piątek, 16 listopad 2018 07:53

Nowe obowiązki rezygnującego z członkostwa w zarządzie 

W dniu 9 listopada 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (zwana dalej: „Ustawą”). Obecnie została ona przekazana Prezydentowi i Marszałkowi Senatu, stosownie do art. 52 regulaminu Sejmu. Warto zauważyć, że Ustawa przewiduje m.in. wprowadzenie nowych przepisów do Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „KSH”), dotyczących obowiązków ostatniego członka zarządu spółki kapitałowej w związku ze złożeniem przez niego rezygnacji. Jest to o tyle istotne, że decyzja o rezygnacji pociąga za sobą szereg konsekwencji zagrażających funkcjonowaniu spółki.

Ustawa przewiduje, że jeżeli w wyniku rezygnacji członka zarządu spółki z o.o. żaden mandat w zarządzie nie byłby obsadzony, wówczas członek zarządu składa rezygnację wspólnikom, chyba że umowa spółki stanowi inaczej (art. 202 § 6 KSH). W odniesieniu do spółki akcyjnej członek zarządu powinien złożyć rezygnację radzie nadzorczej (art. 369 § 51KSH). Jeśli natomiast rada nadzorcza pozostaje w całości nieobsadzona, wówczas członek zarządu składa rezygnację akcjonariuszom, zwołując jednocześnie walne zgromadzenie, chyba że statut spółki stanowi inaczej (art. 369 § 52KSH). W przypadku obu typów spółek kapitałowych przewidziano, że ogłoszenie o zgromadzeniu powinno zawierać oświadczenie o rezygnacji członka zarządu oraz że rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano zgromadzenie wspólników (art. 202 § 6 KSH oraz art. 369 § 52zd. 2 i 3 KSH). 

Wprowadzenie obowiązku zwołania zgromadzenia wspólników przez ustępującego członka zarządu w celu uzupełnienia jego składu, jest jak najbardziej słuszne, stanowi bowiem pewien bodziec dla wspólników do wzięciu udziału w zarządzaniu spółką

Ustawa wprowadza również odrębnie obowiązek zwołania zgromadzenia wspólników w celu powzięcia uchwały w sprawie powołania zarządu oraz braku zastosowania art. 235 § 1 oraz art. 399 § 1 KSH (art. 233 § 3 KSH oraz art. 397 § 2 KSH). Faktycznie stanowi to powtórzenie treści wspomnianych art. 202 § 6 KSH oraz art. 369 § 52KSH, które w sposób jednoznaczny przewidują skonkretyzowany obowiązek działania oraz jego adresata. Jest to błąd w zakresie techniki legislacyjnej, wpisujący się w aktualny problem niskiej jakości legislacji. Z perspektywy wykładni prawa stanowi zaś złamanie naczelnego założenia o racjonalności ustawodawcy, który nie powinien regulować dwukrotnie tego samego zagadnienia.

Należy jednak pozytywnie ocenić próby rozwiązania problemu praktycznego, który nie został dotychczas rozstrzygnięty przez judykaturę w sposób niebudzący wątpliwości. Odnosząc się do zagadnienia wskazania adresata oświadczenia o rezygnacji ostatniego członka zarządu spółki kapitałowej, Sąd Najwyższy stwierdził brak uzasadnionych przeszkód dla wykonywania reprezentacji biernej spółki w przypadku złożonego oświadczenia o rezygnacji z funkcji jedynego członka zarządu przez tego samego członka zarządu, który złożył rezygnację (zob. wyrok z dnia 31.03.2016 r., sygn. III CZP 89/15). Tak więc w praktyce dla skutecznej rezygnacji wystarczy, by członek zarządu nadał stosowne oświadczenie o rezygnacji listem poleconym na adres spółki, bez konieczności informowania kogokolwiek o tym fakcie.

Mimo twierdzeń Sądu Najwyższego wydaje się jednak, że przesłanie rezygnacji do spółki nie zapewnia jej, a więc de facto ogółowi wspólników, uzyskania informacji o braku obsady organu operacyjnego spółki. W przypadku występowania wspólników o charakterze inwestorów pasywnych mogą oni uzyskać informację o braku obsady zarządu z pewnym opóźnieniem, co będzie miało negatywny wpływ na ciągłość działalności gospodarczej spółki oraz na jej wyniki finansowe. W tym kontekście wprowadzenie obowiązku zwołania zgromadzenia wspólników przez ustępującego członka zarządu w celu uzupełnienia jego składu, jest jak najbardziej słuszne, stanowi bowiem pewien bodziec dla wspólników do wzięciu udziału w zarządzaniu spółką.

Autor

Justyna Kyć - Radca prawny w Departamencie Prawnym Od 2017 roku związana z Russell Bedford Poland. Specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych, w szczególności w zakresie sporządzania i negocjacji umów handlowych oraz świadczenia bieżącego doradztwa prawnego.

Masz pytanie z zakresu prawa?

andrzej dmowski1

Warszawa

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej.dmowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Rozliczanie środków z tarczy antykryzysowej

poradnik

Po ponad roku pandemii trwa już proces rozliczania środków pozyskanych między innymi z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Warto zabezpieczyć się na tę okoliczność i dowiedzieć na co zwrócić uwagę przy rozliczaniu subwencji i w jaki sposób przygotować dokumentację ujmującą jej wydatkowanie.

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Co należy wiedzieć o prostej spółce akcyjnej oraz jakie są jej wady i zalety? - Russell Bedford https://t.co/0CxNXkMN1o
RB__Poland Przedsiębiorcy dyskutowali na temat zmian podatkowych Polskiego Ładu – nowe zasady rozliczania składki zdrowotnej w… https://t.co/ju5uHHU8AI
RB__Poland Nowe formy zwolnień z kas w związku pakietem e-commerce - Russell Bedford https://t.co/jmQrLTffGs