piątek, 22 listopad 2019 13:46

Interpretacja KIS: karta na siłownie to świadczenie rzeczowe zwolnione z podatku od osób fizycznych

 photo created by freepik - www.freepik.com photo created by freepik - www.freepik.com

Dopłaty z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) do kart wstępu na zajęcia sportowe są zwolnione z podatku od osób fizycznych (PIT) – dowiadujemy się z jednej z najnowszych interpretacji prawa podatkowego. 

Firma, która jest płatnikiem PIT m.in. z tytułu wynagrodzeń wypłacanych na rzecz pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę, złożyła wniosek o indywidualną interpretację prawa podatkowego. Spółka miała wątpliwości czy w przypadku dopłacania pracownikom do kart sportowych ze środków ZFŚS nie powstanie obowiązek podatkowy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Spółka zaznaczyła, że karty sportowe wydawane pracownikom były kartami imiennymi, których nie będzie można udostępniać osobom trzecim, a obrót lub zbycie karty przez jej użytkownika na rzecz osób trzecich miał być zabroniony.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że dopłaty z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych do kart wstępu na zajęcia sportowe są zwolnione z podatku od osób fizycznych. Wskazał również, iż ważnym punktem finansowania świadczeń rzeczowych dla zastosowania zwolnienia od podatku koniecznym jest, aby pracodawca nie sfinansował tych świadczeń z innych źródeł niż ZFŚS

We wniosku do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych spółka zadała pytanie czy dofinansowanie do kart sportowych ze środków z ZFŚS jest świadczeniem korzystającym ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust 1 pkt 67 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2019.1387). Przepis ten stanowi, iż „wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi”. Zdaniem spółki dofinansowanie do kart sportowych ze środków ZFŚS będzie przychodem pracownika ze stosunku pracy i tym samym będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Według spółki pracownik dzięki dofinansowaniu do karty sportowej otrzymywałby tzw. inne znaki uprawniające go do ich wymiany na określone usługi, dlatego zdaniem Spółki dofinansowanie to w całości powinno podlega opodatkowaniu jako przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f. 

Ze stanowiskiem spółki nie zgodził się jednak Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, wskazując, iż art. 21 ust. 1 pkt 67 u.p.d.o.f. zwalnia z podatku dochodowego otrzymane przez pracownika świadczenia rzeczowe finansowane ze środków ZFŚS. Dyrektor KIS uzasadnił swoje stanowisko tym, że zwolniona od podatku na podstawie powołanego przepisu jest wartość świadczeń otrzymywanych przez pracownika, jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące przesłanki: 

  • świadczenia mają związek z finansowaniem działalności socjalnej, 

  • świadczenia mają charakter świadczenia rzeczowego bądź pieniężnego, 

  • są w całości sfinansowane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych lub funduszy związków zawodowych, 

  • ich wysokość nie przekracza w roku podatkowym kwoty 1.000 zł. 

Dyrektor KIS dodatkowo podkreślił, iż użyte w tym przepisie sformułowanie „sfinansowane w całości z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych” oznacza, że pracodawca jest zobligowany do finansowania lub współfinansowania świadczeń na rzecz pracownika wyłącznie z tych funduszy, które zostały wymienione w przepisie. Oznacz to, że dla zastosowania zwolnienia od podatku, źródłem finansowania świadczeń rzeczowych mogą być wyłącznie te źródła, które pochodzą z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że dopłaty z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych do kart wstępu na zajęcia sportowe są zwolnione z podatku od osób fizycznych. Wskazał również, iż ważnym punktem finansowania świadczeń rzeczowych dla zastosowania zwolnienia od podatku koniecznym jest, aby pracodawca nie sfinansował tych świadczeń z innych źródeł niż zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W związku z tym w przypadku dopłacania pracownikom do kart sportowych ze środków ZFŚS nie powstanie obowiązek podatkowy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

źródło: Na podstawie interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 września 2019 r., o sygn. 0115-KDIT2-2.4011.349.2019.1.MU

Autor: Paweł Boś, doradca podatkowy Russell Bedford

 

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Brak zgody na dokonanie czynności na rzecz członka zarządu spółki nie powoduje nieważności czynności dokonanej na r… https://t.co/BjWsybo7j4
RB__Poland Nowe przepisy dotyczące magazynu call-off stock już obowiązują - Russell Bedford https://t.co/t0wGajH6KO
RB__Poland @PolskaPolicja Policja nie powinna pozwalać na komentarze bazujące na mowie nienawiści, a pod tymi dwoma wybiórczym… https://t.co/rMglFDjqmQ
RB__Poland Feedforward zamiast feedbacku – jak zwiększyć efektywność organizacji - Russell Bedford https://t.co/UYkn6qWxBx