poniedziałek, 20 wrzesień 2021 07:25

Podsumowanie danych z TPR złożonych za pierwszy rok obowiązku raportowania

W 2020 roku podatnicy realizujący transakcje z podmiotami powiązanymi pierwszy raz składali rozbudowany raport dotyczący tych transakcji, obejmujący informacje o rodzajach transakcji, wartościach, stosowanych przez podatników metodach kalkulacji cen. Większość podatników odebrała wprowadzenie tego nowego obowiązku jako dość uciążliwy. Na koniec czerwca 2021 r. Ministerstwo Finansów opublikowało wstępne dane statystyczne, które dają pewien obraz tego, jakie dane spłynęły od podatników do ministerstwa.

Z udostępnionych danych wynika, iż w roku 2019 złożono 16 188 informacji o cenach transferowych dla osób prawnych (TPR-C), z czego 4,8% złożonych dokumentów wymagało korekty (770 korekt złożonych przez podatników). Należy zauważyć, iż liczba formularzy wymagających poprawy z upływem czasu może ulec zwiększeniu, a przyczyn możliwego wzrostu należy się doszukiwać w bezpośrednim działaniu organów (liczba kontroli oraz czynności sprawdzających prawdopodobnie wzrośnie), jak i w samym procesie wypracowywania praktyk poprzez publikacje wyjaśnień z Forum Cen Transferowych.

Najmocniejsza pozycja transakcji finansowych

W ogólnej liczbie transakcji zaraportowanych w TPR-C, największy udział miały transakcje finansowe (ponad 40%). Rzadziej wykazywane były transakcje związane z produkcją (11%), transakcje dotyczące dystrybucji (6%) oraz transakcje związane z udostępnianiem i wykorzystaniem wartości intelektualnej (2%). Z podanych statystyk wynika pewna tendencja dotycząca transakcji finansowych, a mianowicie można się spodziewać, iż przewaga tego rodzaju transakcji spowoduje, że staną się one głównym obiektem kontroli organów podatkowych, a tym samym będą stanowiły główne kryterium szeregowania do grup ryzyka.

Safe harbour w raporcie

Wśród transakcji zaraportowanych w 2019 roku, transakcje korzystające z uproszczenia safe harbour, miały niewielki udział obejmujący:

  • usługi o niskiej wartości w liczbie 550 transakcji, co sta­nowi 1,2% zaraportowanych transakcji ogółem;
  • transakcje finansowe w liczbie 158, co wynosi mniej niż 1% (0,3%) zaraportowanych transakcji ogółem.

Transakcje finansowe korzystające z uproszczenia stanowią zaskakująco niski odsetek (0,3%) wszystkich zaraportowanych transakcji. Wynika to prawdopodobnie z niechęci podatników do korzystania z uproszczenia, które wymaga spełnienia dość restrykcyjnych warunków oraz nakłada na nich konieczność raportowania MDR.

Transakcje o najwyższej łącznej wartości (poza transakcjami krajowymi) wykazano w 2019 roku ze Szwajcarią (5 513 698,14), Niemcami (2 952 278,92) oraz Holandią (2 535 351,82). W przypadku Szwajcarii i Holandii dominujące były transakcje finansowe. Z kolei w przypadku Niemiec transakcje rozłożyły się równomiernie między finansowe i pozostałe. W czołówce państw, z którymi wykazano transakcje kontrolowane o najwyższej łącznej wartości, znalazły się również:

  • Francja (1 882 963,34),
  • Włochy (1 807 883,75),
  • Wielka Brytania (1 803 743,00),
  • USA (1 450 307,14),
  • Czechy (1 367 576,33),
  • Hiszpania (1 312 209,45).

Transakcje z rajami podatkowymi

Ministerstwo podało również łączną wartości zaraportowanych transakcji z rajami podatkowymi, która wyniosła 140 218,02 mln zł. Większość z nich stanowią transakcje z podmiotami z Panamy (70 215,40 mln zł) oraz Hongkongu (50 757,20 mln zł), które łącznie obejmują 86,27% transakcji rajowych. Wartość wyżej wskazanych transakcji, stanowi pewnego rodzaju dowód, iż transfer polskiego kapitału do krajów uznawanych za raje podatkowe, mimo usilnych starań ze strony Ministerstwa nadal stanowi realny problem.

Obowiązki raportowe z punktu widzenia MF a podatnika

Działanie podejmowane przez Ministerstwo Finansów nieprzerwanie dążą do tego, aby informacje dotyczące cen transferowych były przekazywane coraz bardziej efektywnie, czego przejawem są zmiany zaproponowane w „Nowym Ładzie”. Uwzględniona modyfikacja miałaby dotyczyć uproszczenia polegającego na wprowadzeniu jednolitego dokumentu elektronicznego, scalającego dokumentację oraz informację TPR, co ostatecznie miałoby ułatwić efektywność weryfikowania w zakresie prawidłowości wykazanych danych w lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Z punktu widzenia MF, wprowadzone zmiany w zakresie obowiązków raportowych, na podstawie danych dotyczących 2019 roku, mają pozytywny efekt, szczególnie dla celów kontroli w zakresie cen transferowych. Wygodny i szybki dostęp do informacji może ułatwić m.in. oszacowanie ryzyka i typowanie podmiotów do kontroli. Z punktu widzenia podatników obowiązki raportowe są coraz bardziej uciążliwe, a poziom szczegółowości i kazuistyczny charakter formularzy TPR w wielu przypadkach nie przystaje do rzeczywistych zdarzeń jakie mają miejsce w grupach podmiotów powiązanych. Z tego powodu w wielu przypadkach konieczne jest przygotowywanie pisemnych informacji dodatkowych, które są konieczne dla przedstawienia rzeczywistego przebiegu transakcji i procesów zachodzących u podatników. Biorąc jednak pod uwagę, jak bardzo jest to użyteczne narzędzie z punktu widzenia MF i KAS, należy się spodziewać, że konieczność przygotowania szczegółowego raportu o cenach transferowych już na stałe wejdzie do katalogu corocznych obowiązków sprawozdawczych podatników.

 

Masz pytanie z zakresu cen transferowych?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Polski ład 2022

okladka polski lad

Polski ład to jeden z największych projektów rewolucjonizujących polskie prawo podatkowe. Wprowadza do niego wiele nowych praw, a także rozwiązania, które przez lata nie mogły się przebić, negowane przez przedsiębiorców, a nawet ich Rzecznika, jak np. de facto likwidację podatku liniowego. W niniejszej publikacji przedstawiamy najważniejsze zmiany.

Pobierz poradnik

Facebook

Twitter

RB__Poland Wyrok TSUE: świadczenia rodzinne obywateli UE mają spełniać przesłankę równościową - Russell Bedford https://t.co/NDEQDrZ3Zz
RB__Poland Wynagrodzenie członków zarządu sp. z o.o. za 2021 r. wypłacone w 2022 r. – opodatkowane na zasadach 2022 r., ale be… https://t.co/2G5yaPvVgw
RB__Poland Polskie przepisy dotyczące poboru danych przez służby niezgodne z Konstytucją i prawem unijnym - Russell Bedford https://t.co/kSlpwUgdeR
RB__Poland Nowelizacja kodeksu spółek handlowych koliduje z prawem podatkowym cen transferowych - Russell Bedford https://t.co/npuP4rVw4O