sobota, 30 czerwiec 2018 05:42

Pierwsze Forum Cen Transferowych MF – zapowiedź nowej procedury uzyskiwania uproszczonego porozumienia cenowego

W dniu 12 kwietnia 2018 r. braliśmy udział w pierwszym Forum Cen Transferowych zorganizowanym przez Ministerstwo Finansów. Forum ma być jednym z narzędzi służącym do wymiany poglądów między podatnikami a administracją skarbową.

 

Pierwsza edycja zgromadziła około 200 osób – ekspertów cen transferowych i przedstawicieli biznesu. Tematem przewodnim forum były analizy benchmarkingowe. Przedstawiciele Departamentu Cen Transferowych omówili aktualnie prowadzone prace nad wprowadzeniem do praktyki benchmarkingu rekomendacji JTPF w zakresie sporządzania analiz porównawczych. Przedstawicieli MF udzielili również praktycznych wskazówek, w jaki sposób z ich punktu widzenia podatnicy powinni poszukiwać porównywalności dla swoich transakcji.

Pozytywnie należy również ocenić zapowiedzi przedstawicieli MF, zgodnie z którymi działania Ministerstwa wraz z Departamentem Cen Transferowych mają się skupiać na identyfikacji i zapobieganiu ewidentnym przypadkom transferu dochodów poza granice Polski, a nie na oczekiwaniu od wszystkich podatników sporządzania obszernych dokumentacji i kosztownych, pracochłonnych analiz.

Z wykorzystaniem ankiet online wypełnianych w czasie rzeczywistym przez uczestników forum prowadzono wymianę poglądów w zakresie kwestii w związku, z którymi pojawia się najwięcej wątpliwości praktycznych.

Ze strony uczestników zaprezentowano kilka ważnych postulatów, w większości dotyczących potrzeby odformalizowania wymogów dokumentacyjnych/analitycznych oraz doprecyzowania zakresu informacji jakie mogą być oczekiwane przez administrację skarbową.

Wśród zgłaszanych uwag pojawiły się m.in.:

  • postulat wyłączenia transakcji wewnątrzkrajowych z zakresu obowiązkowych dokumentacji;
  • problem praktycznego zastosowania wiedzy, know-how w zakresie cen transferowych na poziomie bieżących kontroli podatkowych;
  • problem traktowania cashpoolingu przez kontrolujących jako transakcji potencjalnie ryzykownej z punktu widzenia cen transferowych;
  • trudności z praktycznym zastosowaniem wymogu sporządzania analiz porównawczych w oparciu o dane porównawcze dotyczące rynku polskiego;
  • trudności z uzyskaniem danych porównawczych dla transakcji finansowych oraz transakcji dotyczących wartości niematerialnych i prawnych;
  • brak jednoznacznych oczekiwań w zakresie sporządzania „opisu zgodności warunków z warunkami jakie ustaliłyby niezależne podmioty”

Obrady Forum zakończono podsumowaniem prowadzonych aktualnie przez Departament Cen Transferowych prac w zakresie wdrożenia uproszczonego uprzedniego porozumienia cenowego (uAPA).

Przedstawiciele MF wskazali, że UAPA ma spełniać ten sam cel co podstawowa APA, czyli potwierdzenie metodologii i narzutu lub klucza. Uproszczona procedura uzyskania UAPA ma być oparta na:

  • oświadczeniach podatnika (profil funkcjonalny);
  • wystandaryzowanym wniosku (część opisowa, dane finansowe, wskaźniki);
  • danych rzeczywistych (rezygnacja z prognoz finansowych, wprowadzenie warunków krytycznych)

Przewidywany okres obowiązywania ma wynosić 3 lata, opłata będzie na jednym poziomie, niezależnie od rodzaju transakcji.

Wniosek objęty będzie tajemnicą skarbową, lecz MF przewiduje publikację rocznych statystyk o wydanych APA i uAPA zawierających informacje nie tylko liczbę ale również informacje dotyczące rozwiązań jakie były przedmiotem wniosków (na pewnym poziomie z zachowaniem poufności).

Pozytywnie należy również ocenić zapowiedzi przedstawicieli MF, zgodnie z którymi działania Ministerstwa wraz z Departamentem Cen Transferowych mają się skupiać na identyfikacji i zapobieganiu ewidentnym przypadkom transferu dochodów poza granice Polski, a nie na oczekiwaniu od wszystkich podatników sporządzania obszernych dokumentacji i kosztownych, pracochłonnych analiz.

Autor: Leszek Dutkiewicz

Leszek Dutkiewicz

Partner w Russell Bedford. Od 2011 roku związany z Russell Bedford Poland.

W latach 2008 – 2011 pracował dla czołowych firm doradczych (Ernst&Young, KPMG, BDO) świadcząc usługi z zakresu doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w prawie podatkowym i gospodarczym, przede wszystkim w zakresie prawa podatkowego międzynarodowego, postępowań podatkowych, podatku VAT oraz cen transakcyjnych.

Autor publikacji o tematyce związanej z prawem podatkowym, cywilnym i międzynarodowym. Wykładowca na szkoleniach z zakresu prawa podatkowego.

Posiada wykształcenie prawnicze, w 2008 roku ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Masz pytanie z zakresu cen transferowych?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

RB Magazine

RB Magazine numer 55

Tematy na czasie to split payment, raportowanie MDR, nowa matryca stawek VAT. Zmianom przyglądamy się na bieżąco na naszym portalu i w mediach społecznościowych. W magazynie podsumowujemy najważniejsze z nich, a także zwracamy uwagę na takie, które są równie ważne, ale niekoniecznie „medialne”.

Pobierz najnowszy RB Magazine

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Andrzej Dmowski dla TVN24 o mikrorachunkach - Russell Bedford Poland https://t.co/XQP37S4X6B
RB__Poland Russell Bedford w finale konkursu „Network of the Year” - Russell Bedford Poland https://t.co/j2UPWSyBYB
RB__Poland Zapraszamy na wyjątkowe śniadanie podatkowe z Belgijską Izbą Biznesu - Russell Bedford Poland https://t.co/TFGcpqEmac
RB__Poland Uzyskanie zgody organu spółki na dokonanie czynności prawnej przez spółkę jest również w interesie kontrahenta - Ru… https://t.co/RB8RGXVIQq