Postępowania administracyjne

Kancelaria oferuje profesjonalne usługi obejmujące reprezentowanie klientów w każdym z etapów postępowania administracyjnego przed organami administracji samorządowej, rządowej a także przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym (przygotowywanie wniosków, pism w toku postępowania administracyjnego, odwołań, zażaleń, a następnie skargi do WSA i skargi kasacyjnej do NSA, oraz reprezentowanie na rozprawie).

Kancelaria świadczy także następujące usługi w zakresie postępowania administracyjnego:

  • sporządzanie opinii prawnych i ekspertyz z zakresu prawa administracyjnego materialnego i procesowego
  • kompleksową obsługę jednostek samorządu terytorialnego
  • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do uzyskania koncesji, pozwoleń w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
  • profesjonalne doradztwo i reprezentowanie Klienta w postępowaniach o uzyskanie koncesji, licencji i zezwoleń
  • sporządzanie/weryfikacja projektów decyzji administracyjnych pod kątem ich zgodności z przepisami prawa
  • bieżącą analizę nowych aktów prawnych w zakresie zmian prawa w kontekście funkcjonowania samorządu terytorialnego
  • doradztwo w zakresie rozwiązywania sporów

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Tarcza 4.0 – uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne i inne rozwiązania trafiają pod obrady Senatu   - Russell… https://t.co/nvSfolgLXT
RB__Poland Aresztowanie tymczasowe w projekcie Tarczy 4.0. narusza podstawowe gwarancje procesowe - Russell Bedford https://t.co/tATfTijGxB
RB__Poland Problematyczna kwestia opodatkowania wsparcia uzyskanego z tarczy finansowej - Russell Bedford https://t.co/VqtnR6nVkz