Postępowanie karne i karno-skarbowe

Świadczymy pomoc prawną w zakresie prawa karnego i karno-skarbowego. Nasze usługi obejmują reprezentację zarówno na etapie postępowania przygotowawczego - przed organami prowadzącymi postępowanie przygotowawcze, jak i w postępowaniu sądowym i wykonawczym w sprawach z zakresu m.in. prawa karnego, prawa karnego wykonawczego, karno-skarbowego, prawa o wykroczeniach. Nasze usługi są skierowane do klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych.

Zakres usług naszej kancelarii w przedmiocie prawa karnego skarbowego obejmuje m.in. reprezentowanie stron postępowania w sprawach dotyczących:

  • uchylania się od obowiązku podatkowego
  • nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych
  • przestępstw przeciwko mieniu
  • przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu
  • przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów

W ramach postępowania karno-skarbowego Kancelaria świadczy usługi audytu karno-skarbowego, mającego na celu identyfikację ryzyk prawnych występujących w działalności przedsiębiorców. Oferujemy także:

  • szkolenia dla przedsiębiorców, członków zarządu spółek, pracowników działów kadr, płac oraz księgowości w zakresie minimalizowania ryzyka pociągnięcia ich do odpowiedzialności karno-skarbowej
  • doradztwo w zakresie zapobiegania wszczynania postępowań karno-skarbowych oraz w zakresie przygotowywania niezbędnych dokumentów w tym zakresie obejmujących m.in. przygotowanie czynnego żalu, deklaracji podatkowej

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Tarcza 4.0 – uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne i inne rozwiązania trafiają pod obrady Senatu   - Russell… https://t.co/nvSfolgLXT
RB__Poland Aresztowanie tymczasowe w projekcie Tarczy 4.0. narusza podstawowe gwarancje procesowe - Russell Bedford https://t.co/tATfTijGxB
RB__Poland Problematyczna kwestia opodatkowania wsparcia uzyskanego z tarczy finansowej - Russell Bedford https://t.co/VqtnR6nVkz