poniedziałek, 04 kwiecień 2022 14:19

Przedłużenie terminów na złożenie informacji dla spółek nieruchomościowych

Przedłużenie terminów sprawozdawczych po raz kolejny jest wprowadzane dla przedsiębiorców. O ile odroczenie terminu do przesłania deklaracji CIT-8 czy sprawozdania finansowego nie jest już czymś nadzwyczajnym, o tyle złożenie informacji przez spółki nieruchomościowe o raz jej wspólników budziło prawdziwy niepokój. Rok 2022 jest pierwszym rokiem, w którym spółki  nieruchomościowe oraz jej wspólnicy są zobowiązani do złożenie informacji specjalnych.

Spółkami nieruchomościowymi stają się firmy, w których wartość bilansowa nieruchomości przekracza 10 mln PLN oraz jednocześnie przekracza 50% wartości bilansowej aktywów.  Zgodnie z literalną treścią przepisów, definicja ustawowa rozróżnia sytuacje, gdy mamy do czynienia z podmiotem rozpoczynającym działalność a podmiotem kontynuującym swą działalność gospodarczą. Definicja powyższych spółek powstała nie bez powodu – podmioty, które spełniają wyżej wymienione kryteria kwalifikują się na dodatkowe obowiązki publicznoprawne.

Zgodnie z art. 27 ust. 1e ustawy o CIT oraz art. 45 ust. 1f ustawy o PIT spółki oraz ich udziałowcy są zobowiązani do przekazania struktur własnościowych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.  Powyższy obowiązek muszą spełnić spółki nieruchomościowe oraz ich wspólnicy, którzy posiadają:

  • udziały bądź akcje dające co najmniej 5% praw głosu,
  • ogół praw i obowiązków dających co najmniej 5% prawa do udziału w zysku,
  • co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze.

Bardziej szczegółowo zakres niezbędnych do przekazania danych organom podatkowym przedstawialiśmy w poprzednich artykułach.

Niniejsze informacje należy przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej na skrzynkę odbiorczą Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W związku z brakiem precyzyjnego określenia zakresu informacji, którą należy zaraportować organom podatkowym oraz wzoru formularzu postanowiono przedłużyć termin na złożenie wszystkich wymaganych informacji do 30 września 2022 roku.

W związku z powyższym, dnia 31 marca zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu przekazywania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych z dnia 29 marca 2022 r. (Dz. U. z 2022 poz. 709),  zgodnie z którym:

„§ 1. Przedłuża się do dnia 30 września 2022 r. termin do przekazywania przez spółki nieruchomościowe, podatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatników podatku dochodowego od osób prawnych informacji, o których mowa:

1) w art. 45 ust. 3f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.),

2) w art. 27 ust. 1e ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm.) – dotyczących spółek nieruchomościowych, których rok podatkowy lub rok obrotowy zakończył się w okresie od dnia 31 grudnia 2021 r. do dnia 31 maja 2022 r.”

Przedłużenie terminu na złożenie informacji o spółkach nieruchomościowych jest korzystne zarówno dla fiskusa jak i podatników. Gdyż  fiskus może sporządzić odpowiedni formularz dla przesyłania powyższych informacji a spółki oraz ich wspólnicy będą mogli przekazać organom podatkowym rzetelne i kompletne informacje.

Autorka: Darya Bannaya

Młodszy konsultant podatkowy. Absolwent kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent kierunku Globalny Biznes, Finanse i Zarządzanie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Laureatka konkursu Ministerstwa Finansów „Podatkowi Liderzy” 7. edycja. Prowadząca szkoleń oraz konferencji skierowanych dla cudzoziemców w tematyce podatkowych aspektów prowadzenia i założenia biznesu w Polsce.

Specjalizuje się w prawie podatkowym, doradzając klientom w bieżących sprawach związanych przede wszystkim z podatkami dochodowymi.

Autorka i współautorka publikacji o tematyce prawnopodatkowej.

 

Masz pytanie z zakresu prawa?

andrzej dmowski1

Warszawa

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej.dmowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Polski ład 2022

okladka polski lad

Polski ład to jeden z największych projektów rewolucjonizujących polskie prawo podatkowe. Wprowadza do niego wiele nowych praw, a także rozwiązania, które przez lata nie mogły się przebić, negowane przez przedsiębiorców, a nawet ich Rzecznika, jak np. de facto likwidację podatku liniowego. W niniejszej publikacji przedstawiamy najważniejsze zmiany.

Pobierz poradnik

Facebook

Twitter

RB__Poland Krajowy System e-Faktur – planowane zmiany dotyczące uprawnionych podmiotów - Russell Bedford https://t.co/aADFLivWTJ
RB__Poland Stawka VAT przy refakturowaniu kosztów ubezpieczenia przedmiotu leasingu na leasingobiorcę - Russell Bedford https://t.co/427FLNijsR