poniedziałek, 12 lipiec 2021 12:48

Nietypowe transakcje gospodarcze według nowelizacji ustawy o AML

Ogólna koncepcja nowelizacji przepisów ustawy o AML (ang. Anti Money Laundering) idzie w kierunku uszczelnienia systemu nadzoru oraz kontroli nad transakcjami, których rzeczywistym przedmiotem może być legalizacja środków pieniężnych pochodzących z przestępstwa bądź takich, które mogą być przedmiotem finansowania terroryzmu.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej w dniu 22 czerwca opublikował na stronie resortu finansów komunikat numer 31 w związku z nowelizacją  ustawy  z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 poz. 1132, dalej zwana ustawą o AML). Warto podkreślić, iż większość przepisów wejdzie w życie 31 października 2021 roku, lecz znowelizowanym przepisom warto przyjrzeć się zdecydowanie wcześniej.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej jest organem upoważnionym ustawowo do przekazywania istotnych informacji na temat przepisów z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 12 ust. 1 pkt. 11 ustawy o AML), w związku z powyższym w swoim komunikacie z dnia 22 czerwca zwraca się z informacją o najistotniejszych zmianach ustawy o AML.

Pod kątem tematyki nietypowych transakcji gospodarczych warto wspomnieć o instytucjach obowiązanym według ustawy o AML. Wymaga podkreślenia fakt, iż to właśnie one zobowiązane są do nadzorowania oraz ingerencji w razie konieczności w obieg stosunków gospodarczych. Nowelizacja ustawy z dnia 30 marca 2021 roku, również rozszerzyła listę instytucji zobowiązanych o następujące podmioty:

  1. Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162), których podstawową działalnością gospodarczą jest świadczenie usług polegających na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego, niebędący innymi instytucjami obowiązanymi.
  2. Pośrednicy w obrocie nieruchomościami w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 oraz z 2021 r. poz. 11, 234 i 815), z wyłączeniem czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami zmierzających do zawarcia umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości lub ich części, w której miesięczny czynsz został określony w wysokości mniejszej niż równowartość 10.000 euro.
  3. Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, prowadzący działalność polegającą na:
    a) obrocie lub pośrednictwie w obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi oraz antykami w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685, 694 i 802), b) przechowywaniu dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich oraz antyków w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, gdy działalność taka jest prowadzona z wykorzystaniem wolnego portu

Pełna lista instytucji zobowiązanych jest wymieniona w art. 2 ustawy o AML. Jak wynika również z informacji Generalnego Inspektora Finansowego dokonano modyfikacji definicji nietypowych transakcji gospodarczych, które wymagają wyjaśnienia okoliczności przeprowadzenia tych transakcji. Zgodnie z art. 43 ust. 4 ustawy o AML:

„W przypadku ujawnienia transakcji:

1) skomplikowanych lub

2) opiewających na wysokie kwoty, które nie są uzasadnione okolicznościami przeprowadzenia transakcji, lub

3) przeprowadzanych w nietypowy sposób, lub

4) wydających się nie mieć uzasadnienia prawnego lub gospodarczego

– instytucje obowiązane podejmują działania w celu wyjaśnienia okoliczności, w jakich przeprowadzono te transakcje, oraz, w przypadku transakcji przeprowadzanych w ramach stosunków gospodarczych, intensyfikują stosowanie środka bezpieczeństwa finansowego, o  którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 4, w odniesieniu do stosunków gospodarczych, w ramach których te transakcje zostały przeprowadzone.”

Z całą pewnością nowelizacja ma na celu bardziej skuteczniejszą eliminacje zdarzeń przestępczych, jednak z drugiej strony komplikuje jednocześnie sposób funkcjonowania na rynku wielu podmiotom świadczącym usługi, które kwalifikuje ich do podmiotów zobowiązanych.

Autorka: Darya Bannaya

Młodszy konsultant podatkowy. Absolwent kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent kierunku Globalny Biznes, Finanse i Zarządzanie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Laureatka konkursu Ministerstwa Finansów „Podatkowi Liderzy” 7. edycja. Prowadząca szkoleń oraz konferencji skierowanych dla cudzoziemców w tematyce podatkowych aspektów prowadzenia i założenia biznesu w Polsce.

Specjalizuje się w prawie podatkowym, doradzając klientom w bieżących sprawach związanych przede wszystkim z podatkami dochodowymi.

Autorka i współautorka publikacji o tematyce prawnopodatkowej.

 

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Rozliczanie środków z tarczy antykryzysowej

poradnik

Po ponad roku pandemii trwa już proces rozliczania środków pozyskanych między innymi z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Warto zabezpieczyć się na tę okoliczność i dowiedzieć na co zwrócić uwagę przy rozliczaniu subwencji i w jaki sposób przygotować dokumentację ujmującą jej wydatkowanie.

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Co należy wiedzieć o prostej spółce akcyjnej oraz jakie są jej wady i zalety? - Russell Bedford https://t.co/0CxNXkMN1o
RB__Poland Przedsiębiorcy dyskutowali na temat zmian podatkowych Polskiego Ładu – nowe zasady rozliczania składki zdrowotnej w… https://t.co/ju5uHHU8AI
RB__Poland Nowe formy zwolnień z kas w związku pakietem e-commerce - Russell Bedford https://t.co/jmQrLTffGs