wtorek, 05 styczeń 2021 13:44

Od tego roku jeden urząd skarbowy dla największych podatników

Pierwszy Urząd Skarbowy w Toruniu, fot. Mateuszgdynia is licensed under CC BY-SA 4.0 Pierwszy Urząd Skarbowy w Toruniu, fot. Mateuszgdynia is licensed under CC BY-SA 4.0

Centralizacja obsługi podatkowej dla między innymi grup kapitałowych i banków, ma w zamyśle posłużyć lepszej obsłudze tych podmiotów. W praktyce będzie też ułatwieniem do sprawowania kontroli.

Właściwości urzędów skarbowych zmieniły się z dniem 01.01.2021 roku. Jednym z kryterium kwalifikowania podmiotów do obsługi przez poszczególne urzędy skarbowe jest kryterium przychodowe.

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych oraz Rozporządzenie MF z dnia 28 grudnia 2020 w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo, określają między innymi:

 1. kategorie podatników i płatników o istotnym znaczeniu gospodarczym lub społecznym, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo
 2. warunki zaliczania podatników i płatników, o których mowa w pkt 1, do odpowiedniej kategorii.

Wyspecjalizowany urząd skarbowy o zasięgu krajowym – I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie obsłuży:

 • podatkowe grupy kapitałowe oraz spółki wchodzące w ich skład,
 • banki państwowe i banki krajowe w formie spółek akcyjnych,
 • krajowe zakłady ubezpieczeń i krajowe zakłady reasekuracji, spółki publiczne, które mają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadających osobowości prawnej, których przychód /obrót netto przekroczył kwotę 50 mln € (z wyłączeniem spółek cywilnych).

19 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych, tzw. WUS, będzie odpowiadać za

osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadających osobowości prawnej, których przychód/obrót netto znajduje się w granicy 3-50 mln € (z wyłączeniem spółek cywilnych)

 • przedsiębiorców zagranicznych (≥3 mln €)
 • oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych
 • jednostki samorządu terytorialnego (JST)
 • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe
 • banki spółdzielcze

Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie, tzw. LUS, zajmie się zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych pobranym od nierezydentów przez płatników tego podatku („podatek u źródła”).

Więcej informacji znajdziesz w załączonym niżej pdf.

 

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Ministerstwo Sprawiedliwości chce utworzyć Sąd Ochrony Wolności Słowa - Russell Bedford https://t.co/W6ffkXdBOu
RB__Poland Nowe prawo zamówień publicznych – najważniejsze zmiany - Russell Bedford https://t.co/s7GH7V8PSw
RB__Poland Rozszerzenie elementów w lokalnej dokumentacji oraz aktualizacja TPR, czyli kolejne zmiany w cenach transferowych -… https://t.co/2VJMk0zRDg
RB__Poland Nowelizacja ustawy o własności lokali - dłużnicy stracą dach nad głową - Russell Bedford https://t.co/Wh3Gngc88v