piątek, 19 luty 2021 08:32

Nowości w Tarczy 7.0.

Zmiany w Tarczy 6.0, nazwane siódmą tarczą, dodają do branż objętych pomocą nowe pkd i wydłużają termin składania wniosków o wsparcie.

Listę kodów objętych pomocą w związku z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 powiększono o 5 nowych pozycji:

  • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
  • 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
  • 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
  • 79.11.A Działalność agentów turystycznych
  • 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki

Wnioski o pomoc można składać do 31 marca 2021 r. do starostwa. Starosta może przyznać jednorazową dotację na podtrzymanie działalności, o ile przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 o co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, przy czym  o dotację może ubiegać się podmiot, który uzyskał m.in. pożyczkę na podstawie art. 15zzd ustawy oraz dotację na podstawie art. 15zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Więcej o dotacji możesz przeczytać tutaj: Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii - aktualna strona : Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż (rozp. rozdz. 3) (praca.gov.pl)

Na ochronę miejsc pracy można starać się o przyznanie środków z FGŚP. Dofinansowywanie to wynosi miesięcznie 2000 zł do wynagrodzenia jednego pracownika, w przeliczeniu na pełen etat, w przypadku niepełnego etatu dofinansowanie proporcjonalne. W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia albo innej umowy, o której mowa w art. 15g ust. 4 ustawy, do wyliczenia wymiaru czasu ich pracy należy przyjąć średnią wartość etatu obliczonego jako stosunek liczby godzin poświęconych na wykonanie przez zleceniobiorcę zlecenia w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku w stosunku do  liczby godzin  pracownika pozostającego w stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy, wyliczonych zgodnie przepisami kodeksu pracy w tym samym okresie. W stosunku do jednego pracownika wysokość etatu w miesiącu nie może przekroczyć wartości 1. Jest to generalna zasada, od której oczywiście mogą być wyjątki. Wskutek wprowadzenia ograniczeń i zakazów w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, może bowiem mieć miejsce sytuacja, kiedy osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia nie mogła świadczyć pracy na rzecz przedsiębiorcy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku i nie poświęciła żadnej godziny na wykonanie zlecenia (np. wskutek zamknięcia zakładu gastronomicznego). Dlatego też, w przypadku gdy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku pracownik zatrudniony na umowie zlecenie nie świadczył pracy (nie przepracował żadnej godziny) lub liczba godzin na wykonanie zlecenie uległa zmniejszeniu wskutek wprowadzenia ww. ograniczeń, należy wyliczyć wymiar czasu pracy z ostatniego miesiąca, kiedy pracownik zatrudniony na umowie zlecenie faktycznie świadczył pracę w warunkach braku ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę. Natomiast w zakresie wysokości wynagrodzenia z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, w sytuacji opisanej wyżej należy wpisać wynagrodzenie z tego miesiąca nawet w przypadku, gdy wynosiło „zero” złotych. Dofinansowanie jest udzielane na podstawie umowy o świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy i przysługuje przez łączny okres 3 miesięcy kalendarzowych, przypadających od miesiąca złożenia wniosku. Więcej informacji na ten temat uzyskasz tutaj: Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii - aktualna strona : Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy z określonych branż FGŚP (art.15gga) (praca.gov.pl)

 

Masz pytanie z zakresu prawa?

andrzej dmowski1

Warszawa

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej.dmowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Kalendarz spotkań

calendar

Ruszamy z cyklem spotkań z przedsiębiorcami. Dzięki nim możemy wdrożyć optymalną pomoc dla naszych obecnych i przyszłych klientów. Tutaj możesz zobaczyć wszystkie przyszłe wydarzenia. Zapraszamy.

Zobacz terminy

Facebook

Twitter

RB__Poland Opublikowano nowe formularze dotyczące cen transferowych TPR-C i TPR-P wersja 4. Kogo dotyczą i od kiedy obowiązują… https://t.co/1fI9PjzMaM
RB__Poland Co nowego wprowadza ustawa deweloperska? Podsumowanie - Russell Bedford https://t.co/VZCDnRPM7B
RB__Poland Komentarz eksperta - Russell Bedford https://t.co/n85OOASb5d https://t.co/qtoyqJuBpK
RB__Poland Dzień cen transferowych - zapraszamy 21.10. Katowice - Russell Bedford https://t.co/nUN0TA2yXA https://t.co/8PfPdQaMov