środa, 27 czerwiec 2018 20:56

Prawo do amortyzacji darowanego znaku towarowego

Prawo do znaku towarowego otrzymanego w drodze darowizny dokonanej przez najbliższego członka rodziny daje możliwość dokonywania z tego tytułu odpisów amortyzacyjnych według wartości rynkowej - orzekł Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy (dalej: organ podatkowy) w wydanej w dniu 12 lutego 2016 r. interpretacji indywidualnej o sygn. ITPB1/4511-1226/15-6/HD.

 

Organ potwierdził, że skoro otrzymane przez podatnika w formie darowizny prawo do niezarejestrowanego znaku towarowego będzie przedmiotem prawa autorskiego, w związku z tym można będzie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od ustalonej przez biegłego rzeczoznawcę wartości początkowej.

Przedmiotowa sprawa dotyczyła podatnika, który w drodze darowizny miałby otrzymać od swojego ojca prawo do znaku towarowego, który jednak w chwili jej dokonania nie będzie podlegał ochronie wynikającej z rejestracji w żadnym Urzędzie Patentowym. Podatnik zamierza wykorzystywać prawo do znaku towarowego
w indywidualnej działalności gospodarczej, dokonując jego odpisów amortyzacyjnych i wprowadzając go do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a ponadto ma zamiar w drodze licencji udostępnić odpłatnie prawo do rzeczonego znaku towarowego osobom trzecim.

Organ podatkowy przychylił się do stanowiska przyjętego przez podatnika tym samym potwierdzając jego legalność. Stwierdził, iż nabyty
w drodze umowy darowizny niezarejestrowany znak towarowy będzie przedmiotem prawa autorskiego w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wartość początkowa w takim wypadku stanowić winna zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 188, dalej: ustawa o PIT) wartość rynkowa nabytych w drodze darowizny wartości niematerialnych i prawnych ustalona na podstawie wyceny dokonanej przez biegłego rzeczoznawcę. W myśl art. 22 ust. 8 ustawy o PIT kosztem uzyskania przychodów są odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, w tym m.in. licencje oraz autorskie lub pokrewne prawa majątkowe o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej.

Organ potwierdził, że skoro otrzymane przez podatnika w formie darowizny prawo do niezarejestrowanego znaku towarowego będzie przedmiotem prawa autorskiego, w związku z tym można będzie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od ustalonej przez biegłego rzeczoznawcę wartości początkowej.

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Tarcza 4.0 – uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne i inne rozwiązania trafiają pod obrady Senatu   - Russell… https://t.co/nvSfolgLXT
RB__Poland Aresztowanie tymczasowe w projekcie Tarczy 4.0. narusza podstawowe gwarancje procesowe - Russell Bedford https://t.co/tATfTijGxB
RB__Poland Problematyczna kwestia opodatkowania wsparcia uzyskanego z tarczy finansowej - Russell Bedford https://t.co/VqtnR6nVkz