czwartek, 26 sierpień 2021 07:26

Posłowie apelują o dalszą pomoc z PFR dla przedsiębiorstw

Trudna sytuacja wielu przedsiębiorstw, wynikająca w dużej mierze z chaotycznych działań rządu w obliczu pandemii koronawirusa, sprawiła, że wiele z nich upadło, a ci którzy przetrwali w branżach szczególnie wrażliwych, jak np. branża fitness czy beauty, zaliczyli bardzo mocne straty. Posłowie apelują do Premiera o dodatkową pomoc dla biznesu, a także o przychylniejsze rozpatrywanie wniosków o umorzenie subwencji lub jej zwrot na obniżonym 25% poziomie.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność pod określonymi kodami PKD dostali zwolnienie ze zwrotu subwencji pod warunkiem utrzymania działalności w okresie 12 miesięcy od wzięcia tej formy pomocy. Aby skorzystać ze 100% zwolnienia musieli też odnotować co najmniej 30% spadek przychodów ze sprzedaży alternatywnie w okresie: od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 kwietnia do 31 grudnia 2019 r. lub od 1 października do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 października do 31 grudnia 2019 r. Niestety już widać, że w wielu przypadkach pomoc z PFR nie była wystarczająca, a jej zwrot może być wyrokiem śmierci dla wielu firm.

Z tytułu udzielenia subwencji finansowej nie są pobierane odsetki, a w przypadku opóźnień w jej spłacie, spowodowanych np. innymi zobowiązaniami czy sytuacjami wyjątkowymi, PFR przewiduje możliwość podjęcia działań restrukturyzacyjnych

W Interpelacji nr 25355 do prezesa Rady Ministrów czytamy, że „rząd powinien zdecydowanie przychylniej rozpatrywać wnioski o dodatkową pomoc, szczególnie biorąc pod uwagę par. 4 ust. 7 Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm – w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców oraz w par. 5 ust. 5 – w odniesieniu do MŚP, w którym przyjęto, że w wyjątkowych przypadkach PFR może podjąć decyzję o zmianie warunków zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji finansowej dla mikroprzedsiębiorców/MŚP”.

W odpowiedzi nie pada deklaracja dalszego wsparcia, natomiast przybliżone zostają zasady zmiany warunków zwrotu subwencji dla tych przedsiębiorców, co do których PFR zgodzi się zastosować zmienione warunki tegoż zwolnienia.

„Zmiana Regulaminu 1.0, obowiązująca od 28 kwietnia 2021 r., podyktowana była przede wszystkim wolą dodatkowego wsparcia przedsiębiorców działających w branżach najbardziej dotkniętych skutkami obostrzeń administracyjnych, związanych z COVID-19, w szczególności tych, którzy nie byli w stanie sprostać pozostałym zobowiązaniom z uwagi na utratę płynności finansowej – pisze w odpowiedzi na interpelację Jarosław Wenderlich, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. – Co szczególnie istotne, w przypadku łącznego spełnienia warunków dotyczących zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji finansowej w całości, określonych odpowiednio dla mikroprzedsiębiorców w § 4 ust. 6 Regulaminu 1.0 oraz dla małych i średnich firm w § 5 ust. 4 Regulaminu 1.0, okoliczność utrzymania zatrudnienia nie jest w ogóle brana pod uwagę i nie stanowi warunku dla uzyskania 100% umorzenia wartości subwencji finansowej.

Podkreślenia wymaga, że kwota subwencji finansowej podlegająca zwrotowi zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie 1.0, nie podlega zwrotowi w sposób jednorazowy. Zgodnie z § 52 ust. 1 Regulaminu 1.0, kwota subwencji finansowej, która podlega zwrotowi, jest spłacana w 24 miesięcznych ratach na podstawie harmonogramu spłaty przedstawionego przedsiębiorcy. Dwuletni okres spłaty części subwencji finansowej podlegającej zwrotowi, z całą pewnością wpłynie pozytywnie na zachowanie płynności finansowej przedsiębiorców oraz na możliwość spłaty pozostałych zobowiązań.

Należy zaznaczyć, że z tytułu udzielenia subwencji finansowej nie są pobierane odsetki, a w przypadku opóźnień w jej spłacie, spowodowanych np. innymi zobowiązaniami czy sytuacjami wyjątkowymi, PFR przewiduje możliwość podjęcia działań restrukturyzacyjnych, polegających np. na karencji spłaty rat czy przedłużeniu okresu spłaty subwencji finansowej.

Ponadto każdy przedsiębiorca jest uprawniony do zwrócenia się do PFR, za pośrednictwem banku, z zapytaniem dotyczącym wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi, która została wskazana przez PFR w decyzji udostępnionej beneficjentowi subwencji, pod warunkiem udokumentowania przez beneficjenta różnic pomiędzy treścią decyzji, a rzeczywistym stanem faktycznym.

Wskazane w Regulaminie 1.0. wyjątkowe przypadki w zakresie zasad rozliczenia i zwrotu subwencji finansowej przez przedsiębiorców, nie dotyczą rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej lecz określonego stanu faktycznego. Zmiana obowiązku zwrotu subwencji finansowej, biorąc pod uwagę przyczyny obiektywne, może w szczególności polegać na karencji spłaty rat, czy przedłużeniu okresu spłaty subwencji finansowej w przypadku opóźnień w spłacie subwencji finansowej”.

 

Masz pytanie z zakresu prawa?

andrzej dmowski1

Warszawa

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej.dmowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Polski ład 2022

okladka polski lad

Polski ład to jeden z największych projektów rewolucjonizujących polskie prawo podatkowe. Wprowadza do niego wiele nowych praw, a także rozwiązania, które przez lata nie mogły się przebić, negowane przez przedsiębiorców, a nawet ich Rzecznika, jak np. de facto likwidację podatku liniowego. W niniejszej publikacji przedstawiamy najważniejsze zmiany.

Pobierz poradnik

Facebook

Twitter

RB__Poland Międzynarodowa Konferencja Podatkowa i EMEA 2022 Russell Bedford tym razem w Genewie - Russell Bedford https://t.co/yZrASmxWV2
RB__Poland Trwa stan zagrożenia epidemicznego – skutki dla obowiązków podatkowych oraz prawa upadłościowego - Russell Bedford https://t.co/rJAbpM8ri6
RB__Poland Rozporządzanie nieruchomościami w spółce komandytowo-akcyjnej - Russell Bedford https://t.co/MaYkAFlfWj
RB__Poland Zasiedzenie nieruchomości a spadkobiercy posiadacza - Russell Bedford https://t.co/hkaHF4a4Qd