Numer 17 - Doradztwo Prawne i Podatkowe RB Biuletyn

Pobierz RB Biuletyn w PDF

Drodzy czytelnicy

Jest to siedemnaste wydanie naszego miesięcznika „Doradztwo Prawne i Podatkowe - RB Biuletyn”, który ukazuje się w formie papierowej i elektronicznej.

andrzej dmowskiPocząwszy od 1 stycznia 2020 roku podatnicy, którzy dokonają przelewu kwoty w wysokości powyżej 15 tys. zł za daną transakcję na rachunek kontrahenta inny aniżeli ten, który znajduje się na tzw. białej liście podatników VAT na dzień zlecenia tego przelewu, nie będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu tej kwoty oraz poniosą odpowiedzialność solidarną ze swoim partnerem biznesowym za zaległości podatkowe, jeśli nie zapłaci on należnego VAT od tejże transakcji. Ministerstwo Finansów zaczęło publikować wykaz podatników VAT 1 września 2019 r., ale sankcje za naruszenie przepisów w tym względzie zaczęły obowiązywać od początku tego roku. Będzie można ich uniknąć, jeżeli płatność została wprawdzie dokonana przelewem na rachunek inny niż znajdujący się w wykazie, ale podatnik złoży o tym stosowne zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu.

Wykaz dotyczy podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT i umożliwia przedsiębiorcom weryfikację kontrahentów. Znajdują się w nim m.in. informacje dotyczące: numerów rachunków rozliczeniowych w banku lub imiennych rachunków w SKOK, której firma jest członkiem; statusu podmiotu jeśli chodzi o VAT; daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT wraz z podstawą prawną tych decyzji; nazwy firmy albo imienia i nazwiska przedsiębiorcy; adresu stałego miejsca prowadzenia działalności albo adresu miejsca zamieszkania, w przypadku nieposiadania stałego miejsca prowadzenia działalności ‒ w odniesieniu do osoby fizycznej; imion i nazwisk osób, które wchodzą w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich NIP. Wykaz jest aktualizowany w dni robocze, raz na dobę.

W siedemnastym numerze Biuletynu omawiamy problematykę dotyczącą: prawnopodatkowych konsekwencji aportu praw ochronnych do znaku towarowego wniesionego do polskiej spółki; kluczowych zmian w podatkach w 2020 r.; problematyki błędu lub podstępu jako podstawy uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli przez poręczyciela; obywatelstwa w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej; podatku u źródła; macierzyństwa zastępczego i jego skutków prawnokarnych; charakterystyki prawnej urlopu na żądanie; opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej.

Życzę Państwu pożytecznej lektury oraz spełnienia wszelkich planów prywatnych i zawodowych w 2020 Roku!

Dr Andrzej Dmowski
Redaktor naczelny miesięcznika „Doradztwo Prawne i Podatkowe - RB Biuletyn”

Zapraszamy do lektury

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Wykorzystywanie treści

Wszelkie prawa do treści zawartych w magazynie są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. Użytkownik może korzystać z zasobów magazynu jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności zabronione jest dokonywane bez uprzedniej pisemnej zgody Russell Bedford, kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części magazynu.

Rozliczanie środków z tarczy antykryzysowej

poradnik

Po ponad roku pandemii trwa już proces rozliczania środków pozyskanych między innymi z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Warto zabezpieczyć się na tę okoliczność i dowiedzieć na co zwrócić uwagę przy rozliczaniu subwencji i w jaki sposób przygotować dokumentację ujmującą jej wydatkowanie.

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Co należy wiedzieć o prostej spółce akcyjnej oraz jakie są jej wady i zalety? - Russell Bedford https://t.co/0CxNXkMN1o
RB__Poland Przedsiębiorcy dyskutowali na temat zmian podatkowych Polskiego Ładu – nowe zasady rozliczania składki zdrowotnej w… https://t.co/ju5uHHU8AI
RB__Poland Nowe formy zwolnień z kas w związku pakietem e-commerce - Russell Bedford https://t.co/jmQrLTffGs