Numer 8 - Doradztwo Prawne i Podatkowe RB Biuletyn

Pobierz RB Biuletyn numer 8 w PDF

Drodzy czytelnicy

Jest to ósme wydanie naszego miesięcznika „Doradztwo Prawne i Podatkowe - RB Biuletyn”, który ukazuje się w formie papierowej i elektronicznej.

andrzej dmowskiW projekcie ustawy dotyczącej ograniczenia obciążeń regulacyjnych, jaki ujrzał światło dzienne w marcu 2019 r., znalazły się 72 zmiany w 74 aktach prawnych. Propozycji dotyczących uproszczenia przepisów i usuwania barier administracyjnych jest dużo, ale też zakres tematyczny tych zmian jest bardzo szeroki – przykładowo od wydłużenia terminu rozliczania VAT w imporcie czy też wprowadzenia ułatwień w sukcesji przedsiębiorstw, po możliwość podpisywania zaświadczeń kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną.

W Prawie przedsiębiorców ma pojawić się tzw. prawo do popełnienia błędu. Otóż jeśli w okresie 12 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej po raz pierwszy albo ponownie po upływie co najmniej 36 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia, przedsiębiorca będący osobą fizyczną oraz będący mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą naruszy przepisy związane z wykonywaną działalnością w sposób, który uzasadnia wszczęcie postępowania mandatowego lub w sprawie nakładania lub wymierzania administracyjnej kary pieniężnej, to takie postępowanie będzie mogło zostać wszczęte tylko wówczas, gdy nie usunął on stwierdzonych naruszeń w wyznaczonym przez organ terminie. W przypadku usunięcia tych naruszeń nie zostanie ukarany. Zasada ta nie będzie jednak obowiązywała, jeżeli naruszenie było rażące lub dotyczyło przepisów prawa naruszonych przez przedsiębiorcę w przeszłości. Co ciekawe, w uzasadnieniu projektu zmian zauważa się, że bardzo często błędy i naruszenia ze strony przedsiębiorców wynikają m.in. z niejasnych przepisów oraz ich niespójnej wykładni dokonywanej przez organy i instytucje. Niestety, można odnieść wrażenie – biorąc pod uwagę obowiązujące w Polsce niezwykle skomplikowane prawodawstwo – że nawet jeśli przedsiębiorca skorzysta z dobrodziejstwa prawa do popełnienia błędu bez poniesienia przykrych konsekwencji, to i tak będzie musiał później nieustannie uważać na kolejne rafy prawne w prowadzonej działalności gospodarczej – bo przecież tych nie brakuje. A taryfy ulgowej już nie będzie.

W ósmym numerze Biuletynu poruszamy tematykę dotyczącą obowiązku informowania organów podatkowych o schematach podatkowych w kontekście tajemnicy adwokackiej; trzech lat obowiązywania prawa restrukturyzacyjnego; interesu spółki w grupie spółek; dochowania należytej staranności w kontekście obowiązków płatnika podatku u źródła; stosowania mechanizmu podzielonej płatności w VAT; aportu wierzytelności do spółki kapitałowej; pracy tymczasowej w polskim ustawodawstwie; udrożnienia przepływu informacji podatkowych między państwami.

Życzę Państwu pożytecznej lektury!

Dr Andrzej Dmowski
Redaktor naczelny miesięcznika „Doradztwo Prawne i Podatkowe - RB Biuletyn”

Zapraszamy do lektury

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Wykorzystywanie treści

Wszelkie prawa do treści zawartych w magazynie są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. Użytkownik może korzystać z zasobów magazynu jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności zabronione jest dokonywane bez uprzedniej pisemnej zgody Russell Bedford, kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części magazynu.

Polski ład 2022

okladka polski lad

Polski ład to jeden z największych projektów rewolucjonizujących polskie prawo podatkowe. Wprowadza do niego wiele nowych praw, a także rozwiązania, które przez lata nie mogły się przebić, negowane przez przedsiębiorców, a nawet ich Rzecznika, jak np. de facto likwidację podatku liniowego. W niniejszej publikacji przedstawiamy najważniejsze zmiany.

Pobierz poradnik

Facebook

Twitter

RB__Poland Wynagrodzenie członków zarządu sp. z o.o. za 2021 r. wypłacone w 2022 r. – opodatkowane na zasadach 2022 r., ale be… https://t.co/2G5yaPvVgw
RB__Poland Polskie przepisy dotyczące poboru danych przez służby niezgodne z Konstytucją i prawem unijnym - Russell Bedford https://t.co/kSlpwUgdeR
RB__Poland Nowelizacja kodeksu spółek handlowych koliduje z prawem podatkowym cen transferowych - Russell Bedford https://t.co/npuP4rVw4O
RB__Poland Nowe terminy dla rozliczenia podatku u źródła - Russell Bedford https://t.co/1pYu6a34sG