Numer 10 - Doradztwo Prawne i Podatkowe RB Biuletyn

Pobierz RB Biuletyn numer 10 w PDF

Drodzy czytelnicy

Jest to dziesiąte wydanie naszego miesięcznika „Doradztwo Prawne i Podatkowe - RB Biuletyn”, który ukazuje się w formie papierowej i elektronicznej.

andrzej dmowskiPocząwszy od 1 września 2019 r. podatnicy będą mogli korzystać z szerszej niż dotąd bazy informacji o swoich kontrahentach dla celów podatku od towarów i usług. Na mocy nowelizacji ustawy o VAT będzie publikowany przez resort finansów w postaci elektronicznej jeden wykaz podmiotów, w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo które wykreślił z rejestru jako podatników VAT oraz zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmiotów, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.

Zastąpi on dwa dotychczasowe wykazy prowadzone przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, przy czym znajdą się w nim również dane na temat statusu podatników VAT czynnych i zwolnionych z tego podatku, a także numery rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym i potwierdzonych przy zastosowaniu systemu teleinformatycznej izby rozliczeniowej.

Wykaz, aktualizowany w dni robocze raz na dobę, umożliwi sprawdzenie, czy dany podmiot znajduje się w nim na wybrany dzień, przypadający nie wcześniej niż w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym podmiot jest sprawdzany. Zgodnie z nowelizacją podanie do publicznej wiadomości danych zawartych w wykazie nie naruszy przepisów o tajemnicy skarbowej. Szef Krajowej Administracji Skarbowej wykreśli podmiot z wykazu po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji podmiotu jako podatnika VAT albo wykreślił podmiot z rejestru jako podatnika VAT. Podmiot, którego dane zostały zamieszczone w wykazie, będzie mógł złożyć do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, wraz z uzasadnieniem, wniosek o usunięcie lub sprostowanie informacji innych niż dane osobowe, niezgodnych ze stanem rzeczywistym.

W dziesiątym numerze Biuletynu poruszamy kwestie dotyczące postępowania dowodowego w sprawach dotyczących opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych; podziału przez wydzielenie – rozliczenia przejęcia przez spółkę przejmującą aktywów spółki przejmowanej; pojęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w ustawach podatkowych; rozliczania podatku od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej; zwolnień grupowych pracowników; certyfikatu rezydencji podatkowej; zastąpienia odwróconego obciążenia w VAT mechanizmem podzielonej płatności.

Życzę Państwu pożytecznej lektury!

Dr Andrzej Dmowski
Redaktor naczelny miesięcznika „Doradztwo Prawne i Podatkowe - RB Biuletyn”

Zapraszamy do lektury

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Wykorzystywanie treści

Wszelkie prawa do treści zawartych w magazynie są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. Użytkownik może korzystać z zasobów magazynu jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności zabronione jest dokonywane bez uprzedniej pisemnej zgody Russell Bedford, kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części magazynu.

RB Magazine

RB Magazine numer 55

Tematy na czasie to split payment, raportowanie MDR, nowa matryca stawek VAT. Zmianom przyglądamy się na bieżąco na naszym portalu i w mediach społecznościowych. W magazynie podsumowujemy najważniejsze z nich, a także zwracamy uwagę na takie, które są równie ważne, ale niekoniecznie „medialne”.

Pobierz najnowszy RB Magazine

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Dodatkowe informacje ws. wykazu podatników VAT - Russell Bedford Poland https://t.co/5JGinMFPtd
19hreply
RB__Poland Russell Bedford na konferencji #Mazurytobiznes. Zobacz fotorelację: https://t.co/mHMjo3qHDd https://t.co/uh8ru9j9dt
24hreply
RB__Poland Przeprowadzanie inwestycji na obszarach Natura 2000 - Russell Bedford Poland https://t.co/Y93sRBhiuX
RB__Poland Ceny transferowe. Japońska reforma podatkowa - Russell Bedford Poland https://t.co/G3H1Jeku2n