Spory z ZUS - odpowiedzialność płatnika składek

W ramach bieżącej obsługi prawnej, jak też w zależności od Państwa potrzeby, oferujemy pomoc we wszystkich kwestiach związanych z prawem ubezpieczeń społecznych. W szczególności świadczymy pomoc prawną w zakresie sporów z ZUS dotyczących ustalenia płatnika składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników, tj.:

Zakres usług naszej kancelarii w przedmiocie sporów z SU o obejmuje:

 • doradzamy w zakresie odpowiedzialności płatnika składek
 • reprezentujemy klientów w prowadzonych przez ZUS postępowaniach kontrolnych mających na celu ustalenie płatnika składek
 • reprezentujemy klientów w sporach z ZUS mających na celu ustalenie płatnika składek przed sądami powszechnymi, we wszystkich instancjach, w tym także przed Sądem Najwyższym

Co robimy w ramach postępowania z ZUS?

 • świadczymy kompleksowe doradztwo prawne na etapie postępowania kontrolnego
 • analizujemy akta sprawy znajdujące się w posiadaniu ZUS i weryfikujemy znajdujące się w aktach dokumenty
 • występujemy w postępowaniu administracyjnym przed organami ZUS
 • podejmujemy czynności faktyczne i prawne niezbędne dla prawidłowego prowadzenia postępowania kontrolnego, sporządzamy oraz wnosimy zastrzeżenia do ustaleń protokołu kontroli ZUS
 • kontaktujemy się z właściwymi organami w zakresie niezbędnym dla prawidłowego prowadzenia postępowania kontrolnego
 • świadczymy kompleksowe doradztwo prawne na etapie postępowania odwoławczego od decyzji ZUS
 • przeprowadzamy analizę prawną i weryfikujemy dokumenty pokontrolne
 • sporządzamy i wnosimy odwołania od decyzji ZUS, a także podejmujemy w imieniu i na rzecz klienta wszystkie łączące się ze sprawą czynności procesowe, obejmujące wszelkiego rodzaju wnioski
 • apelacje, zażalenia, odwołania, zawiadomienia oraz ugody
 • reprezentujemy klienta przed sądem w postępowaniu odwoławczym oraz apelacyjnym

Dzięki naszemu doświadczeniu oraz znajomości problematyki tzw. outsourcingu pracowniczego potrafimy trafnie doradzić klientowi na każdym etapie sporu z ZUS w zakresie ustalenia płatnika składek na ubezpieczenia społeczne. W tym przypadku opracowujemy strategie zwiększające szanse na pozytywne dla naszego klienta zakończenie sporu z organem rentowym.

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland KIO wraca do orzekania - Russell Bedford https://t.co/qUHOLeSIrv
14hreply
RB__Poland Tarcza antykryzysowa 4.0.  w środę znowu w Sejmie - Russell Bedford https://t.co/426PRUE6yn
RB__Poland Tarcza antykryzysowa i możliwe działania weryfikacyjne organów administracyjnych - Russell Bedford https://t.co/UiP81pSxTj