piątek, 17 maj 2019 07:13

Split payment zamiast odwrotnego obciążenia. Nowelizacja prawa podatkowego skierowana do opiniowania 

Ministerstwo Finansów skierowało do oceny zainteresowanych organów projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Przedmiotowy projekt uchyla mechanizm odwrotnego obciążenia oraz odpowiedzialności podatkowej nabywcy stosowanej na dotychczasowych zasadach. 

Projekt datowany na 14.05.2019 roku ma na celu wprowadzenie obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności (MPP) jako skuteczniejszego narzędzia do walki z nadużyciami VAT niż odwrócone obciążenie. Jak wykazała analiza funkcjonowania mechanizmu odwróconego obciążenia nie spełnia ono swej roli kompleksowo – następuje poprawa w branży, w której obowiązuje, ale przestępcze działania przenoszone są na inne branże. MPP ma zadziałać całościowo, chociaż – podobnie jak odwrócone obciążenie – nie będzie obowiązkowy dla wszystkich. 

Wprowadzenie odwróconego obciążenia w danej branży wypycha oszustów z tej branży i przenosi ich wprost do innej branży 

Obligatoryjna forma MPP

Obowiązkiem split payment będą objęte dostawy towarów i świadczenia usług, które podlegały dotychczas pod mechanizm odwróconego obciążenia – ich wykaz znajdziemy w załączniku nr 11, 13 i 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm. Są to między innymi wyroby stalowe, Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne – wyłącznie olej z rzepaku, roboty budowlane i wykończeniowe. Dodatkowo wejdą w ten zakres transakcje ujęte w załączniku do projektu ustawy, których przedmiotem są części i akcesoria do pojazdów silnikowych; węgiel i produkty węglowe; maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria oraz urządzenia elektryczne i ich części i akcesoria.

MPP ma być obligatoryjny również w zakresie faktur dokumentujących transakcje dokonane pomiędzy podatnikami, których jednorazowa wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty. Część transakcji objętych obecnie odwrotnym obciążeniem – te poniżej 15 000 zł – nie będą więc podlegać split payment, chyba że przedsiębiorca zdecyduje się na to rozwiązanie dobrowolnie. 

Z rachunku VAT zapłacimy nie tylko podatek od towarów i usług, jak to ma miejsce obecnie, ale również między innymi ZUS

Likwidacja kaucji gwarancyjnej

Wraz z odwrotnym obciążeniem wprowadzono instytucję odpowiedzialności podatkowej, które funkcjonowało poprzez kaucję gwarancyjną. Jak pokazała praktyka, zupełnie nie spełniało ono swojej roli, a wręcz była wykorzystywana przez podmioty działające nielegalnie, które korzystając z niej uwiarygodniały się, po czym znikały po przeprowadzonej transakcji. W projekcie ustawy pada propozycja, aby nowy kształt odpowiedzialności dotyczył przypadków, gdy wartość netto nabytych w danym miesiącu od jednego podmiotu towarów wymienionych w załączniku nr 15 przekroczy kwotę 12 000 zł. Ma to wyeliminować przypadki sztucznego dzielenia transakcji obejmujących towary wrażliwe, w celu obejścia obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami – jak wspomnieliśmy wyżej – obowiązkowe stosowanie mechanizmu podzielonej płatności będzie bowiem stosowane do transakcji o wartości co najmniej 15 000 zł. 

Nowy zapis na fakturze i sankcje za brak zapisu

Na fakturach ma pojawić się specjalne oznaczenie w postaci zapisu „mechanizm podzielonej płatności” dla dokumentów do transakcji objętych obowiązkowym split payment. Ma ono być sygnałem o konieczności uregulowania płatności w systemie MPP i pełnić funkcje kontrolne z punktu widzenia organów podatkowych. W przypadku braku zapisu proponuje się nałożyć na przedsiębiorcę sankcję w wysokości 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze. Osoby fizyczne za ten czyn poniosą odpowiedzialność jak za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe. 

Rachunek VAT otwarty na opłacanie innych podatków

Podstawowa wada MPP, czyli zahamowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa, ma zostać zniwelowana przez wprowadzenie możliwości opłacania z rachunku VAT nie tylko podatku podatku od towarów i usług, jak to ma miejsce obecnie, ale również innych należności, czyli podatków dochodowych, akcyzy, cła oraz składek ZUS. 

Projekt ma zaopiniować między innymi Szef KAS, prezes NBP, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych i Rada Dialogu Społecznego. 

Autor:

Katarzyna Kołbuś - Redaktor prowadząca RB Magazine. Od ponad 10 lat związana z prasą branżową, m.in. Gazetą Finansową i portalem ipip.com.pl, który poświęcony jest finansom, podatkom, prawu, polityce i gospodarce. Ukończyła filologię polską na UMCS oraz językową redakcję tekstu na Uniwersytecie Warszawskim

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Rozliczanie środków z tarczy antykryzysowej

poradnik

Po ponad roku pandemii trwa już proces rozliczania środków pozyskanych między innymi z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Warto zabezpieczyć się na tę okoliczność i dowiedzieć na co zwrócić uwagę przy rozliczaniu subwencji i w jaki sposób przygotować dokumentację ujmującą jej wydatkowanie.

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Ulga na robotyzację – kiedy i w jaki sposób można z niej skorzystać? - Russell Bedford https://t.co/MFuSyhV4ds
12hreply
RB__Poland Prawnicy wetują zmiany w zakresie wyłączenia jawności rozpraw - Russell Bedford https://t.co/JRGzDYSKHy
RB__Poland Możliwe przesunięcie terminu instalacji kasy on-line - Russell Bedford https://t.co/4KeOG92iFy
RB__Poland Czy prawo do oddychania czystym powietrzem jest dobrem osobistym? - Russell Bedford https://t.co/2K8kpYDJSk