Wrocławski sąd okręgowy podkreślił, iż brak wyrażenia stosownej zgody w postaci uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy nie ma wpływu na ważność czynności prawnej dokonanej z osobami bliskimi osób wskazanych w art. 15 kodeksu spółek handlowych. 

Dział: Zmiany w prawie
piątek, 07 sierpień 2020 06:50

Nowe prawo holdingowe w fazie konsultacji

Komisja ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych opracowała projekt zmian w Kodeksie spółek handlowych oraz niektórych innych ustawach. W środę rozpoczęły się konsultacje społeczne proponowanych przepisów.

Dział: Zmiany w prawie

Przepisy kodeksu spółek handlowych plan połączenia powinien być zgłoszony do sądu rejestrowego łączących się spółek, wraz z określonym z wnioskiem. W praktyce, na kanwie problematyki związanej z obowiązkami rejestracyjnymi planu połączenia spółek osobowych, rodzi się wątpliwość czy plan taki podlega również obowiązkowej publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Zakres prokury bez wątpienia obejmuje zarówno wszystkie czynności sądowe (m.in. reprezentację spółki w toku postępowań sądowych), jak i pozasądowe (m.in. zawieranie umów). Zakres ten wedle decyzji przedsiębiorcy udzielającego upoważnienia można ograniczyć w treści pełnomocnictwa. Jednakże, co do zasady nie ma możliwości ograniczenia prokury ze skutkiem względem osób trzecich. Prokurent zatem nie ponosi żadnej odpowiedzialności tak długo, jak długo reprezentuje spółkę w zgodzie z treścią prokury i ewentualnie udzielonych pełnomocnictw.

Dział: Zmiany w prawie

Niezaspokojone wierzytelności spółek jawnych (będących pierwotnymi wierzycielami), na skutek utraty przez takie spółki bytu prawnego, nie wygasają, lecz wchodzą do majątków wspólników, którzy mogą tymi wierzytelnościami rozporządzać. Stanowisko to potwierdza wyrok Sądu Najwyższego.

Większość przepisów dotyczących dematerializacji akcji wchodzi w życie dopiero 1 stycznia 2021 r., jednak spółka oraz akcjonariusze do końca 2020 r. obowiązani są do podjęcia szeregu działań mających na celu przygotowanie do wejścia w życie zmian.

Dział: Zmiany w prawie

Ustanie bytu prawnego spółki kapitałowej z inicjatywy jej wspólnika należy traktować jako rozwiązanie ostateczne w sytuacji, kiedy zastosowanie innych środków, które mogłyby uzdrowić sytuację w spółce, jest niemożliwe lub bardzo utrudnione. Dlatego zgodnie z art. 271 pkt 1 KSH sądowe rozwiązanie spółki na żądanie wspólnika jest możliwe, o ile zajdą wskazane w ustawie okoliczności tj., gdy osiągnięcie celu spółki stało się niemożliwe albo zaszły inne ważne przyczyny wywołane stosunkami spółki.

Kodeks spółek handlowych nie przewiduje wprost sytuacji, gdy po likwidacji spółki jawnej pozostaje wierzytelność, nie reguluje wprost w jaki sposób i co byli wspólnicy mogą z taką wierzytelnością zrobić, jak również nie wskazuje czy taka wierzytelność wygasa, czy nadal funkcjonuje. W kwestii niewyegzekwowanych wierzytelności pozostałych po likwidacji spółki jawnej pojawia się wiele odmiennych poglądów.

Z tytułu niezłożenia w odpowiednim czasie wniosku o ogłoszenie upadłości można ponieść odpowiedzialność nie tylko finansową, lecz także karną.

W dniu 20 listopada 2019 roku podjęta została w Sądzie Najwyższym Uchwała 7 sędziów, o sygnaturze III CZP 3/19. Zgodnie z tą uchwałą „nie jest dopuszczalne zastrzeżenie kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy z powodu niewykonania zobowiązania o charakterze pieniężnym”.

Dział: Zmiany w prawie
Strona 1 z 8

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Podatki zagraniczne: łatanie budżetu podwyżką podatków – tak to się robi w Rosji - Russell Bedford https://t.co/JAnmw9XYFf
16hreply
RB__Poland Vacatio legis tzw. Piątki dla zwierząt ma zostać wydłużone - Russell Bedford https://t.co/nOzI82thiV
RB__Poland Zarząd przymusowy jako zabezpieczenie majątkowe - narzędzie do przejmowania firm czy realna pomoc dla przedsiębiors… https://t.co/qbPT29C5yP
RB__Poland Nieskładanie sprawozdań może się skończyć nawet likwidacją spółki – postępowanie przymuszające z KRS - Russell Bedf… https://t.co/Wydi2GhcZE