piątek, 29 czerwiec 2018 17:47

Zmiany w rozporządzeniu dotyczącym Country-by-Country Reporting

W życie weszło Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych przekazywanych w informacji o grupie podmiotów oraz sposobu jej wypełnienia (dalej: Rozporządzenie zmieniające).

 

Co to dokładnie oznacza dla jednostek wchodzących w skład grupy podmiotów?

Warto na początek przypomnieć, iż przepisy dotyczące raportowania Contry-by-Country znajdują się w ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (dalej: Ustawa). Ustawa wprowadziła m. in. obowiązek składania przez jednostki wchodzące w skład grupy podmiotów (tj. w skład grupy kapitałowej, która musi spełniać określone warunki, m. in. jej skonsolidowane przychody muszą przekroczyć w poprzednim roku obrotowym kwotę progową 750.000.000,00 EUR) informacji o grupie podmiotów za sprawozdawczy rok obrotowy1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych w informacji o grupie podmiotów oraz sposobu jej wypełniania określiło dokładny zakres informacji, jakie wyżej wspomniana informacja powinna zawierać.

Co zatem zmienia Rozporządzenie zmieniające?

Zgodnie z jego zapisami w przypadku zagranicznego zakładu dane, o których mowa w §1 pkt 8 lit. e i f (tj. suma kapitału podstawowego (zakładowego) oraz niepodzielony zysk z lat ubiegłych na koniec sprawozdawczego roku obrotowego) są wykazywane przez jednostkę, do której należy ten zakład. W poprzednim brzmieniu jednostka, do której należy dany zakład wykazywała jedynie kapitał podstawowy (zakładowy).

Zgodnie z komunikatem Ministra Finansów Rozporządzenie zmieniające ma na celu „zapewnienie zgodności traktowania niepodzielonych zysków zakładów z postanowieniami przewidzianymi w dyrektywie Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylająca dyrektywę 77/799/EWG (Dz. Urz. UE L 64 z 11.03.2011, str. 1, z późn. zm.), które zostały wprowadzone dyrektywą Rady 2016/881 z dnia 25 maja 2016 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (Dz. Urz. UE L 146 z 03.06.2016, str. 8).”

Pełna treść komunikatu oraz treść Rozporządzenia zmieniającego znajduje się pod poniższym adresem:

https://www.finanse.mf.gov.pl/cit/ceny-transferowe1/wyjasnienia-i-komunikaty1/-/asset_publisher/Id8O/content/zmienione-rozporzadzenie-w-sprawie-cbc?redirect=https%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fcit%2Fceny-transferowe1%2Fwyjasnienia-i-komunikaty1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Id8O%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_Id8O_


1 Więcej o obowiązkach związanych z raportowaniem Country-by-Country można przeczytać w jednym z poprzednich artykułów Russell Bedford pod adresem:

https://www.russellbedford.pl/en/home/news/item/1572-dlaczego-warto-zwr%C3%B3ci%C4%87-uwag%C4%99-na-countru-by-country-reporting?.html

Autor:  Michał Zdanowski

Michał Zdanowski

Konsultant podaktowy w Russell Bedford Poland.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Absolwent Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warszawskiego. Przez okres studiów zdobywał doświadczenie w kancelariach zajmujących się sprawami prawno – podatkowymi. Od września 2011 związany jest z kancelarią Russell Bedford Poland. Specjalizuje się w dokumentowaniu transakcji dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

RB Magazine

RB Magazine numer 55

Tematy na czasie to split payment, raportowanie MDR, nowa matryca stawek VAT. Zmianom przyglądamy się na bieżąco na naszym portalu i w mediach społecznościowych. W magazynie podsumowujemy najważniejsze z nich, a także zwracamy uwagę na takie, które są równie ważne, ale niekoniecznie „medialne”.

Pobierz najnowszy RB Magazine

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Andrzej Dmowski dla TVN24 o mikrorachunkach - Russell Bedford Poland https://t.co/XQP37S4X6B
4hreply
RB__Poland Russell Bedford w finale konkursu „Network of the Year” - Russell Bedford Poland https://t.co/j2UPWSyBYB
9hreply
RB__Poland Zapraszamy na wyjątkowe śniadanie podatkowe z Belgijską Izbą Biznesu - Russell Bedford Poland https://t.co/TFGcpqEmac
RB__Poland Uzyskanie zgody organu spółki na dokonanie czynności prawnej przez spółkę jest również w interesie kontrahenta - Ru… https://t.co/RB8RGXVIQq