Postępowanie cywilne

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu prawnicy Kancelarii będą z najwyższym zaangażowaniem i uwzględnieniem Państwa interesów prowadzić postępowania sądowe we wszystkich sprawach spornych skierowanych przeciwko Państwa firmie, ale też w sprawach przeciwko nierzetelnemu kontrahentowi, czy pracownikowi.

Pomożemy także w negocjacjach, podczas mediacji, a także na etapie postępowania egzekucyjnego.

Przygotujemy dla Państwa i będziemy prowadzili następujące postępowania:

  • postępowanie przesądowe związane z polubownym rozwiązaniem sporu (wezwania do zapłaty, wezwania do polubownego rozwiązania sporu, zawezwania do próby ugodowej)
  • negocjacje i mediacje (pomoc w ustaleniu stanowiska, możliwych rozwiązań, analizy korzyści i strat, uzgodnienie warunków ugód)
  • postępowanie przez sądami powszechnymi, oraz przed Sądem Najwyższym, a następnie postępowanie egzekucyjne (przygotowanie pozwów, wniosków, pism procesowych, reprezentowanie na rozprawach, wnoszenie środków zaskarżenia, składanie wniosków o wszczęcie egzekucji, o wyjawienie majątku, pomoc w odzyskiwaniu należności)

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Tarcza 4.0 – uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne i inne rozwiązania trafiają pod obrady Senatu   - Russell… https://t.co/nvSfolgLXT
RB__Poland Aresztowanie tymczasowe w projekcie Tarczy 4.0. narusza podstawowe gwarancje procesowe - Russell Bedford https://t.co/tATfTijGxB
RB__Poland Problematyczna kwestia opodatkowania wsparcia uzyskanego z tarczy finansowej - Russell Bedford https://t.co/VqtnR6nVkz