poniedziałek, 02 lipiec 2018 09:50

MF planuje wprowadzić interpretację indywidualną wydawaną na wniosek grupowy

Ministerstwo Finansów pracuje nad projektem zmian w Ordynacji Podatkowej, który może być istotny dla podatników funkcjonujących w grupach kapitałowych. Zmiany dotyczyć mają wprowadzenia nowej formy udzielania informacji przez organy podatkowe w postaci interpretacji indywidualnej wydawanej na wniosek grupowy.

 

Rozwiązanie takie ma być dedykowane dla podmiotów powiązanych, które zadają pytania dotyczące konsekwencji podatkowych transakcji zawieranych między podmiotami krajowymi lub zagranicznymi z grupy.

W projekcie przewidziano również niekorzystną konsekwencję dla podatników, którzy już wcześniej otrzymali interpretację indywidualną dotyczącą transakcji z podmiotami powiązanymi. Autorzy nowelizacji chcą zobowiązać tych podatników, aby w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji uzupełnili swój wcześniejszy wniosek o interpretację indywidualną o powyższe informacje przewidziane dla wniosków grupowych.

MF wskazuje, że konieczność takiego rozwiązania podyktowana jest faktem, iż rośnie zainteresowanie interpretacjami podatkowymi dotyczącymi konsekwencji podatkowych takich transakcji wewnątrzgrupowych, a przy składaniu zapytań wyłącznie przez jeden z podmiotów powiązanych stan faktyczny często przedstawiony jest jednostronnie – wyłącznie z perspektywy wnioskodawcy. Szczególnie dotyczy to przypadków transakcji, w których podatnicy pytają o konsekwencje podatkowe różnego rodzaju czynności restrukturyzacyjnych, przeniesień przedsiębiorstw, części przedsiębiorstw, składników majątkowych. MF uzasadnia, że organ interpretacyjny otrzymując wniosek, w którym stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione jest wyłącznie przez jeden podmiot nie ma możliwości oceny całego ciągu transakcji i roli poszczególnych podmiotów z grupy.

Interpretacja uzyskiwana na wniosek grupowy ma być wydawana w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. W projekcie nowelizacji przewidziano jakie dodatkowe informacje powinien zawierać wniosek o interpretację grupową – są to m.in.:

  • wskazanie uzyskanych i oczekiwanych korzyści (podatkowych i innych) związanych z transakcją;
  • wskazanie transakcji i innych czynności, od których bezpośrednio lub pośrednio uzależnione jest osiągnięcie korzyści;
  • wskazanie wartości przedsiębiorstwa, zorganizowanej części, prawa majątkowego (jeżeli wartość przekracza 10 mln zł);
  • opis istniejących bądź mających powstać powiązań;
  • wskazanie, czy transakcje lub czynności będące przedmiotem wniosku grupowego były już przedmiotem wcześniej uzyskanej interpretacji indywidualnej.

Co istotne w kontekście powyższych elementów, ochrona podatnika przewidziana dla interpretacji ma być wyłączona w sytuacji, kiedy podatnicy we wniosku grupowym nie wskazaliby planowanych transakcji lub czynności bądź wartości wskazane we wniosku odbiegałyby od wartości rzeczywistych o 25%.

W projekcie przewidziano również niekorzystną konsekwencję dla podatników, którzy już wcześniej otrzymali interpretację indywidualną dotyczącą transakcji z podmiotami powiązanymi. Autorzy nowelizacji chcą zobowiązać tych podatników, aby w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji uzupełnili swój wcześniejszy wniosek o interpretację indywidualną o powyższe informacje przewidziane dla wniosków grupowych. W przypadku, gdy podatnicy nie dokonaliby takiego uzupełnienia, otrzymane przez nich wcześniej interpretacje indywidualne miałyby wygasa ze skutkiem na dzień wejścia w życie nowelizacji.

Projekt jest na etapie konsultacji społecznych, w trakcie których już zgłoszono liczne uwagi.

Autor:

Leszek Dutkiewicz

Leszek Dutkiewicz

Partner w Russell Bedford. Od 2011 roku związany z Russell Bedford Poland.

W latach 2008 – 2011 pracował dla czołowych firm doradczych (Ernst&Young, KPMG, BDO) świadcząc usługi z zakresu doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w prawie podatkowym i gospodarczym, przede wszystkim w zakresie prawa podatkowego międzynarodowego, postępowań podatkowych, podatku VAT oraz cen transakcyjnych.

Autor publikacji o tematyce związanej z prawem podatkowym, cywilnym i międzynarodowym. Wykładowca na szkoleniach z zakresu prawa podatkowego.

Posiada wykształcenie prawnicze, w 2008 roku ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Brak zgody na dokonanie czynności na rzecz członka zarządu spółki nie powoduje nieważności czynności dokonanej na r… https://t.co/BjWsybo7j4
RB__Poland Nowe przepisy dotyczące magazynu call-off stock już obowiązują - Russell Bedford https://t.co/t0wGajH6KO
RB__Poland @PolskaPolicja Policja nie powinna pozwalać na komentarze bazujące na mowie nienawiści, a pod tymi dwoma wybiórczym… https://t.co/rMglFDjqmQ
RB__Poland Feedforward zamiast feedbacku – jak zwiększyć efektywność organizacji - Russell Bedford https://t.co/UYkn6qWxBx