpozycji lub kodu Nomenklatury Scalonej (CN) albo tej usługi według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji PKWiU niezbędną do:

a) określenia stawki właściwej dla tego towaru albo dla tej usługi,

b) stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, w przypadku, o którym mowa w art. 41b ust. 3;

3) stawkę podatku właściwą dla tego towaru albo dla tej usługi.

Dyrektor IAS na wydanie WIS będzie miał 3 miesiące.

Zgodnie z projektem zmiany dotyczące nowej matrycy stawek VAT mają wejść w życie od 1 stycznia 2020 r., jednakże z wnioskami o wydanie WIS będzie można występować już od 1 kwietnia 2019 r., aby umożliwić wcześniejsze zapoznanie się przez podatników z nowym systemem i zmienionym opodatkowaniem towarów i usług.

Autor:

Marcin Kołkowicz

Doradca podatkowy, konsultant podatkowy w Russell Bedford Poland Sp. z o.o., absolwent Administracji, Zarządzania oraz Marketingu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. Tematyką prawa podatkowego zajmuje się od 2012 roku. Doświadczenie zdobywał w lubelskich oraz w warszawskich kancelariach doradztwa podatkowego. Autor i współautor wielu publikacji podatkowych, w szczególności dla portalu prawno-podatkowego TaxFin.pl. W swojej karierze zajmował się zarówno zagadnieniami dotyczącymi podatków bezpośrednich jak i pośrednich, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT).

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Rozliczanie środków z tarczy antykryzysowej

poradnik

Po ponad roku pandemii trwa już proces rozliczania środków pozyskanych między innymi z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Warto zabezpieczyć się na tę okoliczność i dowiedzieć na co zwrócić uwagę przy rozliczaniu subwencji i w jaki sposób przygotować dokumentację ujmującą jej wydatkowanie.

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Co należy wiedzieć o prostej spółce akcyjnej oraz jakie są jej wady i zalety? - Russell Bedford https://t.co/0CxNXkMN1o
RB__Poland Przedsiębiorcy dyskutowali na temat zmian podatkowych Polskiego Ładu – nowe zasady rozliczania składki zdrowotnej w… https://t.co/ju5uHHU8AI
RB__Poland Nowe formy zwolnień z kas w związku pakietem e-commerce - Russell Bedford https://t.co/jmQrLTffGs