poniedziałek, 24 sierpień 2020 19:17

Opodatkowanie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Jedną z form wsparcia dla przedsiębiorców w związku z panującą pandemią COVID-19 jest pożyczka dla mikroprzedsiębiorców. Może ona zostać udzielona w wysokości do 5.000,00 PLN i ma za cel pokryć bieżące potrzeby przedsiębiorców, przykładowo kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub opłaceniem składek. Warunkiem jej uzyskania jest prowadzenie działalności przez mikroprzedsiębiorcę przed 1 kwietnia 2020 r., natomiast, aby pożyczka została umorzona, mikroprzedsiębiorca musi prowadzić działalność gospodarczą przez okres trzech miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Wszystko wygląda klarownie, ale czy od tego bardzo potrzebnego obecnie wsparcia mikroprzedsiębiorca będzie musiał zapłacić podatek dochodowy? Na szczęście nie. Umorzona pożyczka dla mikroprzedsiębiorców (wypłacona ze środków Funduszu Pracy) nie będzie traktowana jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, co potwierdza art. 14 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1387 z późn. zm.), tj.:

Przychodem z działalności gospodarczej są również: (…) wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 6, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek), z wyjątkiem umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy

oraz analogicznie w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1406):

Przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności: (…) wartość, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 8, umorzonych lub przedawnionych:

  1. a) zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy,
  2. b) środków na rachunkach bankowych - w bankach

Dodatkowo przepisy art. 15 zzd ust. 7 oraz ust. 10 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, z późn. zm.) przewidują, co następuje:

Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

(…) Przychód z tytułu umorzenia pożyczki na zasadach, określonych w ust. 7, nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

Powyższe znalazło również potwierdzenie w odpowiedzi na interpelację poselską nr 6297 do Ministra Finansów w sprawie podatku od środków pomocowych dla przedsiębiorców, otrzymanych w związku z pandemią COVID-19, w której zadano m. in. następujące pytania: „Czy środki wypłacane na rzecz pomocy dla firm i przedsiębiorców w postaci pożyczek są opodatkowane? Czy traktowane są one jako przychód?”, „Czy umorzona część pożyczki będzie przychodem podlegającym opodatkowaniu?”, „Czy jednorazowa pożyczka w wysokości 5000 zł jest przychodem i będzie opodatkowana?”. W odpowiedzi udzielonej z upoważnienia Ministra Finansów przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Jana Sarnowskiego, można przeczytać, iż:

„Ustawa o COVID-19, wprowadzając możliwość umorzenia jednorazowej pożyczki do 5 tys. zł, jednocześnie wyłączyła z opodatkowania podatkiem dochodowym wartość przychodu uzyskanego z tytułu jej umorzenia. Na podstawie art. 15zzd ust. 10 ustawy o COVID-19,przychód z tytułu umorzenia takiej pożyczki nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.”[1]

[1] Cały tekst interpelacji oraz odpowiedzi na nią można znaleźć pod poniższym adresem: www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?documentId=B74C14758DA35C0FC125856D004B0AAC

Autor: Michał Zdanowski

Konsultant podaktowy w Russell Bedford Poland.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Absolwent Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warszawskiego. Przez okres studiów zdobywał doświadczenie w kancelariach zajmujących się sprawami prawno – podatkowymi. Od września 2013 r. związany jest z kancelarią Russell Bedford Poland. Specjalizuje się w dokumentowaniu transakcji dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

 

 

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Przedłużenie terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowany podatek… https://t.co/p4nsgNrEmE
RB__Poland System Informacji Finansowej ma przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - Russell Bedford https://t.co/pQWSlUtQJf
RB__Poland Polska na końcu stawki w rankingu Tax Foundation - Russell Bedford https://t.co/3LA2DOh4ZW
RB__Poland BREXIT. Zakup nieruchomości w Wielkiej Brytanii, a ulga mieszkaniowa - Russell Bedford https://t.co/dcwQAujYJ7