środa, 20 czerwiec 2018 17:55

Należności licencyjne

Optymalizacja opodatkowania dochodów z należności licencyjnych stanowi atrakcyjny mechanizm pozwalający na redukcję opodatkowania spółki płacącej te należności do powiązanej jednostki zagranicznej. Wykorzystanie mechanizmów należności licencyjnych stanowi jedną z najbardziej skutecznych odmian transferu zysków o pasywnym charakterze. Przy założeniu, że wartość należności licencyjnych płaconych pomiędzy dwoma jednostkami nie odbiega od ich wartości rynkowej, jest to metoda bezpieczna z punktu widzenia prawa podatkowego.

 

Należy podkreślić, że zarówno gdy znak ten był amortyzowany u wnoszącego aport (tj. spółki zagranicznej), jak i gdy ten znak będzie amortyzowany u wnoszącego wkład zastosowanie znajdą ogólne przepisy updop dotyczące amortyzacji.

W związku z regulacjami CFC (ang. Controlled Foreign Corporation), które weszły w życie 1 stycznia 2015 roku, zmieniły się metody międzynarodowego planowania podatkowego, gdzie większego znaczenia nabrała optymalizacja podatkowa o charakterze pasywnym, w tym w oparciu o należności licencyjne.

W ostatnich latach stosowana była międzynarodowa optymalizacja podatkowa oparta na znakach towarowych wnoszonych do spółki cypryjskiej przez ich właściciela, po czym spółka cypryjska otrzymywała należności licencyjne które od 2013 roku w 80% korzystają ze zwolnienia z opodatkowania, natomiast pozostałe 20% opodatkowane jest lokalnym podatkiem dochodowym od osób prawnych na poziomie 12,5% (przy założeniu braku kosztów uzyskania przychodu)

Abstrahując od ewentualnej niezgodności regulacji CFC z Konstytucją RP oraz prawem międzynarodowym, mając na uwadze fakt, że zyski kontrolowanej spółki zagranicznej na gruncie obecnie obowiązujących przepisów prawa podlegają opodatkowaniu w Polsce, można zaobserwować tendencję do powrotu znaków towarowych do polskich spółek kapitałowych.

Tendencja ta polega na aporcie znaku towarowego ze spółki zagranicznej do polskiej spółki kapitałowej i sprowadza się do amortyzacji znaku towarowego otrzymanego w aporcie od jego wartości rynkowej, przekazanej na podstawowy kapitał zakładowy spółki. Należy podkreślić, że zarówno gdy znak ten był amortyzowany u wnoszącego aport (tj. spółki zagranicznej), jak i gdy ten znak będzie amortyzowany u wnoszącego wkład zastosowanie znajdą ogólne przepisy updop dotyczące amortyzacji.

Aby odpisy amortyzacyjne były dokonywane od całej wartości znaku, konieczne jest przekazanie całej wartości znaku towarowego noszonego aportem na podstawowy kapitał zakładowy spółki – jedynym negatywnym skutkiem tego rozwiązania jest konieczność zmiany umowy spółki a w konsekwencji zapłaty 0,5% podatku od czynności cywilnoprawnych. Pamiętać jednak należy, że w przypadku przekazania wartości aktywów wnoszonych do spółki kapitałowej na kapitał zapasowy opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega jedynie zwiększenie kapitału zakładowego, zaś część wartości aportu przekazana na kapitał zapasowy jest wolna od tego podatku.

Spółka otrzymująca aport zobowiązana będzie do określenia wartości rynkowej znaku towarowego otrzymanego aportem dla celów jego amortyzacji. Fundamentalne znaczenie dla poprawnego określenia wartości początkowej znaku, od której dokonywane będą odpisy amortyzacyjne, będzie miała wycena znaku towarowego przez niezależnego rzeczoznawcę. Organ podatkowy w zasadzie nie ma możliwości zasadnego kwestionowania sporządzonej wyceny, o ile została ona sporządzona w sposób rzetelny.

Podkreślenia wymaga, że bezsprzeczny jest fakt, iż przeniesienie praw własności składników majątkowych w drodze aportu do spółek kapitałowych stanowi jedną z form nabycia, co potwierdzają indywidualne interpretacje prawa podatkowego.

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland KIO wraca do orzekania - Russell Bedford https://t.co/qUHOLeSIrv
16hreply
RB__Poland Tarcza antykryzysowa 4.0.  w środę znowu w Sejmie - Russell Bedford https://t.co/426PRUE6yn
RB__Poland Tarcza antykryzysowa i możliwe działania weryfikacyjne organów administracyjnych - Russell Bedford https://t.co/UiP81pSxTj