niedziela, 01 lipiec 2018 05:35

Skarga na interpretację indywidualną bez wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa

Od 1 czerwca 2017 r., aby wnieść skargę na interpretację indywidualną nie trzeba będzie wzywać Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej do usunięcia naruszenia prawa. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw podatnik, który otrzymał interpretację indywidualną będzie uprawiony do wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego w terminie trzydziestu dni od dnia jej doręczenia.

 

W dotychczas obowiązującym stanie prawym warunkiem koniecznym do skutecznego wniesienia skargi na interpretację indywidualną jest uprzednie wezwanie na piśmie przez podatnika Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, w terminie czternastu dni od dnia dowiedzenia się lub możliwości dowiedzenia się o wydaniu interpretacji, do usunięcia naruszenia prawa. Zgodnie z obecnie obowiązującym art. 53 § 2 ustawy – prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa. W praktyce jednak podatnik może wnieść skargę na interpretację indywidulaną następnego dnia, po dniu wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa, nie czekając na doręczenie odpowiedzi organu na to wezwanie (zob. uchwała NSA z dnia 27 czerwca 2016 r., I FPS 1/16).

Praktyczne znaczenie instytucji wezwania do usunięcia naruszenia prawa poza aspektem formalnym, tj. jako warunku dopuszczalności wniesienia skargi na interpretację indywidualną, jest niewielkie, bowiem przypadki zmiany stanowiska przez organ po wezwaniu go do usunięcia naruszenia prawa są sporadyczne. Wskazać przy tym należy, że wybicie się na plan pierwszy formalnego aspektu danej instytucji był jednym z głównych powodów wprowadzenia omawianej zmiany przepisów.

Biorąc pod uwagę dotychczasowy sposób funkcjonowania instytucji wezwania do usunięcia naruszenia prawa, wprowadzona zmiana w istocie rzeczy upraszcza procedurę wnoszenia skargi na interpretację indywidualną poprzez jej odformalizowanie. Wyeliminowanie – nie mającego większego praktycznego znaczenia – wymogu wezwania Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej do usunięcia naruszenia prawa należy ocenić z wszech miar pozytywnie. 

Autor Rafał Dąbrowski

Rafał Dąbrowski

Starszy Manager w Dziale Doradztwa Podatkowego. Prawnik, Doradca podatkowy, Doradca restrukturyzacyjny. W Russell Bedford odpowiedzialny za Departament Doradztwa Podatkowego. Od 2011 roku zajmuje się doradztwem dla wiodących firm z różnych sektorów gospodarki. W szczególności specjalizuje się w doradztwie dla branży stalowej, paliwowej, budowlanej, transportowej, nieruchomości oraz IT.  Prelegent konferencji oraz szkoleń dotyczących prawa podatkowego. Autor licznych artykułów o tematyce podatkowej publikowanych w prasie branżowej.

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

RB Magazine

RB Magazine numer 50

50 numer naszego miesięcznika to okazja do podsumowań. Już od ponad czterech lat przygotowujemy informacje o najważniejszych zmianach w prawie, a grono naszych czytelników ciągle się powiększa.

Pobierz najnowszy RB Magazine

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Dematerializacja akcji spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych ma wzmocnić bezpieczeństwo obrotu - Russell Bedford… https://t.co/37uwY7mRVh
20hreply
RB__Poland Umowa o współdziałanie – narzędzia kompromisu w nowej ordynacji  - Russell Bedford Poland https://t.co/bwoUCop5Bl
RB__Poland W tym tygodniu Sejm zacznie prace nad projektem MPiT dot. przeciwdziałania zatorom płatniczym - Russell Bedford Pol… https://t.co/ujTpaOfm7i
RB__Poland Elektryczne hulajnogi będą mogły wjechać na ulice? - Russell Bedford Poland https://t.co/qpWQi2ReN5