Numer 6 - Doradztwo Prawne i Podatkowe RB Biuletyn

Pobierz RB Biuletyn numer 6 w PDF

Drodzy czytelnicy

Jest to szóste wydanie naszego miesięcznika „Doradztwo Prawne i Podatkowe - RB Biuletyn”, który ukazuje się w formie papierowej i elektronicznej.

andrzej dmowskiMinisterstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt nowelizacji Kodeksu karnego skarbowego. W uzasadnieniu zmian, jak to już zwykle bywa przy wprowadzaniu nowych przepisów, jest mowa o usprawnieniu i zwiększeniu efektywności postępowań, ale także o pierwszeństwie zasady egzekucji nad represją. Zaostrzenie przepisów ma służyć finansowemu interesowi państwa poprzez bardziej restrykcyjną jak dotąd reakcję na uszczuplenie należności publicznoprawnej czy też uchylanie się od opodatkowania. Zgodnie z dotychczas obowiązującym kodeksem, podatnik, który uporczywie nie wpłaca w terminie podatku, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. W projekcie zmian dodany został przepis, w myśl którego, jeżeli kwota nieterminowo wpłaconego podatku przekroczy pięćdziesięciokrotność minimalnego wynagrodzenia, to sprawca zabronionego czynu zostanie ukarany grzywną do 720 stawek dziennych. Tak surowa sankcja ma być w ocenie resortu także elementem walki z oszustwami podatkowymi, zwłaszcza tymi, które dotyczą wyłudzania VAT.

Obecnie sąd, wymierzając karę grzywny za przestępstwo skarbowe, określa liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki dziennej, a jeśli kodeks nie stanowi inaczej, to najniższa liczba stawek wynosi 10, zaś najwyższa – 720. W projektowanych przepisach ten najniższy próg stawek wzrośnie do 20.

Zaostrzeniu ulegną również przepisy dotyczące przechowywania ksiąg i dokumentów. Zgodnie z dotychczasowym kodeksem, kto wbrew obowiązkowi nie przechowuje księgi w miejscu wykonywania działalności lub w miejscu wskazanym przez podatnika jako jego siedziba, przedstawicielstwo lub oddział, a jeśli jej prowadzenie zostało zlecone biuru rachunkowemu lub innemu uprawnionemu podmiotowi – w miejscu określonym w umowie z biurem rachunkowym lub w miejscu wskazanym przez kierownika jednostki, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych. W nowelizacji kodeksu przewiduje się, że w ten sam sposób zostanie ukarany również ten, kto wbrew obowiązkowi nie przechowuje księgi i dokumentów związanych z jej prowadzeniem do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

W szóstym numerze Biuletynu omawiamy kwestie dotyczące schematów podatkowych – ujawniania informacji przedsiębiorstwa; opodatkowania dywidend wypłacanych przez polską spółkę na rzecz spółki zagranicznej; podatku od niezrealizowanych zysków osób fizycznych w świetle zgodności z prawem unijnym i Konstytucją RP; kosztów uzyskania przychodu w przypadku działalności o charakterze twórczym; rozdzielenia źródeł przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych; zbycia kryptowalut – nowego źródła przychodów od 1 stycznia 2019 r.; zmiany treści stosunku pracy po urlopie wychowawczym; Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Życzę Państwu pożytecznej lektury!

Dr Andrzej Dmowski
Redaktor naczelny miesięcznika „Doradztwo Prawne i Podatkowe - RB Biuletyn”

Zapraszamy do lektury

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Wykorzystywanie treści

Wszelkie prawa do treści zawartych w magazynie są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. Użytkownik może korzystać z zasobów magazynu jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności zabronione jest dokonywane bez uprzedniej pisemnej zgody Russell Bedford, kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części magazynu.

RB Magazine

RB Magazine numer 55

Tematy na czasie to split payment, raportowanie MDR, nowa matryca stawek VAT. Zmianom przyglądamy się na bieżąco na naszym portalu i w mediach społecznościowych. W magazynie podsumowujemy najważniejsze z nich, a także zwracamy uwagę na takie, które są równie ważne, ale niekoniecznie „medialne”.

Pobierz najnowszy RB Magazine

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Andrzej Dmowski dla TVN24 o mikrorachunkach - Russell Bedford Poland https://t.co/XQP37S4X6B
3hreply
RB__Poland Russell Bedford w finale konkursu „Network of the Year” - Russell Bedford Poland https://t.co/j2UPWSyBYB
9hreply
RB__Poland Zapraszamy na wyjątkowe śniadanie podatkowe z Belgijską Izbą Biznesu - Russell Bedford Poland https://t.co/TFGcpqEmac
RB__Poland Uzyskanie zgody organu spółki na dokonanie czynności prawnej przez spółkę jest również w interesie kontrahenta - Ru… https://t.co/RB8RGXVIQq