poniedziałek, 25 maj 2020 10:48

Tarcza antykryzysowa 4.0. wraca pod obrady Sejmu

starline - www.freepik.com starline - www.freepik.com

Pakiet kolejnych zmian w ramach specustawy, nazywany tarczą Emilewicz, został przyjęty przez Sejm jako projekt, który niestety nie został opublikowany. 27.05. ma ponownie trafić pod obrady.

W dniu 20.05.2020 r. Rada Ministrów  przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (dalej jako „Ustawa”), która stanowić ma tzw. tarczę antykryzysową 4.0. Zgodnie z informacją znajdującą się na rządowej stronie (www.premier.gov.pl) tarcza antykryzysowa 4.0. ma dotyczyć m.in. sytuacji związanej z rynkiem pracy.

Utrzymano natomiast inne kontrowersyjne rozwiązanie polegające na możliwości skierowania pracownika na cały przysługujący mu zaległy urlop

Z kolei na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Rady Ministrów zostało wskazane, że poza kwestiami odnoszącymi się do zagadnień związanych z prawem pracy Ustawa ma regulować takie zagadnienia jak:

1) wprowadzenie dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przez banki komercyjne przedsiębiorcom oraz podmiotom prowadzącym działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, dotkniętych skutkami COVID-19 oraz ułatwienie dostępu kredytobiorcom do tzw. wakacji kredytowych,

2) wdrożenie pakietu osłonowego dla samorządów (tzw. tarcza samorządowa), w celu wsparcia budżetów samorządów, a także umożliwienia kontynuowania postępowań administracyjnych służących przygotowaniu inwestycji infrastrukturalnych i budowlanych,

3) zmiany w zakresie zamówień publicznych, których celem jest wznowienie działania Krajowej Izby Odwoławczej i ułatwienie realizacji przetargów w warunkach epidemii COVID-19,

Obecnie najbardziej kontrowersyjnymi propozycjami okazały się zagadnienia związane z prawem pracy. Z tego też względu projekt Ustawy dotychczas był wielokrotnie zmieniany.

Zgodnie z dostępnymi obecnie publikacjami, z uwagi na postulaty organizacji zrzeszających pracodawców, z projektu Ustawy zostały jakoby usunięte propozycje, które wzbudzały największe kontrowersję. Z pierwotnej wersji projektu ustawy usunięto postanowienia, w oparciu o które że pracodawca mógł zwalniać osoby mające "inne źródła utrzymania" (np. zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej) oraz obywateli RP, którzy osiągnęli wiek emerytalny.

Usunięto również rozwiązanie, które pozwalałby pracodawcy na obniżenie pracownikom pensji o 10%. Zrezygnowano również z rozwiązania polegającego na możliwości przesłania pracownikowi wypowiedzenia poprzez e-mail oraz przymusowe wysyłanie pracownika na obligatoryjny bieżący urlop.

Utrzymano natomiast inne kontrowersyjne rozwiązanie polegające na możliwości skierowania pracownika na cały przysługujący mu zaległy urlop. Ustawa ma regulować również kwestie związane pracą zdalną oraz umożliwiać  ograniczenie wysokości odpraw, odszkodowań związanych z ustaniem stosunku pracy do kwoty nieprzekraczającej 10-krotności minimalnego wynagrodzenia.

Projekt zawiera także propozycję dotyczącą zniesienia obowiązku tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dokonywania odpisów na fundusz i wypłaty świadczeń urlopowych.

Zgodnie z informacją uzyskaną dzisiaj, minister rozwoju zapowiedziała, iż termin wejścia w życie tarczy antykryzysowej 4.0. będzie miał miejsce w ciągu 2-3 tygodni najbliższych tygodni. 

Autor: Hanna Żołnierkiewicz 

Adwokat w Departamencie Prawnym. Od 2017 roku związana z Russell Bedford Dmowski i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka Sp.k. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej na rzecz przedsiębiorców w zakresie łączenia, podziału i przekształcenia spółek oraz w zakresie prawa upadłościowego, prawa restrukturyzacyjnego i prawa rynku kapitałowego. Prowadzi bieżącą obsługę spółek prawa handlowego, w tym sporządza dokumentację korporacyjną, zarówno w języku polskim, jak i w angielskim. Reprezentuje również klientów przed sądami powszechnymi w sprawach z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego.

 

Masz pytanie z zakresu prawa?

andrzej dmowski1

Warszawa

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej.dmowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Ministerstwo Sprawiedliwości chce utworzyć Sąd Ochrony Wolności Słowa - Russell Bedford https://t.co/W6ffkXdBOu
RB__Poland Nowe prawo zamówień publicznych – najważniejsze zmiany - Russell Bedford https://t.co/s7GH7V8PSw
RB__Poland Rozszerzenie elementów w lokalnej dokumentacji oraz aktualizacja TPR, czyli kolejne zmiany w cenach transferowych -… https://t.co/2VJMk0zRDg
RB__Poland Nowelizacja ustawy o własności lokali - dłużnicy stracą dach nad głową - Russell Bedford https://t.co/Wh3Gngc88v