Numer 12 - Doradztwo Prawne i Podatkowe RB Biuletyn

Pobierz RB Biuletyn numer 12 w PDF

Drodzy czytelnicy

Jest to dwunaste wydanie naszego miesięcznika „Doradztwo Prawne i Podatkowe - RB Biuletyn”, który ukazuje się w formie papierowej i elektronicznej.

andrzej dmowskiPrzepisy dotyczące preferencyjnego opodatkowania dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP Box - qualified intellectual property) obowiązują wprawdzie od początku br., ale dopiero w lipcu 2019 r. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia w sprawie ich stosowania. Danina oddawana do fiskusa w przypadku tego dochodu jest niska i wynosi tylko 5 proc., ale warunków, jakie trzeba spełnić, aby skorzystać z takiej ulgi podatkowej jest bardzo wiele i są one rygorystyczne. Omawianymi prawami są między innymi: patent, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego i rejestracji topografii układu scalonego, autorskie prawo do programu komputerowego. Z pięcioprocentowej stawki będą mogli skorzystać wszyscy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych, jeśli prowadzą działalność badawczo-rozwojową, zaś ich dochody z kwalifikowanych IP są opodatkowane w Polsce.

Wymogi resortu finansów są w tym przypadku jednoznaczne – kwalifikowane IP musi być wytworzone, rozwinięte lub ulepszone w ramach prowadzonej przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej, którą z kolei cechuje: twórczość, systematyczność (rozumiana jako działalność prowadzona w sposób uporządkowany, zaplanowany i metodyczny), zwiększenie zasobów wiedzy oraz ich wykorzystanie do tworzenia nowych zastosowań, przy czym te trzy kryteria powinny być spełnione łącznie. W świetle objaśnień podatkowych Ministerstwa Finansów wytworzenie przedmiotu ochrony oznacza wykreowanie nowego kwalifikowanego IP od podstaw, natomiast rozwinięcie i ulepszenie – działania polegające na zwiększeniu użyteczności bądź funkcjonalności kwalifikowanego IP, które już istnieje. Niskie opodatkowanie dochodów z praw własności intelektualnej jest kuszące. Ciekawe, ilu podatnikom uda się w praktyce sprostać wymogom resortu co do możliwości skorzystania z preferencji IP Box.

W dwunastym numerze Biuletynu poruszamy kwestie dotyczące: nowych obowiązków weryfikacyjnych związanych z wypłatą należności opodatkowanych podatkiem u źródła w 2020 r.; testamentu allograficznego w kontekście konwersji testamentowej; kontrowersji związanych z rozliczaniem podróży służbowej; upadłości konsumenckiej – nowych rozwiązań na gruncie ustawy - Prawo upadłościowe; instrukcji rozdzielania podatkowego źródeł przychodów; instrukcji zaliczania kosztów usług niematerialnych do kosztów uzyskania przychodów; zatrudniania pracowników młodocianych zgodnie z polskim prawem; postępowania egzekucyjnego w administracji.

Życzę Państwu pożytecznej lektury!

Dr Andrzej Dmowski
Redaktor naczelny miesięcznika „Doradztwo Prawne i Podatkowe - RB Biuletyn”

Zapraszamy do lektury

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Wykorzystywanie treści

Wszelkie prawa do treści zawartych w magazynie są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. Użytkownik może korzystać z zasobów magazynu jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności zabronione jest dokonywane bez uprzedniej pisemnej zgody Russell Bedford, kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części magazynu.

RB Magazine

RB Magazine numer 55

Tematy na czasie to split payment, raportowanie MDR, nowa matryca stawek VAT. Zmianom przyglądamy się na bieżąco na naszym portalu i w mediach społecznościowych. W magazynie podsumowujemy najważniejsze z nich, a także zwracamy uwagę na takie, które są równie ważne, ale niekoniecznie „medialne”.

Pobierz najnowszy RB Magazine

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Zapraszamy na wyjątkowe śniadanie podatkowe z Belgijską Izbą Biznesu - Russell Bedford Poland https://t.co/TFGcpqEmac
5hreply
RB__Poland Uzyskanie zgody organu spółki na dokonanie czynności prawnej przez spółkę jest również w interesie kontrahenta - Ru… https://t.co/RB8RGXVIQq
RB__Poland Dodatkowe informacje ws. wykazu podatników VAT - Russell Bedford Poland https://t.co/5JGinMFPtd
RB__Poland Russell Bedford na konferencji #Mazurytobiznes. Zobacz fotorelację: https://t.co/mHMjo3qHDd https://t.co/uh8ru9j9dt