wtorek, 08 czerwiec 2021 07:06

Interpretacja: limit do transakcji z wieloma podmiotami a zwolnienie na podstawie art. 11n.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację, w której wskazał jak spółka może skorzystać z prawa do zwolnienia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 1 ustawy o CIT w zw. z art. 11l ust. 3 tej ustawy.

Wnioskodawca jest spółką należącą do grupy kapitałowej X, która zajmuje się obrotem złomem. W  trakcie roku obrotowego 2019 Spółka zawierała transakcje kontrolowane z 25 podmiotami powiązanymi z grupy X, których siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Żaden z kontrahentów spółki, będących podmiotami powiązanymi, którzy dostarczyli informacje, nie korzystał ze zwolnień, o którym mowa w art. 6 ustawy o CIT lub art. 17 ust.1 pkt 34 i 34a ustawy o CIT, a większość kontrahentów spółki, będących podmiotami powiązanymi, osiągnęła w 2019 r. dochód podatkowy, a tylko kilku z nich zanotowało stratę podatkową. Jednocześnie sama Spółka w 2019 r. również nie korzystała ze zwolnień, o którym mowa w art. 6 ustawy o CIT lub art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a ustawy o CIT i osiągnęła dochód podatkowy.

Interpretacja dotyczy sytuacji, w której spółka w 2019 r. realizowała transakcję kontrolowaną o charakterze jednorodnym polegającą na sprzedaży złomu metali kolorowych do 3 podmiotów powiązanych tj.

  • podmiot powiązany nr 1, który spełniał wszystkie warunki, o których mowa w art. 11n pkt 1 ustawy o CIT (wartość transakcji z tym podmiotem - ok. 0,8 mln zł netto),
  • podmiot powiązany nr 2, który spełniał wszystkie warunki, o których mowa w art. 11n pkt 1 ustawy o CIT (wartość transakcji z tym podmiotem - ok. 51 mln zł netto),
  • podmiot powiązany nr 3, który nie spełnił wszystkich warunków, o których mowa w art. 11n pkt 1 ustawy o CIT, bo poniósł stratę podatkową w 2019 r. (wartość transakcji z tym podmiotem - ok. 7,4 mln zł netto).

Łączna wartość tych transakcji kontrolowanych o charakterze jednorodnym wyniosła 59,2 mln zł netto, a zatem przekroczyła próg ustawowy dla transakcji towarowych w wysokości 10 mln. Jednakże ta wartość całkowita uwzględnia transakcje z wszystkimi trzema kontrahentami. Po wyłączeniu sumy transakcji z podmiotami, którym przysługuje zwolnienie, pozostała wartość nie przekracza progów dokumentacyjnych, o których mowa w art. 11k ust. 2 ustawy CIT. W związku z powyższym w przypadku takich transakcji kontrolowanych po stronie spółki nie powstaje obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Zasadnicza wątpliwość interpretacyjna, która powstała po stronie spółki sprowadza się do ustalenia czy w odniesieniu do transakcji kontrolowanych, o charakterze jednorodnym, na które składa się kilka transakcji kontrolowanych realizowanych z kilkoma różnymi podmiotami powiązanymi, spółka ma prawo do skorzystania ze zwolnienia dokumentacyjnego z art. 11n pkt 1 Ustawy o CIT, w przypadku gdy część podmiotów powiązanych (tj. kontrahentów danej transakcji kontrolowanej) spełniła warunki, o których mowa w ww. przepisie (tzw. grupa zwolniona), a część nie spełniła (tzw. grupa niezwolniona). Przy czym wartość transakcji kontrowanej o charakterze jednorodnym określona tylko dla grupy niezwolnionej nie przekroczyła progów dokumentacyjnych, o których mowa w art. 11k ust. 2 ustawy o CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy zakładające, iż w przedstawionym stanie faktycznym spółka ma prawo do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, zostało uznane za prawidłowe.

W odniesieniu do przedstawionych wątpliwości wnioskodawcy, należy zwrócić uwagę na treść art. 11l ust. 3 updop, zgodnie z którym określając wartość transakcji kontrolowanych o charakterze jednorodnym, o których mowa w ust. 1, nie uwzględnia się wartości transakcji kontrolowanych, o których mowa w art. 11n, co oznacza, że wartość transakcji (i progi dokumentacyjne) należy ustalać jedynie dla tej części transakcji, która nie podlega zwolnieniu.

Należy zauważyć, że w art. 11n ust. 1 updop, zawierającym przesłanki do zwolnienia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, ustawodawca, jako warunek konieczny, wskazał m.in. brak poniesienia straty podatkowej. Z brzmienia ww. przepisu wynika, że obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych nie ma zastosowania do transakcji kontrolowanych zawieranych przez podmioty krajowe, które m.in. nie poniosły straty podatkowej.

Zatem, w przypadku, gdy transakcja kontrolowana tylko z jednym z krajowych podmiotów powiązanych nie spełnia warunków wymienionych w art. 11n pkt 1 lit. c updop, obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych wystąpi jedynie dla tej transakcji zawieranej przez wnioskodawcę z tym podmiotem powiązanym.

Tym samym, w przypadku transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość z podmiotami powiązanymi spółki przekracza łącznie 10 000 000 zł, ale jednocześnie po wyłączeniu podmiotów, o których mowa w art. 11n pkt 1 updop, nie przekroczy 10 000 000 zł, spółka dla tego rodzaju transakcji nie będzie zobowiązana do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych za 2019 r.

Interpretacja ta stanowi cenną wskazówkę dla podatników, którzy zawierają transakcje z wieloma podmiotami powiązanymi, natomiast mają pewną trudność z ustaleniem czy mogą oraz w jaki sposób mogą skorzystać z prawa do zwolnienia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych. Każdy przypadek transakcji wielostronnych należy uważnie przeanalizować, ale jak potwierdza rozwijająca się praktyka jest wiele sytuacji, w których sporządzanie dokumentacji nie będzie konieczne.

Autor: Leszek Dutkiewicz, partner Russell Bedford Poland. Związany z firmą od 2011 roku. Dyrektor biura RBP w Katowicach. W latach 2008 – 2011 pracował dla czołowych firm doradczych (Ernst&Young, KPMG, BDO) świadcząc usługi z zakresu doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w prawie podatkowym i gospodarczym, przede wszystkim w zakresie prawa podatkowego międzynarodowego, postępowań podatkowych, podatku VAT oraz cen transakcyjnych. Autor publikacji o tematyce związanej z prawem podatkowym, cywilnym i międzynarodowym. Wykładowca na szkoleniach z zakresu prawa podatkowego. Posiada wykształcenie prawnicze, w 2008 roku ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Masz pytanie z zakresu cen transferowych?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Polski ład 2022

okladka polski lad

Polski ład to jeden z największych projektów rewolucjonizujących polskie prawo podatkowe. Wprowadza do niego wiele nowych praw, a także rozwiązania, które przez lata nie mogły się przebić, negowane przez przedsiębiorców, a nawet ich Rzecznika, jak np. de facto likwidację podatku liniowego. W niniejszej publikacji przedstawiamy najważniejsze zmiany.

Pobierz poradnik

Facebook

Twitter

RB__Poland Wyrok TSUE: świadczenia rodzinne obywateli UE mają spełniać przesłankę równościową - Russell Bedford https://t.co/NDEQDrZ3Zz
RB__Poland Wynagrodzenie członków zarządu sp. z o.o. za 2021 r. wypłacone w 2022 r. – opodatkowane na zasadach 2022 r., ale be… https://t.co/2G5yaPvVgw
RB__Poland Polskie przepisy dotyczące poboru danych przez służby niezgodne z Konstytucją i prawem unijnym - Russell Bedford https://t.co/kSlpwUgdeR
RB__Poland Nowelizacja kodeksu spółek handlowych koliduje z prawem podatkowym cen transferowych - Russell Bedford https://t.co/npuP4rVw4O