środa, 05 wrzesień 2018 07:29

Zmiany w zakresie cen transferowych po konsultacjach społecznych

Konsultacje społeczne doprowadziły do zmiany projektowanych przepisów w zakresie cen transferowych. Zgłaszane uwagi miały na celu ograniczenie dowolności interpretacji przepisów, stosowanych w praktyce przez organy podatkowe. Poniżej wskazano najistotniejsze zmiany uwzględnione przez Ministerstwo Finansów.

Projekt ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych doprecyzuje pojęcie relacji pomiędzy spółkami tworzącymi Podatkową Grupę Podatkową a ich zagranicznymi zakładami. Wskazano, że za podmioty powiązane uznawane są za podmiot oraz jego zagraniczny zakład. 

Jednorodny charakter transakcji i kwestia agregacji transakcji kontrolowanych powinny być zawsze badane w danym, konkretnym przypadku, gdyż będą one zależne w szczególności od funkcji, ryzyk i aktywów stron transakcji, jak również przyjętej metody weryfikacji ceny transferowej

Postulowano również zmianę przepisów pozwalających organom podatkowym na pominięcie lub zmianę klasyfikacji transakcji i oszacowanie należnego dochodu na podstawie własnej interpretacji ustalonych warunków gospodarczych. Uwagi miały na celu uniemożliwienie nadużyć w trakcie prowadzonych kontroli. Ministerstwo Finansów zgodziło się, jednak na częściowe ustępstwo. Kryteria, na podstawie których organ będzie mógł dokonać odmowy rozpoznania transakcji lub jej recharakteryzacji, zostaną zawarte w rozporządzeniu wykonawczym. 

Podkreślono także, że jednorodny charakter transakcji i kwestia agregacji transakcji kontrolowanych powinny być zawsze badane w danym, konkretnym przypadku, gdyż będą one zależne w szczególności od funkcji, ryzyk i aktywów stron transakcji, jak również przyjętej metody weryfikacji ceny transferowej.

Dodatkowym elementem dokumentacji lokalnej będzie analiza funkcjonalna, która umożliwia precyzyjne wskazanie roli poszczególnych stron w dokumentowanej transakcji i określenie profilu funkcjonalnego każdej ze stron. W konsekwencji pozwala ona na weryfikację tego czy metoda kalkulacji ceny w transakcji z podmiotem powiązanym została wybrana w sposób prawidłowy i czy odpowiada zakresowi pełnionych funkcji, angażowanych aktywów i ponoszonego ryzyka.

Ministerstwo Finansów zgodziło się także, by podatnicy byli uprawnieni do stosowania dowolnych metod kalkulacji ceny poprzez odesłanie do kryteriów wyboru najbardziej odpowiedniej metody. Zatem pozostawiono swobodny wybór metody kalkulacji ceny.

Poruszono także kwestię korekty cen transferowych. Wskazano, że przedmiotem korekty cen transferowych może być całość działalności podatnika w relacji z podmiotami powiązanymi, a nie jedynie dana transakcja kontrolowana. 

Uwzględniono też nowe wyłączenie w przypadku transakcji między podmiotami powiązanymi wykazującymi za dany rok podatkowy dochód i opodatkowanych taką samą stawką podatku dochodowego. W projekcie ustawy zostanie uregulowane zwolnienie z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych oraz analiz porównawczych dla transakcji krajowych.

Uwzględniono także uwagę w zakresie tego, że analizy danych porównawczych/opisy zgodności sporządzone przez podatników przed wejściem w życie ustawy zachowują aktualność przez trzy kolejne lata, chyba że zmiana warunków ekonomicznych w stopniu znacznie wpływającym na analizę danych porównawczych uzasadnia dokonanie przeglądu w roku zaistnienia tej zmiany. 

Pełny raport z konsultacji publicznych można znaleźć pod poniższym adresem:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12313855/12522183/12522187/dokument354913.pdf

Kancelaria Russell Bedford Poland oferuje przedsiębiorcom kompleksowe doradztwo w zakresie cen transferowych. Nasze usługi obejmują sporządzanie dokumentacji cen transferowych, analizę danych porównawczych. Zespół doświadczonych specjalistów traktuje każdą sprawę indywidualnie. Wybieramy rozwiązania optymalne dla każdego klienta.

Autor:

Aurelia Ulita

Młodszy konsultant w dziale doradztwa podatkowego. Od 2017 r. związana z kancelarią Russell Bedford Poland. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych lubelskich kancelariach prawno-podatkowych. Przedmiotem jej zainteresowań zawodowych jest prawo podatkowe, a w szczególności podatki dochodowe.

 

Masz pytanie z zakresu cen transferowych?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

RB Magazine

RB Magazine numer 55

Tematy na czasie to split payment, raportowanie MDR, nowa matryca stawek VAT. Zmianom przyglądamy się na bieżąco na naszym portalu i w mediach społecznościowych. W magazynie podsumowujemy najważniejsze z nich, a także zwracamy uwagę na takie, które są równie ważne, ale niekoniecznie „medialne”.

Pobierz najnowszy RB Magazine

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Dodatkowe informacje ws. wykazu podatników VAT - Russell Bedford Poland https://t.co/5JGinMFPtd
19hreply
RB__Poland Russell Bedford na konferencji #Mazurytobiznes. Zobacz fotorelację: https://t.co/mHMjo3qHDd https://t.co/uh8ru9j9dt
24hreply
RB__Poland Przeprowadzanie inwestycji na obszarach Natura 2000 - Russell Bedford Poland https://t.co/Y93sRBhiuX
RB__Poland Ceny transferowe. Japońska reforma podatkowa - Russell Bedford Poland https://t.co/G3H1Jeku2n