czwartek, 26 maj 2022 07:32

Trwa stan zagrożenia epidemicznego – skutki dla obowiązków podatkowych oraz prawa upadłościowego

16 maja 2022 r. w Polsce przestał obowiązywać stan epidemii, który trwał od 20 marca 2020 r. Jednocześnie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w okresie od dnia 16 maja 2022 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Wraz z wprowadzeniem stanu epidemii zastosowano szereg rozwiązań, które miały charakter działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się epidemii, a dla podatników oznaczały preferencje polegające przede wszystkim na ograniczeniu formalnych obowiązków. Przejście ze stanu epidemii do stanu zagrożenia epidemicznego oznacza, że niektóre z rozwiązań przestają obowiązywać z końcem miesiąca, w którym odwołano stan epidemii, a zatem 31 maja 2022 r., niektóre z nich obowiązują nadal również w stanie zagrożenia epidemicznego.

Poniżej przedstawiamy, które z rozwiązań obowiązują nadal, a które od czerwca już nie będą stosowane.

 1. Termin na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Zgodnie z art. 15zzra ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadzono istotną zmianę w terminie zgłaszania wniosków o ogłoszenie upadłości.

Jeżeli podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika powstała w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, a stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19, bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu. Po tym okresie termin ten biegnie na nowo. Oznacza to, że termin na zgłoszenie wniosku jest nadal wydłużony i w praktyce możliwe będzie skuteczne złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie 30 dni po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, mimo wcześniejszego powstania stanu niewypłacalności, jeżeli przyczyną tego stanu są okoliczności związane z epidemią COVID.

 1. Zmiany w podatkach od czerwca 2022

W związku z odwołaniem stanu epidemii od 1 czerwca 2022 r.:

 • przestaje obowiązywać zwolnienie z podatku minimalnego – od 1 czerwca właściciele nieruchomości komercyjnych o wartości co najmniej 10 mln zł, jeżeli są one wynajmowane, wydzierżawiane lub oddane do używania na podstawie innej umowy o podobnym charakterze, będą zobowiązani rozliczać podatek od przychodów z budynków;
 • znika możliwość odliczania darowizn przekazywanych na cele związane z Covid-19 na rzecz organizacji pozarządowych;
 • znika jednorazowa amortyzacja środków trwałych służących do produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 ;
 • znika możliwość skorzystania z obniżonej, 5% stawki CIT dla dochodów kwalifikowanych prawa własności intelektualnej wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID-19. (art. 52u Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Natomiast podatnicy PIT będą uprawnieni do skorzystania z tego rozwiązania do końca 2022 r. (art. 38m Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • podatnicy PIT/CIT, którzy ponoszą koszty kwalifikowane w związku z działalnością badawczo-rozwojową w celu opracowania produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19, po raz ostatni mogą rozliczyć te koszty w zaliczkach na PIT i CIT za maj.
 1. Limity zwolnień PIT – do końca 2022 r.

Do końca roku podatkowego, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 obowiązuje podwyższenie limitów dla niektórych zwolnień z PIT dla świadczeń wypłacanych na rzecz pracowników (art. 52l i 52t ustawy o PIT):

 • zapomogi, inne niż wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 26 Ustawy o PIT, wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji – do 3.000 zł;
 • zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci finansowane ze źródeł obrotowych do 10.000 zł;
 • wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o ZFŚS, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych – do 2.000 zł;
 • dopłaty do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – dzieci i młodzieży do lat 18 finansowane ze źródeł innych niż ZFŚS – do 3.000 zł;
 • wolne od podatku są świadczenia postojowe wypłacane w związku z epidemią COVID-19.

W związku z odwołaniem stanu epidemii w maju 2022 r., powyższa możliwość skorzystania z podwyższonych limitów zwolnień w PIT będzie możliwa jedynie do końca 2022 r.

 1. Ulga na złe długi w 2022 r.

Do końca 2022 r. podatnicy PIT/CIT nie muszą zwiększać podstawy opodatkowania w zaliczkach o wartość zobowiązań niezapłaconych i jednocześnie zaliczonych przez nich do kosztów podatkowych.

 1. Preferencje przedłużone

W związku z utrzymaniem stanu zagrożenia epidemicznego w dalszym ciągu obowiązują następujące preferencje:

 • termin na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości podlega zawieszeniu;
 • nie trzeba raportować krajowych schematów podatkowych (MDR);
 • utrzymane zostaną preferencje w zakresie posiadania certyfikatu rezydencji;
 • utrzymany zostanie dłuższy (14-dniowy) termin do zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek spoza tzw. białej listy;
 • wydłużone pozostaną terminy na wydanie interpretacji podatkowych (o 3 miesiące).

 

Autor: Leszek Dutkiewicz, partner Russell Bedford Poland. Związany z firmą od 2011 roku. Dyrektor biura RBP w Katowicach. W latach 2008 – 2011 pracował dla czołowych firm doradczych (Ernst&Young, KPMG, BDO) świadcząc usługi z zakresu doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w prawie podatkowym i gospodarczym, przede wszystkim w zakresie prawa podatkowego międzynarodowego, postępowań podatkowych, podatku VAT oraz cen transakcyjnych. Autor publikacji o tematyce związanej z prawem podatkowym, cywilnym i międzynarodowym. Wykładowca na szkoleniach z zakresu prawa podatkowego. Posiada wykształcenie prawnicze, w 2008 roku ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Polski ład 2022

okladka polski lad

Polski ład to jeden z największych projektów rewolucjonizujących polskie prawo podatkowe. Wprowadza do niego wiele nowych praw, a także rozwiązania, które przez lata nie mogły się przebić, negowane przez przedsiębiorców, a nawet ich Rzecznika, jak np. de facto likwidację podatku liniowego. W niniejszej publikacji przedstawiamy najważniejsze zmiany.

Pobierz poradnik

Facebook

Twitter

RB__Poland Wprowadzenie preferencji dla samotnych rodziców w Polskim Ładzie 2.0 - Russell Bedford https://t.co/ykFcWvpYt4
RB__Poland Prezentacja i ujawnienie informacji w sprawozdaniu finansowym według KSR nr 8. - Russell Bedford https://t.co/Mv6LP8XvYY
RB__Poland Działalność deweloperska według Krajowego Standardu Rachunkowości nr 8 - Russell Bedford https://t.co/o62rFHzWMo
RB__Poland Ograniczenie dostępu do zawodu księgowego? - Russell Bedford https://t.co/YWiQ1gV1QC