Prawo własności intelektualnej

Świadczymy pełny zakres usług prawnych związanych z własnością intelektualną oraz zarządzaniem własnością intelektualną, a także w zakresie nowych technologii i ochrony danych osobowych.

W ramach świadczonych przez nas usług opiniujemy, weryfikujemy i przygotowujemy różnorodne umowy, m.in. umowy przeniesienia znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych i użytkowych czy też umowy licencyjne. Udzielamy porad prawnych z zakresu praw własności dotyczących technologii i praw własności intelektualnej oraz ich przenoszenia na inne podmioty – także w przypadku transakcji korporacyjnych, podziałów, fuzji i przejęć.

W ramach świadczonych przez nas usług:

  • prowadzimy postępowania krajowe przed Urzędem Patentowym RP
  • prowadzimy spory w sprawach naruszeń praw wyłącznych i zwalczania nieuczciwej konkurencji
  • przygotowujemy umowy i kontrakty, m.in. przeniesienia znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych i użytkowych, umowy licencyjne
  • doradzamy na każdym etapie postępowań związanych z własnością intelektualną
  • świadczymy usługi w zakresie zarządzania własnością intelektualną, w tym usług audytu własności intelektualnej i wyceny praw własności intelektualnej
  • sporządzamy opinie prawne z zakresu własności intelektualnej, w tym w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych, a także wynalazczości, w szczególności ochrony patentowej wynalazków, ochrony wzorów użytkowych oraz transferu tych praw

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Aresztowanie tymczasowe w projekcie Tarczy 4.0. narusza podstawowe gwarancje procesowe - Russell Bedford https://t.co/tATfTijGxB
11hreply
RB__Poland Problematyczna kwestia opodatkowania wsparcia uzyskanego z tarczy finansowej - Russell Bedford https://t.co/VqtnR6nVkz
RB__Poland Resort zapowiada, że pożyczka dla mikroprzedsiębiorców udzielana w ramach tarczy antykryzysowej będzie umarzana z a… https://t.co/4cfsuEYHgu