Numer 6 - Doradztwo Prawne i Podatkowe RB Biuletyn

Pobierz RB Biuletyn numer 6 w PDF

Drodzy czytelnicy

Jest to szóste wydanie naszego miesięcznika „Doradztwo Prawne i Podatkowe - RB Biuletyn”, który ukazuje się w formie papierowej i elektronicznej.

andrzej dmowskiMinisterstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt nowelizacji Kodeksu karnego skarbowego. W uzasadnieniu zmian, jak to już zwykle bywa przy wprowadzaniu nowych przepisów, jest mowa o usprawnieniu i zwiększeniu efektywności postępowań, ale także o pierwszeństwie zasady egzekucji nad represją. Zaostrzenie przepisów ma służyć finansowemu interesowi państwa poprzez bardziej restrykcyjną jak dotąd reakcję na uszczuplenie należności publicznoprawnej czy też uchylanie się od opodatkowania. Zgodnie z dotychczas obowiązującym kodeksem, podatnik, który uporczywie nie wpłaca w terminie podatku, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. W projekcie zmian dodany został przepis, w myśl którego, jeżeli kwota nieterminowo wpłaconego podatku przekroczy pięćdziesięciokrotność minimalnego wynagrodzenia, to sprawca zabronionego czynu zostanie ukarany grzywną do 720 stawek dziennych. Tak surowa sankcja ma być w ocenie resortu także elementem walki z oszustwami podatkowymi, zwłaszcza tymi, które dotyczą wyłudzania VAT.

Obecnie sąd, wymierzając karę grzywny za przestępstwo skarbowe, określa liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki dziennej, a jeśli kodeks nie stanowi inaczej, to najniższa liczba stawek wynosi 10, zaś najwyższa – 720. W projektowanych przepisach ten najniższy próg stawek wzrośnie do 20.

Zaostrzeniu ulegną również przepisy dotyczące przechowywania ksiąg i dokumentów. Zgodnie z dotychczasowym kodeksem, kto wbrew obowiązkowi nie przechowuje księgi w miejscu wykonywania działalności lub w miejscu wskazanym przez podatnika jako jego siedziba, przedstawicielstwo lub oddział, a jeśli jej prowadzenie zostało zlecone biuru rachunkowemu lub innemu uprawnionemu podmiotowi – w miejscu określonym w umowie z biurem rachunkowym lub w miejscu wskazanym przez kierownika jednostki, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych. W nowelizacji kodeksu przewiduje się, że w ten sam sposób zostanie ukarany również ten, kto wbrew obowiązkowi nie przechowuje księgi i dokumentów związanych z jej prowadzeniem do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

W szóstym numerze Biuletynu omawiamy kwestie dotyczące schematów podatkowych – ujawniania informacji przedsiębiorstwa; opodatkowania dywidend wypłacanych przez polską spółkę na rzecz spółki zagranicznej; podatku od niezrealizowanych zysków osób fizycznych w świetle zgodności z prawem unijnym i Konstytucją RP; kosztów uzyskania przychodu w przypadku działalności o charakterze twórczym; rozdzielenia źródeł przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych; zbycia kryptowalut – nowego źródła przychodów od 1 stycznia 2019 r.; zmiany treści stosunku pracy po urlopie wychowawczym; Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Życzę Państwu pożytecznej lektury!

Dr Andrzej Dmowski
Redaktor naczelny miesięcznika „Doradztwo Prawne i Podatkowe - RB Biuletyn”

Zapraszamy do lektury

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Wykorzystywanie treści

Wszelkie prawa do treści zawartych w magazynie są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. Użytkownik może korzystać z zasobów magazynu jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności zabronione jest dokonywane bez uprzedniej pisemnej zgody Russell Bedford, kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części magazynu.

Rozliczanie środków z tarczy antykryzysowej

poradnik

Po ponad roku pandemii trwa już proces rozliczania środków pozyskanych między innymi z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Warto zabezpieczyć się na tę okoliczność i dowiedzieć na co zwrócić uwagę przy rozliczaniu subwencji i w jaki sposób przygotować dokumentację ujmującą jej wydatkowanie.

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Co należy wiedzieć o prostej spółce akcyjnej oraz jakie są jej wady i zalety? - Russell Bedford https://t.co/0CxNXkMN1o
RB__Poland Przedsiębiorcy dyskutowali na temat zmian podatkowych Polskiego Ładu – nowe zasady rozliczania składki zdrowotnej w… https://t.co/ju5uHHU8AI
RB__Poland Nowe formy zwolnień z kas w związku pakietem e-commerce - Russell Bedford https://t.co/jmQrLTffGs