Prawo kontraktów handlowych, ochrony konkurencji i pomocy publicznej

W dobie współczesnej gospodarki rynkowej, przedsiębiorcy mają obowiązek prowadzenia działalności w taki sposób, by nie ograniczać i nie eliminować konkurencji, która podlega szczególnej ochronie zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym.

W rezultacie rosnącej liczby kontroli przeprowadzanych przez UOKiK i Komisję Europejską, jak również z uwagi na coraz surowsze sankcje nakładane przez organy ochrony konkurencji, przedsiębiorcy przykładają coraz większą wagę do zgodności ich działań z prawem ochrony konkurencji. Ponadto, zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony konkurencji jest czynnikiem determinującym przyznawanie pomocy publicznej.

Nasze usługi obejmują w szczególności:

  • Doradztwo prawne dotyczące zasad uczciwej konkurencji;
  • Audyty mające na celu weryfikację zgodności działania przedsiębiorców z obowiązującymi przepisami z zakresu prawa konkurencji;
  • Doradztwo prawne w zakresie regulacji antymonopolowych związanych z porozumieniami handlowymi horyzontalnymi i wertykalnymi pomiędzy przedsiębiorcami;
  • Doradztwo prawne dotyczące prowadzenia spraw kartelowych oraz spraw w zakresie nadużywania pozycji dominującej;
  • Weryfikacja umów dotyczących zawarcia konsorcjum w świetle zgodności z prawem konkurencji, z uwzględnieniem zakazu porozumień ograniczających konkurencję;
  • Wsparcie i reprezentacja Klientów w postępowaniach z zakresu prawa konkurencji;
  • Doradztwo prawne w zakresie koncentracji przedsiębiorców, w tym dotyczące: łączenia, podziału, przejęć spółek, sprzedaży udziałów, umów joint venture;
  • Wsparcie w trakcie postępowań przed Urzędem Ochrony Konkurencji (UOKiK) oraz Komisją Europejską;
  • Doradztwo i wsparcie związane z zawieraniem / negocjowaniem warunków umów handlowych, zgodnie z prawem konkurencji;
  • Doradztwo w zakresie pomocy publicznej świadczone zarówno na rzecz jej beneficjentów, jak i na rzecz organów udzielających pomocy, konkurentów i inwestorów, w tym doradztwo dotyczące procesu kontroli i notyfikacji pomocy publicznej.

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Aresztowanie tymczasowe w projekcie Tarczy 4.0. narusza podstawowe gwarancje procesowe - Russell Bedford https://t.co/tATfTijGxB
10hreply
RB__Poland Problematyczna kwestia opodatkowania wsparcia uzyskanego z tarczy finansowej - Russell Bedford https://t.co/VqtnR6nVkz
RB__Poland Resort zapowiada, że pożyczka dla mikroprzedsiębiorców udzielana w ramach tarczy antykryzysowej będzie umarzana z a… https://t.co/4cfsuEYHgu