Planując przekształcenie[1] spółki lub innego podmiotu, warto mieć na uwadze, że w przypadku nieruchomości rolnych przekształcenie spółki będącej ich właścicielem może wiązać się z ryzykiem przejęcia takiej nieruchomości przez Skarb Państwa.

Zmiana umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która nie została zgłoszona do sądu rejestrowego w terminie sześciu miesięcy od dnia jej dokonania, nie wywołuje skutków prawnych (art. 256 § 3 w zw. z art. 169 § 1 k.s.h.) – tak orzekł Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 29 kwietnia 2022r. (sygn. akt: III CZP 75/22 , wcześniej pod sygnaturą III CZP 70/21).

Już 13 października 2022 r. wchodzi w życie nowelizacja przepisów Kodeksu spółek handlowych. Zmiany zostaną wprowadzone ustawą z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, która zakłada szereg istotnych zmian w prawie handlowym. Jedną z najważniejszych zmian przepisów KSH jest wprowadzenie do polskiego porządku prawnego prawa grup spółek.

Dział: Zmiany w prawie

Z początkiem 2022 r. po wejściu w życie tzw. Polskiego Ładu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zaczęły podlegać osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, a więc również członkowie zarządu, którzy otrzymują z tego tytułu wynagrodzenie.

24 czerwca 2022 r. została wydana interpretacja indywidualna o sygn. 0114-KDIP3-1.4011.344.2022.1.MS2 w zakresie wystąpienia wspólnika spółki cywilnej bez wynagrodzenia, które zdaniem organu podatkowego powoduje powstanie przychodu u wspólników pozostających w tej spółce. W podobnej sytuacji mającej miejsce w spółce osobowej np. w spółce jawnej organy jednak konsekwentnie stoją na stanowisku, że w takim wypadku przychodu u wspólnika nie będzie.

Dział: Zmiany w prawie
czwartek, 07 lipiec 2022 12:27

Połączenie transgraniczne spółek

Wzrasta zainteresowanie transgranicznymi procesami transformacyjnymi wśród polskich przedsiębiorców, którzy coraz chętniej uczestniczą w rynku wspólnotowym.

Dział: Zmiany w prawie

Podstawowym uprawieniem każdego ze wspólników jest prawo do dywidendy, czyli prawo do udziału w osiągniętych przez spółkę zyskach. Przez „prawo do udziału w zysku” należy rozumieć zysk wynikający z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczony do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników.

Wniesienie skargi do sądu na decyzję wymiarową czy wniesienie od wydanego wyroku skargi kasacyjnej nie stanowi zagadnienia prejudycjalnego w postępowaniu w sprawie orzeczenia o odpowiedzialności osoby trzeciej za zaległości podatkowe wynikające z tej decyzji wymiarowej. Wolą ustawodawcy było prowadzenie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności osób trzecich na podstawie decyzji wymiarowej, która jest ostateczna w administracyjnym toku instancji, a nie na podstawie decyzji, której legalność potwierdzona została prawomocnym wyrokiem sądu administracyjnego.

Dział: Zmiany w prawie
poniedziałek, 15 marzec 2021 08:22

Dematerializacja akcji – nowe obowiązki spółek

Od 1 marca 2021 r. weszła w życia nowelizacja kodeksu spółek handlowych, która odsyła do lamusa akcje w formie papierowej i na ich miejsce wprowadza e-rejestr akcji dla spółek niebędących spółką publiczną.

Dział: Zmiany w prawie

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji w dniu 16 września 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt o  zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw zmieniających, mający na celu uszczelnienie systemu podatkowego poprzez m.in. objęcie zakresem podmiotowym ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej spółek komandytowych oraz spółek jawnych spełniających stosowne kryteria.

Strona 1 z 9

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Kalendarz spotkań

calendar

Ruszamy z cyklem spotkań z przedsiębiorcami. Dzięki nim możemy wdrożyć optymalną pomoc dla naszych obecnych i przyszłych klientów. Tutaj możesz zobaczyć wszystkie przyszłe wydarzenia. Zapraszamy.

Zobacz terminy

Facebook

Twitter

RB__Poland Opublikowano nowe formularze dotyczące cen transferowych TPR-C i TPR-P wersja 4. Kogo dotyczą i od kiedy obowiązują… https://t.co/1fI9PjzMaM
RB__Poland Co nowego wprowadza ustawa deweloperska? Podsumowanie - Russell Bedford https://t.co/VZCDnRPM7B
RB__Poland Komentarz eksperta - Russell Bedford https://t.co/n85OOASb5d https://t.co/qtoyqJuBpK
RB__Poland Dzień cen transferowych - zapraszamy 21.10. Katowice - Russell Bedford https://t.co/nUN0TA2yXA https://t.co/8PfPdQaMov