wtorek, 15 październik 2019 21:26

Obowiązkowy split payment już od listopada – podsumowanie zmian 

 photo created by freepik photo created by freepik

Zgodnie z zapowiedziami jeszcze w tym roku będzie obowiązywać mechanizm podzielonej płatności (dalej: „mpp” lub z ang. „split payment”), jednakże w ograniczonym zakresie, na wybrane towary i usługi. Jest to wynikiem wydanej przed paroma miesiącami przez Radę UE decyzji derogacyjnej, która umożliwiła polskiemu rządowi wprowadzenie obowiązkowego split payment.

Przypomnijmy: split payment polega na dokonywaniu płatności za zobowiązania z faktury na dwa rachunki bankowe: wartość netto – na rachunek bankowy dostawcy (lub w inny sposób); kwota VAT – na specjalny rachunek VAT dostawcy. Rachunek VAT będzie zakładany przez banki lub SKOK-i dla każdego podatnika VAT.

Dla kogo podzielona płatność

Obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności będzie miał zastosowanie do transakcji dotyczących niektórych kategorii towarów i usług, dokumentowanych fakturą vat (dalej: „fV”) na kwotę powyżej 15 tysięcy złotych brutto. Obowiązek stosowania mpp nie obejmie natomiast transakcji dokonywanych w ramach systemu umów partnerstwa publiczno-prywatnego (w skrócie: „PPP”).

Wymóg dokonywania płatności z zastosowaniem mpp będzie obowiązywał na wybrane kategorie usług i towarów uszeregowane w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (w skrócie: „PKWiU”) z 2008 roku, takie jak:

  • handel częściami motoryzacyjnymi, 
  • wykonywanie robót budowlanych 
  • emisja gazów cieplarnianych oraz towary w postaci węgla, olejów opałowych, paliw napędowych, wszelkiej elektroniki, surowców wtórnych czy metali szlachetnych i kolorowych. 

Pełen spis towarów i usług objętych mpp jest zawarty w nowo dodanym załączniku nr 15 do ustawy o VAT 1.

Uzupełnij wiedzę z zakresu podatku VAT w tym zmian w split payment na naszych warsztatach

Więcej możliwości wykorzystania środków z konta vatowskiego i zbiorcza płatność

Wskutek nowelizacji przedsiębiorcy będą mieli więcej możliwości wykorzystania środków zgromadzonych na koncie VAT. Poza opłacaniem VAT z faktur otrzymanych od kontrahentów, wpłacaniem VAT do urzędu skarbowego oraz odsetek od należnego podatku VAT i dodatkowego zobowiązania podatkowego, z konta vatowskiego będzie można dokonać płatności składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz podatku dochodowego, akcyzy i cła. Co więcej, będzie można rozliczyć kilka faktur poprzez jeden przelew w systemie zbiorczej płatności.

Adnotacja na fakturze i konto w banku polskim dla zagraniczych kontrahentów

Z kolei uciążliwymi kwestiami mogą się wydawać dwa aspekty korzystania z split payment. Po pierwsze wymóg zawierania na fv adnotacji o rozliczaniu poprzez obowiązkowy split payment. Po drugie, zagraniczni przedsiębiorcy będą zmuszeni założyć konto w polskim banku w przypadku dokonywania przelewem bankowym opłat za transakcje obciążone w Polsce podatkiem od towarów i usług. 

Sankcje za niezastosowanie się do praw dotyczących split payment

W omawianej nowelizacji poruszono również kwestię sankcji. Przewidziano, iż nabywca, który nie dokona właściwej zapłaty poprzez split payment zostanie pozbawiony możliwości uwzględnienia wydanej kwoty w katalogu kosztów uzyskania przychodu oraz nałożona zostanie na niego kara równowartości 30% kwoty należnego podatku VAT z transakcji. Jednakże będzie można jej uniknąć przez późniejsze zapłacenie kwoty podatku należnego wskazanej na fV z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Brak zamieszczenia na fv informacji o zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności skutkować będzie nałożeniem na wystawcę kary odpowiadającej wartości 30% podatku należnego z transakcji – lecz tu znajdzie zastosowanie ten sam przypadek, co przy nabywcy, tj. możliwość późniejszego uregulowania kwoty podatku z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

Terminy wejścia w życie nowelizacji

Ustawa została podpisana przez Prezydenta pod koniec sierpnia br. Akt nowelizacyjny z dnia 9 sierpnia 2019 r. ustawy o VAT został opublikowany w Dzienniku Ustaw 13 września (poz. 1751); część nowych przepisów, tj. tych wprowadzających mechanizm podzielonej płatności, zacznie obowiązywać już od 1 listopada tego roku, tj. objęte tą regulacją zostaną transakcje na kategorie towarów i usług wskazane w w/w załączniku nr 15, które będą dokonywane po dniu 31 października (obowiązek podatkowy, dostawa towarów lub świadczenie usług oraz data wystawienia faktury przypada po 31 października 2019 roku). Zgodnie z przepisami przejściowymi wskazanymi w art. 10 w/w ustawy nowelizacyjnej, jeśli:

  • przed 1 listopada 2019 r. podatnik dokonał dostawy towarów lub świadczenia usług, wymienionych w załączniku nr 11 lub załączniku nr 14 do ustawy, dla których obowiązek podatkowy powstał lub faktura została wystawiona po 31 października 2019 r.,

  • po 31 października 2019 r. podatnik dokonał dostawy towarów lub świadczenia usług, wymienionych w załączniku nr 11 lub załączniku nr 14 do ustawy, dla których faktura została wystawiona po 1 listopada 2019r. należy wtedy zastosować odwrotne obciążenie (w dotychczasowym brzmieniu przepisów, tj. sprzed 1 listopada).

Natomiast pozostały zakres nowelizacyjny – odnoszący się do zmiany klasyfikacji towarów i usług dla celów VAT – wejdzie w życie z Nowym Rokiem. 

Jak taka forma rozliczania transakcji może przebiegać w praktyce? 

Załóżmy, że jedna firma dokonuje zakupu 20 wózków widłowych bezpośrednio od producenta lub autoryzowanego dystrybutora celem prowadzenia swojej działalności (np. nabywca jest firmą kurierską i musi przeprowadzać wyładunek i załadunek przeróżnych transportowanych towarów). Transakcja opiewa na wystawionej fakturze VAT na kwotę 600.000,00 PLN brutto.

  1. Po otrzymaniu fV z prawidłową adnotacją „mechanizm podzielonej płatności” nabywca dokonuje jednego przelewu, wskazując numer faktury, numer NIP wystawcy, kwotę netto oraz kwotę VAT.
  2. Jeżeli sprzedawca (podatnik wystawiający fV) nie zamieścił na dokumencie adnotacji w postaci np. „płatność realizowana systemem podzielonej płatności”, to organ podatkowy będzie zobligowany do nałożenia na niego kary w wysokości 33 658,54 złotych.
  3. W przypadku opłacenia faktury w zwykłym trybie na nabywcy ciążyć będzie grzywna w w/w wysokości oraz nie będzie mógł zaszeregować poniesionego wydatku w katalogu kosztów uzyskania przychodu.

1 Źródło: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001751/O/D20191751.pdf

 

Autor: Konrad Kłos, młodszy konsultant podatkowy

 

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland VAT na czasopisma specjalistyczne zostaje na poziomie 8% - Russell Bedford https://t.co/wKWLZbkdqR
6hreply
RB__Poland Od 24 lipca br. obowiązywać będą wyższe opłaty za decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. - Russell… https://t.co/LUwuVEeYZC
11hreply
RB__Poland Podatki zagraniczne: Inwestowanie w Rumunii – kwestie podatkowe - Russell Bedford https://t.co/pXOItnObtI