czwartek, 17 wrzesień 2020 07:26

Zmiany w katalogu przypadków wymagających pozwolenia na budowę albo zgłoszenia  – nowelizacja prawa budowlanego

@mindandi, freepic @mindandi, freepic

Jedną z istotnych zmian nowelizacji jest uporządkowanie i modyfikacja przez ustawodawcę katalogu przypadków, które mogą być prowadzone za zgłoszeniem bez uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, albo mogą być prowadzone bez uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i bez zgłoszenia.

W dniu 19 września 2020 r. wejdzie w życie znaczna część nowelizacji przepisów prawa budowlanego przeprowadzonych ustawą z dnia 13 lutego 2020 r.  o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz i niektórych innych ustaw. W uzasadnieniu projektu, rząd wskazywał, że potrzeba wprowadzenia zmian w prawie budowlanym wynika z konieczności uproszczenia i przyspieszenia procesu inwestycyjno-budowlanego oraz zapewnienia większej stabilności podejmowanych w nim rozstrzygnięć.

Taras (na zgłoszenie) dla każdego

Każdy, czyim marzeniem jest posiadanie dużego tarasu o powierzchni większej niż 35 m2, a kogo przed spełnieniem marzenia odstraszały formalności prawa budowlanego, będzie mógł wybudować przydomowy taras bez pozwolenia na budowę i bez zgłoszenia.

Dla tych, którzy planują budowę domu jednorodzinny z pewnością ważna będzie informacja, że w dalszym ciągu budowa wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, będzie wymagała jedynie zgłoszenia.

Miłośników wody, w tym rzek i jezior, może natomiast ucieszyć fakt, że za zgłoszeniem będzie można budować pomosty o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, bez względu na charakter ich przeznaczenia. Dotychczas taki pomost można było budować za zgłoszeniem jedynie gdy służył do cumowania niewielkich jednostek pływających, uprawiania wędkarstwa czy rekreacji.

Natomiast dla wszystkich tych, którzy mają na uwadze dbałość o ekosystem lub obsługa szamba stała się dla nich nieznośną uciążliwością, ustawodawca także przygotował zmianę. Bez pozwolenia na budowę i jedynie na podstawie zgłoszenia do organów będzie można budować wszystkie oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,5 m3, a nie jedynie te przydomowe.

Mała architektura zwolniona

Do obiektów, które nie wymagają ani pozwolenia na budowę ani zgłoszenia, należą obiekty małej architektury, z wyjątkiem obiektów małej architektury w miejscach publicznych.

Nie wymaga także decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia budowa obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniającą zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej. Dotyczy to parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m oraz suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2.

Zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę i składania zgłoszenia są także prace polegające na budowie ogrodzeń o wysokości nieprzekraczającej 2,20 m. To świetna wiadomość dla tych, którzy zazdrośnie strzegą swojej prywatności lub wstąpili na wojenną ścieżkę z sąsiadami.

 

Masz pytanie z zakresu prawa?

andrzej dmowski1

Warszawa

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej.dmowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Ministerstwo Sprawiedliwości chce utworzyć Sąd Ochrony Wolności Słowa - Russell Bedford https://t.co/W6ffkXdBOu
RB__Poland Nowe prawo zamówień publicznych – najważniejsze zmiany - Russell Bedford https://t.co/s7GH7V8PSw
RB__Poland Rozszerzenie elementów w lokalnej dokumentacji oraz aktualizacja TPR, czyli kolejne zmiany w cenach transferowych -… https://t.co/2VJMk0zRDg
RB__Poland Nowelizacja ustawy o własności lokali - dłużnicy stracą dach nad głową - Russell Bedford https://t.co/Wh3Gngc88v