piątek, 29 czerwiec 2018 13:11

Znaczenie Wytycznych OECD z lipca 2017 roku dla procedury sporządzania dokumentacji podatkowych sporządzanych według nowych zasad za 2017 rok.

 

Początek 2018 roku to okres w którym tematyka cen transferowych dla wielu przedsiębiorców staje się istotna. Gruntowna nowelizacja, która wprowadziła nowe zasady sporządzania dokumentacji podatkowych formalnie obowiązuje od początku 2017 roku. W praktyce dla większości podatników, którzy stosują rok podatkowy zbieżny z rokiem kalendarzowym obowiązkowy termin na sporządzenie pierwszych dokumentacji według nowych zasad mija z dniem 31 marca 2018 r.

Z tego powodu coraz częściej sięgamy po publikację tzw. Wytycznych OECD (OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, czyli Wytyczne w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych). Jest to podstawowy dokument, od wielu lat opracowywany i udoskonalany przez OECD, który ma stanowić bazę dla utworzenia międzynarodowego systemu zapobiegania transferowania dochodów przez przedsiębiorstwa powiązane w transakcjach międzynarodowych. Na podstawie tego dokumentu, w poszczególnych Państwach wdrażane są rozwiązania w zakresie sporządzania dokumentacji przez podatników, zasad weryfikacji i szacowania cen zastosowanych przez podatników w transakcjach kontrolowanych.

Pierwotnie uzgodniona treść Wytycznych została opublikowana już w 1995 roku, najnowsza wersja tej publikacji została udostępniona przez OECD w lipcu 2017 roku.

http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-20769717.htm

Rozwiązania zastosowane w polskim systemie prawnym zostały wdrożone na podstawie ustaw nowelizujących opracowanych w 2015 roku, bazując w dużej części na pracach OECD w ramach tzw, działań BEPS (Base Erosion and Profit Shifting, czyli erozja podstawy opodatkowania i przerzucania zysków). Efektem tych prac było opublikowanie w 2016 roku 15 raportów, które definiują działania mające na celu zapobieganie erozji opodatkowania i przerzucania zysków. Spośród tych działań w kontekście cen transferowych najistotniejsze są:

  • BEPS 8 – dot. transferu wartości niematerialnych i prawnych;
  • BEPS 9 – dot. alokacji ryzyka i angażowania kapitału przez podmioty powiązane;
  • BEPS 10 – dot. transakcji wysokiego ryzyka
  • BEPS 13 – dot. standardów w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych oraz standardów w zakresie sprawozdawczości.

Wskazane powyżej działania BEPS znajdują odzwierciedlenie w treści najnowszych Wytycznych z lipca 2017 roku. Dotychczasowe Wytyczne zostały w istotnym stopniu rozbudowane i doprecyzowane, przede wszystkim w takich aspektach jak wprowadzenie nowych zasad sporządzania dokumentacji (trójstopniowa dokumentacja), wykorzystanie wartości niematerialnych w grupach podmiotów powiązanych (w tym nowa definicja własności intelektualnej), rekomendacje w zakresie restrukturyzacji, rekomendacji dotyczących wewnątrzgrupowych usług itd.

Co prawda Wytyczne OECD nie stanowią formalnego źródła prawa, jednak niewątpliwie jest to jeden z najważniejszych dokumentów, którym posługujemy się przy interpretacji wymogów dotyczących cen transferowych, również tych implementowanych do polskiego porządku prawnego. Polskie rozwiązania dotyczące cen transferowych co do zasady mają być uregulowane przez ustawy o podatkach dochodowych oraz stosowne rozporządzenia wykonawcze. W praktyce jednak regulacje te często nie są wystarczająco precyzyjne aby ustalić na ich podstawie jednoznacznie zakres obowiązków dotyczących podatników w ich rzeczywistości gospodarczej.

Zrozumienie źródłowych zasad zdefiniowanych w dokumentach opracowywanych przez OECD pozwala na właściwą identyfikację zakresu obowiązków dotyczących bezpośrednio podatników oraz na skuteczną ochronę przed zarzutem stosowania cen na warunkach nierynkowych.

W kolejnych publikacjach będziemy szczegółowo omawiać poszczególne aspekty dotyczące nowych wymogów dokumentacyjnych oraz zasad ustalania cen w specyficznych transakcjach występujących w grupach podmiotów powiązanych. Będziemy również zajmować się tematyka grupowych rozwiązań, procedur dotyczących cen transferowych, które stanowią coraz częściej przedmiot zainteresowania grup kapitałowych. Na bieżąco monitorujemy rozwiązania w zakresie cen transferowych przygotowywane przez Ministerstwo Finansów oraz interpretacje indywidualne i rozstrzygnięcia wydawane w sprawach podatników dotyczących cen transferowych.

Autor:

Leszek Dutkiewicz

Partner w Russell Bedford. Od 2011 roku związany z Russell Bedford Poland. W latach 2008 – 2011 pracował dla czołowych firm doradczych (Ernst&Young, KPMG, BDO) świadcząc usługi z zakresu doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w prawie podatkowym i gospodarczym, przede wszystkim w zakresie prawa podatkowego międzynarodowego, postępowań podatkowych, podatku VAT oraz cen transakcyjnych. Autor publikacji o tematyce związanej z prawem podatkowym, cywilnym i międzynarodowym. Wykładowca na szkoleniach z zakresu prawa podatkowego. Posiada wykształcenie prawnicze, w 2008 roku ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Masz pytanie z zakresu cen transferowych?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland RB Magazine numer 66 - zapraszamy do pobierania za darmo https://t.co/6vybR1p617 https://t.co/8Pt3AgJ8k7
RB__Poland Russell Bedford kontynuuje ekspansję w Afryce - Russell Bedford https://t.co/gdO2jpjBLV
RB__Poland Podwyższenie kapitału zakładowego z innych kapitałów spółki jest dochodem z udziału w jej zyskach (PIT) - Russell B… https://t.co/xDu3ObSmI3
RB__Poland Rzeczpospolita wyróżnia Russell Bedford Poland za działalność w czasach epidemii koronawirusa - Russell Bedford https://t.co/bs4LTYCuBp