Numer 10 - Doradztwo Prawne i Podatkowe RB Biuletyn

Pobierz RB Biuletyn numer 10 w PDF

Drodzy czytelnicy

Jest to dziesiąte wydanie naszego miesięcznika „Doradztwo Prawne i Podatkowe - RB Biuletyn”, który ukazuje się w formie papierowej i elektronicznej.

andrzej dmowskiPocząwszy od 1 września 2019 r. podatnicy będą mogli korzystać z szerszej niż dotąd bazy informacji o swoich kontrahentach dla celów podatku od towarów i usług. Na mocy nowelizacji ustawy o VAT będzie publikowany przez resort finansów w postaci elektronicznej jeden wykaz podmiotów, w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo które wykreślił z rejestru jako podatników VAT oraz zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmiotów, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.

Zastąpi on dwa dotychczasowe wykazy prowadzone przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, przy czym znajdą się w nim również dane na temat statusu podatników VAT czynnych i zwolnionych z tego podatku, a także numery rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym i potwierdzonych przy zastosowaniu systemu teleinformatycznej izby rozliczeniowej.

Wykaz, aktualizowany w dni robocze raz na dobę, umożliwi sprawdzenie, czy dany podmiot znajduje się w nim na wybrany dzień, przypadający nie wcześniej niż w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym podmiot jest sprawdzany. Zgodnie z nowelizacją podanie do publicznej wiadomości danych zawartych w wykazie nie naruszy przepisów o tajemnicy skarbowej. Szef Krajowej Administracji Skarbowej wykreśli podmiot z wykazu po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji podmiotu jako podatnika VAT albo wykreślił podmiot z rejestru jako podatnika VAT. Podmiot, którego dane zostały zamieszczone w wykazie, będzie mógł złożyć do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, wraz z uzasadnieniem, wniosek o usunięcie lub sprostowanie informacji innych niż dane osobowe, niezgodnych ze stanem rzeczywistym.

W dziesiątym numerze Biuletynu poruszamy kwestie dotyczące postępowania dowodowego w sprawach dotyczących opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych; podziału przez wydzielenie – rozliczenia przejęcia przez spółkę przejmującą aktywów spółki przejmowanej; pojęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w ustawach podatkowych; rozliczania podatku od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej; zwolnień grupowych pracowników; certyfikatu rezydencji podatkowej; zastąpienia odwróconego obciążenia w VAT mechanizmem podzielonej płatności.

Życzę Państwu pożytecznej lektury!

Dr Andrzej Dmowski
Redaktor naczelny miesięcznika „Doradztwo Prawne i Podatkowe - RB Biuletyn”

Zapraszamy do lektury

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Wykorzystywanie treści

Wszelkie prawa do treści zawartych w magazynie są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. Użytkownik może korzystać z zasobów magazynu jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności zabronione jest dokonywane bez uprzedniej pisemnej zgody Russell Bedford, kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części magazynu.

Rozliczanie środków z tarczy antykryzysowej

poradnik

Po ponad roku pandemii trwa już proces rozliczania środków pozyskanych między innymi z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Warto zabezpieczyć się na tę okoliczność i dowiedzieć na co zwrócić uwagę przy rozliczaniu subwencji i w jaki sposób przygotować dokumentację ujmującą jej wydatkowanie.

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Co należy wiedzieć o prostej spółce akcyjnej oraz jakie są jej wady i zalety? - Russell Bedford https://t.co/0CxNXkMN1o
RB__Poland Przedsiębiorcy dyskutowali na temat zmian podatkowych Polskiego Ładu – nowe zasady rozliczania składki zdrowotnej w… https://t.co/ju5uHHU8AI
RB__Poland Nowe formy zwolnień z kas w związku pakietem e-commerce - Russell Bedford https://t.co/jmQrLTffGs