Nieruchomości i prawo budowlane

W związku z doświadczeniem prawników Kancelarii w rozwiązaniu problemów prawnych, jakie pojawiają się w trakcie prowadzenia działalności firm z branż budowlanej i deweloperskiej, oferujemy także profesjonalną pomoc na wszystkich etapach związanych z procesem budowlanym począwszy od planu pozyskania środków na inwestycję, jej realizację i odpowiednie wykorzystanie.

Oferujemy pomoc w następujących obszarach:

 • negocjowanie umów kredytowych
 • pomoc w zawieraniu i wykonywaniu umów deweloperskich
 • due diligence nieruchomości
 • pomoc w przygotowaniu i negocjowaniu umów projektowych, z uwzględnieniem aspektów prawa autorskiego
 • przygotowywanie i negocjowanie umów o roboty budowlane, oraz umów z podwykonawcami
 • pomoc w postępowaniu administracyjnym w związku z uzyskaniem pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie, nadzorem budowlanym, pozwoleniami zintegrowanymi, wydaniem decyzji środowiskowych
 • pomoc we wszystkich sprawach związanych z inwestycją po jej ukończeniu, w tym sposobem jej wykorzystywania oraz we wszystkich sprawach spornych związanych z inwestycją
 • ocena możliwości zagospodarowania nieruchomości pod kątem przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym i prawa budowlanego
 • ustalanie i porządkowanie stanu prawnego nieruchomości i spółek na potrzeby transakcji
 • reprezentacja klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych obejmujących sprawy dotyczące zabudowy i zagospodarowania nieruchomości
 • identyfikacja ryzyk związanych z realizacją transakcji
 • tworzenie i weryfikacja wszelkich umów dotyczących kupna i sprzedaży nieruchomości oraz obsługi projektów deweloperskich
 • kompleksowa pomoc w toku przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych
 • reprezentacja klientów w postępowaniach administracyjnych mających na celu uzyskanie decyzji i zezwoleń niezbędnych do prowadzenia inwestycji

Pomagamy też w nabywaniu i zbywaniu nieruchomości, w tym przez cudzoziemców, prowadzimy wnikliwe due diligence nieruchomości, pomagamy w konstruowaniu umów nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości.

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Tarcza 4.0 – uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne i inne rozwiązania trafiają pod obrady Senatu   - Russell… https://t.co/nvSfolgLXT
RB__Poland Aresztowanie tymczasowe w projekcie Tarczy 4.0. narusza podstawowe gwarancje procesowe - Russell Bedford https://t.co/tATfTijGxB
RB__Poland Problematyczna kwestia opodatkowania wsparcia uzyskanego z tarczy finansowej - Russell Bedford https://t.co/VqtnR6nVkz