Numer 14 - Doradztwo Prawne i Podatkowe RB Biuletyn

Pobierz RB Biuletyn w PDF

Drodzy czytelnicy

Jest to czternaste wydanie naszego miesięcznika „Doradztwo Prawne i Podatkowe - RB Biuletyn”, który ukazuje się w formie papierowej i elektronicznej.

andrzej dmowskiWszechobecna elektronizacja daje o sobie znać w wielu aktach prawnych i wpłynie także na zmianę przepisów dotyczących formy wymiany korespondencji między podmiotami publicznymi i niepublicznymi, w tym z osobami fizycznymi. Rząd przyjął projekt ustawy wprowadzającej publiczną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Doręczenia elektroniczne mają być domyślnym sposobem tej wymiany, równoważnym pod względem skutków prawnych z tradycyjnymi doręczeniami papierowymi, np. w postaci listów poleconych. Wyznaczony operator – do 2025 r., w okresie przejściowym będzie nim Poczta Polska S.A. – zostanie zobligowany do udostępniania elektronicznych skrzynek doręczeń (dla podmiotów niepublicznych) i podawczych (dla podmiotów publicznych), przy czym pierwsze z nich wystawią dowód dokumentu elektronicznego po jego odebraniu, zaś drugie uczynią to automatycznie. Podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego oraz do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej będą zobowiązane do posiadania skrzynek doręczeń, które znajdą się w specjalnie utworzonej bazie adresów elektronicznych. W ocenie projektodawcy w niesatysfakcjonującym dla użytkowników stopniu jest obecnie wykorzystywana platforma ePUAP, która zdaje egzamin tylko w określonych procedurach.

W myśl projektu doręczenia papierowe nie znikną z obiegu w kontaktach z urzędami. Osoby, które nie stosują technologii cyfrowej lub nie będą chciały otrzymywać doręczeń elektronicznych, skorzystają z tzw. publicznej usługi hybrydowej – w przypadku przesyłek, których odbiorcą lub nadawcą jest podmiot publiczny. W takim przypadku operator przekształci dokument elektroniczny nadany przez podmiot publiczny w przesyłkę listową, aby doręczyć go do adresata bądź też przetworzy przesyłkę do postaci elektronicznej w celu jej doręczenia podmiotowi publicznemu. Ustawa ma wejść w życie 1 października 2020 r.

W czternastym numerze Biuletynu poruszamy kwestie dotyczące: obniżenia stawki podatku dochodowego od osób fizycznych – konsekwencji zmian wprowadzonych 1 października 2019 r.; optymalizacji podatkowej a uchylania się od opodatkowania – granicy działań legalnych w świetle klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania oraz raportowania schematów podatkowych; zasady in dubio pro tributario; kontrowersji związanych z rozliczaniem podróży służbowej i prawidłowym obliczeniem wysokości diety; nadpłaty i wniosku o jej stwierdzenie; analizy porównawczej jako elementu dokumentacji podatkowej cen transferowych w polskim prawie; przedawnienia prawa do wydania decyzji organu podatkowego i przedawnienia zobowiązania podatkowego na gruncie Ordynacji podatkowej; instytucji legalnego zatrudnienia cudzoziemców w Polsce; obniżenia całkowitego kosztu kredytów konsumenckich przy ich wcześniejszej spłacie.

Życzę Państwu pożytecznej lektury!

Dr Andrzej Dmowski
Redaktor naczelny miesięcznika „Doradztwo Prawne i Podatkowe - RB Biuletyn”

Zapraszamy do lektury

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Wykorzystywanie treści

Wszelkie prawa do treści zawartych w magazynie są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. Użytkownik może korzystać z zasobów magazynu jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności zabronione jest dokonywane bez uprzedniej pisemnej zgody Russell Bedford, kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części magazynu.

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland 01.07. – kolejna data wdrożenia elektronicznego systemu KRS - Russell Bedford https://t.co/SPTIrrGa2w
RB__Poland Zapotrzebowanie na specjalistów do spraw prawnych wzrosło w 2020 roku - Russell Bedford https://t.co/YF0Yq7ejVo
RB__Poland Dopuszczalność zatrudnienia członka zarządu na etacie - Russell Bedford https://t.co/IKNwxDHJCD
RB__Poland Projekt ustawy o fundacji rodzinnej w konsultacjach - Russell Bedford https://t.co/h1zruQaipT