wtorek, 09 listopad 2021 08:09

Nowe obowiązki AML od 31 października 2021 r.

W dniu 31 października 2021 r. weszła w życie druga część nowelizacji ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Wprowadzone zmiany stanowią implementację do polskiego porządku prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 30 maja 2018r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniającą dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/ UE (dalej jako V Dyrektywa AML).

Celem ustawy nowelizującej, w zakresie który obowiązuje od 31 października br., jest wprowadzenie do działalności przedsiębiorców obowiązków, które mają uszczelnić system przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Pierwszą zmianą wartą omówienia jest rozszerzenie katalogu podmiotów podlegających wpisowi do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Dotychczas wpisowi podlegały: spółki jawne, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne, spółki akcyjne z wyjątkiem spółek publicznych. Nowelizacja rozszerzyła ten katalog o następujące podmioty:

  1. trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne: a) mają miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, b) nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomości w Polsce w imieniu lub na rzecz trustu,
  2. spółki partnerskie,
  3. europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,
  4. spółki europejskie,
  5. spółdzielnie,
  6. spółdzielnie europejskie,
  7. stowarzyszenia podlegające wpisowi do KRS
  8. fundacje.

Należy wskazać, że powyższe podmioty które wykonywały działalność jeszcze przed 31 października 2021 r., mają czas na złożenie zgłoszenia do CRBR do dnia 31 stycznia 2022 r. Nowo utworzone podmioty, tj. po 31 października 2021 r., mają obowiązek złożenia zgłoszenia do CRBR w terminie 7 dni roboczych od dnia wpisania danego podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Za niezłożenie zgłoszenia w terminie podmiot ten może zostać ukarany karą finansową w wysokości do 1.000.000. zł.

W celu ułatwienia podmiotom ujawniającym w CRBR informację o beneficjentach rzeczywistych wprowadzono obowiązek współdziałania podmiotu ujawniającego z beneficjentem rzeczywistym. Podmiot ujawniający w CRBR może odtąd żądać od beneficjenta rzeczywistego udostępnienia wszystkich niezbędnych danych o beneficjencie rzeczywistym. W przypadku braku przekazania tych danych  beneficjent rzeczywisty może zostać ukarany karą pieniężną w wysokości 50.000 zł.

Ponadto od 31 października 2021 r. prawidłowość wpisu w CRBR będzie podlegać kontroli. W pierwszej kolejności to instytucja obowiązana ma obowiązek weryfikacji danych zamieszczonych w rejestrze klienta, a następnie odnotowywania wszelkich rozbieżności pomiędzy danymi w CRBR a ustalonymi przez nią informacjami o beneficjencie rzeczywistym swojego klienta. Następnie odnotowane rozbieżności instytucja obowiązana musi zgłosić Ministrowi Finansów, który będzie mógł w takiej sprawie wszcząć postępowanie wyjaśniające, mające ustalić czy informacje zamieszczone w CRBR są prawidłowe oraz aktualne. W przypadku dostrzeżenia nieprawidłowości Minister Finansów może sprostować te dane z urzędu, a za fakt wskazania beneficjenta rzeczywistego niezgodnie ze stanem faktycznym może ukarać podmiot zamieszczający dane karą finansową w wysokości 1.000.000 zł.

Powyższe oznacza, że na instytucje obowiązane został przerzucony obowiązek weryfikowania prawidłowości danych zamieszczanych przez swoich klientów, co de facto oznacza że instytucje obowiązane są niejako organem kontrolnym I stopnia w stosunku do Ministra Finansów. Każdorazowa weryfikacja danych zamieszczonych przez klientów instytucji obowiązanych stanowi dodatkowe uszczelnienie systemu przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Dla instytucji obowiązanych dodatkowy obowiązek może wiązać się jednak dużą trudnością, ponieważ weryfikacja danych beneficjenta rzeczywistego niekiedy wymaga dokładnego prześledzenia struktury stosunków wewnętrznych swoich klientów.

Ważną zmianą jest również rozszerzenie kary za brak aktualizacji danych w CRBR. Dotychczas podmioty zobowiązane do zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych mogły zostać ukarane karą w wysokości 1.000.000 zł za brak zgłoszenia, nowelizacja natomiast rozszerza tą karę również za bark aktualizacji danych w CRBR.

Nowelizacja wprowadziła zmiany również w zakresie środków bezpieczeństwa finansowego stosowanych przez instytucje obowiązane. Zgodnie z nowymi przepisami instytucja obowiązana powinna stosować środki bezpieczeństwa finansowego w przypadku zmiany danych podmiotu lub jego beneficjenta, a także gdy instytucja obowiązana na podstawie przepisów prawa jest w ciągu danego roku zobowiązana do skontaktowania się z klientem w celu weryfikacji informacji dotyczących jego beneficjentów rzeczywistych. Obowiązek taki wynika między innymi z przepisów ustawy z dnia 9 marca 2017r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

Autorzy: Ernest Bucior, radca prawny Russell Bedford Poland

 

Masz pytanie z zakresu prawa?

andrzej dmowski1

Warszawa

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej.dmowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Polski ład 2022

okladka polski lad

Polski ład to jeden z największych projektów rewolucjonizujących polskie prawo podatkowe. Wprowadza do niego wiele nowych praw, a także rozwiązania, które przez lata nie mogły się przebić, negowane przez przedsiębiorców, a nawet ich Rzecznika, jak np. de facto likwidację podatku liniowego. W niniejszej publikacji przedstawiamy najważniejsze zmiany.

Pobierz poradnik

Facebook

Twitter

RB__Poland Rozprawy bardziej punktualne, ale mniej kulturalne – Obywatelski Monitoring Sądów 2021 - Russell Bedford https://t.co/8dhPH6NVKI
RB__Poland Co należy wiedzieć o prostej spółce akcyjnej oraz jakie są jej wady i zalety? - Russell Bedford https://t.co/0CxNXkMN1o
RB__Poland Przedsiębiorcy dyskutowali na temat zmian podatkowych Polskiego Ładu – nowe zasady rozliczania składki zdrowotnej w… https://t.co/ju5uHHU8AI
RB__Poland Nowe formy zwolnień z kas w związku pakietem e-commerce - Russell Bedford https://t.co/jmQrLTffGs