czwartek, 18 luty 2021 08:38

Ceny transferowe – transakcje z rajami podatkowymi

photo created by Dragana_Gordic - www.freepik.com photo created by Dragana_Gordic - www.freepik.com

Zgodnie z przepisami dotyczącymi cen transferowych w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. brak było odwołania do pojęcia „transakcji kontrolowanych”. Obowiązek dokumentacyjny dotyczył transakcji, w wyniku których podmiot dokonuje zapłaty należności na rzecz podmiotu posiadającego rezydencję podatkową w raju podatkowym, oraz zawieranych z takim podmiotem umów spółek niebędących osobami prawnymi, umów wspólnego przedsięwzięcia i innych umów o podobnym charakterze. Obowiązek dokumentacyjny nie obejmował spółek niebędących osobami prawnymi. Brak było pojęcia „rzeczywistego właściciela” (beneficial owner).

Transakcje z rajami podatkowymi, zgodnie z przepisami dotyczącymi cen transferowych, od 1 stycznia 2021 r. Art. 11i ustawy CIT / Art. 23u ustawy PIT

Przepisy art. 11c i art. 11d / art. 23o i art. 23p [tj. przepisy dotyczące warunków ustalania cen transferowych oraz weryfikacji cen transferowych] stosuje się odpowiednio do transakcji innej niż transakcja kontrolowana z podmiotem:

1) mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową lub

2) innym niż mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Transakcje z rajami podatkowymi zgodnie z przepisami dotyczącymi cen transferowych od 1 stycznia 2021 r. Art. 11k ust. 2a ustawy CIT / Art. 23w ust. 2a ustawy PIT 2a.

W przypadku transakcji kontrolowanych z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową próg dokumentacyjny wynosi 100 000 zł, niezależnie od rodzaju transakcji.

Transakcje z rajami podatkowymi zgodnie z przepisami dotyczącymi cen transferowych od 1 stycznia 2021 r. Art. 11o ust. 1 ustawy CIT / Art. 23za ust. 1 ustawy PIT 1.

Do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych są obowiązani także podatnicy i spółki niebędące osobami prawnymi dokonujący transakcji innej niż transakcja kontrolowana z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, jeżeli wartość tej transakcji za rok podatkowy, a w przypadku spółek niebędących osobami prawnymi - za rok obrotowy, przekracza 100 000 zł. Przepisy art. 11k ust. 3-5 / art. 23w ust. 3-5 [tj. dotyczące progów dokumentacyjnych i obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji podatkowej], art. 11l / art. 23x [tj. dotyczące określenia wartości transakcji kontrolowanej], art. 11q ust. 1 / art. 23 zc ust. 1 [tj. dotyczące elementów lokalnej dokumentacji cen transferowych] i art. 11r / art. 23zd [tj. dotyczące aktualizacji analizy porównawczej i analizy zgodności] stosuje się odpowiednio.

Transakcje z rajami podatkowymi zgodnie z przepisami dotyczącymi cen transferowych od 1 stycznia 2021 r. Art. 11o ust. 1a-1b ustawy CIT / Art. 23za ust. 1a-1b ustawy PIT 1a.

Do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych są obowiązani podatnicy i spółki niebędące osobami prawnymi dokonujący transakcji kontrolowanej lub transakcji innej niż transakcja kontrolowana, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową oraz wartość tej transakcji za rok podatkowy, a w przypadku spółek niebędących osobami prawnymi - za rok obrotowy, przekracza 500 000 zł. […] 1b. Na potrzeby ust. 1a domniemywa się, że rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, jeżeli druga strona transakcji, o których mowa w ust. 1a, dokonuje w roku podatkowym lub roku obrotowym rozliczeń z podmiotem mającym siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Przy ustalaniu tych okoliczności podatnik lu

Transakcje z rajami podatkowymi zgodnie z przepisami dotyczącymi cen transferowych od 1 stycznia 2021 r. Art. 11q ust. 1a ustawy CIT / Art. 23zc ust. 1a ustawy PIT 1a. W przypadku transakcji, o których mowa w art.11o ust. 1 i 1a / art. 23za ust. 1 i 1a, lokalna dokumentacja cen transferowych zawiera również uzasadnienie gospodarcze tej transakcji, w szczególności opis spodziewanych korzyści ekonomicznych, w tym podatkowych.

 

Masz pytanie z zakresu cen transferowych?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Polski ład 2022

okladka polski lad

Polski ład to jeden z największych projektów rewolucjonizujących polskie prawo podatkowe. Wprowadza do niego wiele nowych praw, a także rozwiązania, które przez lata nie mogły się przebić, negowane przez przedsiębiorców, a nawet ich Rzecznika, jak np. de facto likwidację podatku liniowego. W niniejszej publikacji przedstawiamy najważniejsze zmiany.

Pobierz poradnik

Facebook

Twitter

RB__Poland Zmiany w cenach transferowych w ramach Polskiego Ładu. Część II - Russell Bedford https://t.co/cjAykIp0z8
RB__Poland Przeciwdziałanie nielegalnemu zatrudnieniu – walka z szarą strefą w Polskim Ładzie - Russell Bedford https://t.co/ObA05dxkuX
RB__Poland @RBakiewicz @tterlikowski *Ferowanie, nie forowanie.
RB__Poland Co z błędami księgowych spowodowanymi przez przepisy tzw. Polskiego Ładu? - Russell Bedford https://t.co/5HNFd3ZM9p